Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Jättilouhos Vantaalle?

Lemminkäinen Infra suunnittelee Luoteis-Vantaalle, Nurmijärven rajan tuntumaan Hämeenlinnanväylän varrelle erittäin massiivista kivilouhosta ja murskaamoa: louhinta-alue olisi 45 hehtaaria, otettavan kiven määrä yli yhdeksän miljoonaa kuutiometriä ja louhinta-aika noin 20 vuotta.

Hanke on tullut ihan puun takaa: viime joulukuussa Uudenmaan liitto hyväksyi vaihemaakuntakaavan, jossa osoitettiin maa-ainesten ottopaikat maakunnan alueella. Tämä Riipilän alue ei ole kyseisessä kaavassa. Louhosvarauksia on vaihemaakuntakaavassa riittävästi Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kiviaineshuoltoa varten, useiksi vuosikymmeniksi. Myöskään Vantaan tuoreessa yleiskaavassa ei ole mitään merkintää tällaisesta toiminnasta, vaan alue on merkitty maa- ja metsätalouteen..

Lemminkäisen hankkeen tuntumassa on kaksi luonnonsuojelualuetta: Lamminsuo ja Josvaholma. Näin massiivinen louhinta vaikuttaisi varmasti noihin alueisiin. Lisäksi suunnitellun louhosalueen tuntumassa on muutaman sadan metrin sisällä satoja asuintaloja. Metsäinen alue sopii virkistykseen.

Näin massiivisen louhostoiminnan ympäristövaikutukset ovat mittavat ja pitkäaikaiset: melua, pölyä, tärinää, liikennettä - ja lopulta vaikeasti maisemoitava jättiläismäinen kuoppa.

Näiltä pohjilta koko hanke tuntuu ihan ufolta. Bisnes voisi tietysti olla Lemminkäiselle edullinen, mutta juuri muita seikkoja hankkeen puolustukseksi en keksi. Riipilän louhos löisi korvalle lainmukaista suunnittelujärjestelmää: yleis- ja maakuntakaavoitusta.

No, YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistetty, ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma on par´aikaa nähtävillä. Siitä voi jättää mielipiteitä 2. lokakuuta saakka Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Timo Juurikkala 22.9.2009

Siirry sivun alkuun