Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Eespäin ruuhkamaksujen tiellä!

Liikenne- ja viestintäministeriön hiljattain valmistunut Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys puhuu varsin selkeää kieltä: älykkäästi toteutettavalla ruuhkamaksulla saadaan henkilöautoliikenne vähenemään 15 prosentilla ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvamaan neljällä prosenttiyksiköllä. Tällaisiin lukemiin ei ole mahdollista päästä millään muulla konstilla.

Selvityksessä on tarkasteltu kolmea eri toteutustapaa, jotka kaikki perustuvat moderniin tekniikkaan - ei siis tulliportteja ja kioskeja, joissa synkeät DDR-tyyppiset tädit istuvat ja rahastavat! Arvioinneissa on käytetty joko ohitusmaksua (50 c - 2 €) tai kilometripohjaista maksua (5 - 10 c), ja päivittäisenä henkilökohtaisena kattona kuutta euroa. Erityisen korkeina ei autoilijoille koituvia kustannuksia siis voi pitää. Viikonloput, illat ja yöt olisivat ilmaisia, ja päivällä ruuhka-ajan ulkopuolella maksut puolittuisivat. Moottoripyöriä ruuhkamaksut eivät ilmeisesti koskisi ;)

Mallista riippuen järjestelmän nettotulot olisivat 100 - 170 miljoonaa euroa vuodessa, vaikka huomioon otetaan joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen. Aikamoinen piristysruiske siis pääkaupunkiseudun julkiselle taloudelle! Jatkossa täytyy pitää huoli siitä, että nämä rahat myös käytetään Helsingin seudun hyväksi.

Suurin osa kokoomuslaisista näyttää vastustavan ruuhkamaksuja ärhäkkäästi. Perusteet ovat kuitenkin jokseenkin olemattomat. Kyse näyttää olevan periaatteesta.

Asiassa on syytä edetä nopeasti niin, että pks-alueelle parhaiten sopiva malli valitaan ja ryhdytään järjestelmän toteuttamiseen. Kyseessä on win-win-win-tilanne, jossa voittajia ovat asukkaat (sekä autoilijat että muut kulkijat), firmat (jakelu- ym. liikenne nopeutuu) ja julkinen talous.

 

Timo Juurikkala 19.10.2009
Kommentit

Tarmo Parviainen (23.10.2009 08:31:16)

Iso kysymys, johon ei juurikaan ole otettu selvää kantaa, mihin raja vedetään. Raja yleensä tuo kannattajia ja vastustajia. Mikäli ruuhkamasun raja noudattelee kuntarajaa, niin kuinka se keskustelu edistää tai jarruttaa pk-seudun yhdistymishanketta?
Samaan aikaan on julkisuudessa ollut keskustelua joukkoliikenteen taksoista. Oleteko ottanut kantaa pk-seudun joukkoliikenne vyöhyke-malliin. Mikä on oma kantasi siihen?

Siirry sivun alkuun