Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Ympäristöväki huolissaan aluehallinnosta

Valtion aluehallinnon uudistus oli tänään käsittelyssä eduskunnan suuressa salissa. Ensi vuoden alusta läänit lakkautetaan ja valtionhallinnon toimet jaetaan uusien aluehallintoviranomaisten (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ympäristökeskusten (ELY) kesken. Samalla maakuntaliittojen roolia hiukan vahvistetaan.

Onnistuessaan uudistus selkeyttää alueellisen valtionhallinnon rakennetta ja tarjoaa mahdollisuuden synergiaetuihin ja tuottavuuden kasvattamiseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto maalaili tämänpäiväisessä tiedotteessaan pirua seinälle: he näkevät muutoksen yksinomaan ympäristöhallinnon alasajona ja pitävät koko uudistusta suurena virheenä sekä osoituksena nykyhallituksen ympäristö- ja luonnonsuojelupolitiikan karuudesta.

Tässä kohdin en jaa SLL:n näkemystä. Aluehallintolain tultua voimaan ympäristö-, liikenne- ja elinkeinoasioiden kehittäminen ovat samassa viranomaisessa (ELY), ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kaikessa suunnittelussa tapahtuu varhaisemmassa vaiheessa ja on entistä helpompaa. Lisäksi uudistus selkeyttää ympäristöhallintoa siltä osin, että lupien käsittely ja hyväksyminen keskitetään Aveihin ja niiden valvonta Elyihin.

Ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevat lait eivät sinänsä tässä yhteydessä muutu, kyseessä on laatikkoleikki jolla hallintoa järjestellään uuteen asentoon. Ympäristöviranomaiset toimivat jatkossakin lakien mukaan, virkavastuulla.

Tällaisen ison uudistuksen (noin 250 lakia pitkälti yli tuhat säädöstä muuttuu; lakipaketin koko on 1100 sivua!!) vaikutusten arviointi on tietysti tässä vaiheessa varsin vaikeaa. Muutos on aina mahdollisuus mutta myös uhka. Tilanteen kehittymistä on syytä seurata tarkasti.

Muilta osin ympäristöjärjestöjen näkemyksissä maan hallituksen luonnonsuojelupolitiikasta on valitettavasti aika paljon perää: hurraamista ei ole.

 

Timo Juurikkala 3.11.2009

Siirry sivun alkuun