Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Kansallisomaisuuden kohtalo huolestuttaa

Metsähallituksen uudelleenjärjestelyä on valmisteltu pitkin vuotta suut supussa. Minkäänlaista julkista keskustelua asiasta ei ole käyty, ja tietoja asian etenemisestä on tihkunut vain hohtimilla kiskomalla.

Tämä on uskomatonta hallintokulttuuria 2000-luvun Suomessa. Asia kuitenkin koskee noin kolmasosaa maamme pinta-alasta sekä suomalaisille erityisen tärkeitä arvoja kuten luonnonsuojelua, retkeilyä, virkistystä ja jokamiehenoikeuksia. Keskeisen kansallisomaisuuden kohtalosta yritetään päättää hämärissä kabineteissa!

Pahimmassa tapauksessa on vaarana, että lähes koko nykyinen Metsähallitus luontopalveluineen päivineen organisoidaan erityisyhtiöksi. Yhtiön toimialana olisi puu-, tontti-, maa-aines- ja siemenkauppa sekä "siinä sivussa" valtion maa- ja vesialueiden (mukaan lukien mm. kansallispuistot) hallinnointi, kalastus- ja metsästyslupien myynti ja valvonta, luonto- ja retkeilypalveluiden tuottaminen jne.

Pahin uhka tässä on, että virkistys-, retkeily- ja suojelukäyttöön tarkoitetut alueet siirtyisivät liiketoiminnan piiriin, pois suorasta poliittisesta ohjauksesta. Luontoarvot joutuisivat taloustavoitteille alisteisiksi.

Toisekseen tällainen malli sekoittaisi puurot ja vellit juuri sillä tavoin, kuin mitä EU:n kilpailulainsäädäntö pyrkii estämään. Yhtiöitettävä liiketoiminta pitää selkeästi erottaa julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.

 

Timo Juurikkala 8.11.2009

Siirry sivun alkuun