Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Nuorten ääni kuuluviin

Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista on viime aikoina kannettu huolta julkisuudessa. Eikä aiheetta - nykyinen lainsäädäntömme velvoittaa kuulemiseen, mutta todellisuudessa lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa edes itseään koskevaan päätöksentekoon ovat hyvin heikot.

On esitetty, että peruskouluissa säädettäisiin oppilaskuntien perustaminen pakolliseksi samaan tapaan kuin lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hyvä näin, vaikka varsin monessa peruskoulussa tällainen elin on jo toiminnassa.

Itse oppilaskunnan perustamista tärkeämpi asia on se, että oppilaskunnilla olisi todellista päätösvaltaa koulun asioihin. Suuret koulut ovat useiden satojen lasten ja nuorten työpaikkoja; on erikoista, että heidän vaikutusmahdollisuutensa oman työpaikkansa olosuhteisiin ja käytäntöihin on niin olematonta!

Oppilaskunnalle ei ehkä ole asiallista antaa päätösvaltaa opetussuunnitelman sisällöstä, mutta hyvin monet muut asiat ja käytännöt koulun sisällä voitaisiin päättää yhdessä lasten kanssa: järjestyssäännöt, pihan rakenteet, välituntikäytännöt, ruokailun järjestelyt, kalusteet, ja jopa lukujärjestyksistä oppilaskunnat voisivat antaa lausuntonsa. Lapset ovat kuitenkin sekä koulun työntekijöitä että asiakkaita - koko laitoksen tärkein ryhmä! Vain tätä kautta nuoriso oppii luontevalla tavalla vallan ja siihen liittyvän vastuun käyttöä ja yhteyttä. Tätä kautta demokratiaan voidaan kasvaa.

Kuntatasolla on esillä ollut nuorisovaltuustojen pakollistaminen koko maassa. Hyvä ajatus tämäkin, paitsi että nuorisovaltuustot ovat monin paikoin vähän kuin demokratian irvikuvia. Mallina on käytetty kunnanvaltuustoja, mutta olennainen puuttuu ja sitä myötä kaikki: päätösvalta. Esimerkiksi Vantaalla on harjoiteltu nuorisovaltuuston toimintaa jo monien vuosien ajan, mutta silti nuvan vaikutusvalta "aikuisten päätöksiin" eli lautakuntiin, hallitukseen ja valtuustoon on jäänyt varsin vähäiseksi. Valmistelukoneistossa ja lautakunnissa koko nuorisovaltuuston olemassaolo tahtoo unohtua vähän väliä.

Pelkästään muodollisia rakenteita pykäämällä ei lasten ja nuorten osallisuutta päätöksentekoon kannata kasvattaa. Tarvitaan asennemuutos: lapsia ja nuoria pitää oikeasti kuulla heitä koskevissa asioissa.

Ja antaa heille todellista päätösvaltaa.

 

Timo Juurikkala 30.11.2009

Siirry sivun alkuun