Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Itämeri kirkkaaksi

Ympäristövaliokunnan käsittelyssä on par´aikaa valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeripolitiikasta. Valiokunta on loppusyksyn aikana kuullut useita kymmeniä huippuasiantuntijoita; on ollut todellinen etuoikeus, että on saanut olla mukana! Kannatti päästä eduskuntaan ;)

Laajassa selonteossa on yli 70 toimenpidettä, mutta niillä toimenpiteillä Itämeri ei kovin vauhdikkaasti tule kuntoutumaan. Tarvitaan uutta otetta ja uusia avauksia; näihin ympäristövaliokunta aikoo satsata heti joulutauon jälkeen.

Merta rehevöittävistä typpi- ja fosforipäästöistä yli puolet on peräisin maataloudesta. Siksi nimenomaan maanviljelyn osalta tarvitaan entistä tehokkaampia toimia.

Yli 90 prosenttia Suomen maatiloista on ympäristötuen piirissä, mutta tämä ei ole paljon auttanut. Perusympäristötuen ehdot ovat kovin lievät, minkä johdosta ympäristötuen piiriin pääsee tekemättä juuri mitään ravinteiden huuhtoutumisen hillitsemiseksi.

Ravinnehuuhtoutumien vähentämisen perusasioista on puhuttu jo kauan: suojavyöhykkeet, kosteikot, ylilannoituksen lopettaminen, talvinen kasvipeitteisyys ja niin edelleen. Näiden käyttöönotto on ollut hitaanlaista, eivätkä tehdyt toimenpiteet juuri näy "piipun päässä". Vanhojen lisäksi myös uudenlaisia konsteja on nyt otettava käyttöön: esimerkiksi lannan sisältämien ravinteiden suljettu kierto, peltolohkojen vesitalouden parantaminen ja vaikkapa maataloustuotteiden ympäristömerkki, joka myönnettäisiin esimerkillisten tilojen tuotteille.

Maajusseilla on tämä sarka vielä kyntämättä - nyt tarvitaan uutta puhtia maatalouden vesiensuojelutoimiin.

 

 

 

Timo Juurikkala 15.12.2009

Siirry sivun alkuun