Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Metsälakia ja väestönkasvua

Tänään oli seminaaripäivä: sain kunnian avata sekä Ekometsätalouden liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvän metsänhoidon yhdistyksen metsälakiseminaarin että Ekovihreiden väestönkasvuseminaarin Pikkuparlamentin kansalasinfossa. Onnistuneita tilaisuuksia kumpikin.

Metsäseminaarissa puitiin hallituksen esitystä metsälain muuttamiseksi. Uudistuksen piti olla vain teknisluontoinen, mutta metsämafia tai joku vastaava lobby on ujuttanut sekaan pykäliä, joiden takia vaihtoehtoisten metsänhoitomallien soveltaminen näyttää tulevan entistäkin hankalammaksi. Avohakkuut jyräävät edelleen, vaikka maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on esittänyt julkisuudessa muuta.

Suomalaisen metsänhoidon yksiniittisyys on käsittämätöntä: lainsäädännöllä ja sen tulkinnoilla avohakkuumenetelmä on tehty käytännössä ainoaksi mahdolliseksi. Ei ihme, että metsiemme eliölajeista noin 20 prosenttia on uhanalaisia tai vaarantuneita! Toivottavasti lain eduskuntakäsittely tuo muutosta parempaan.

Väestökasvuseminaarilla pyrimme nostamaan tämän "kaikkien ongelmien äidin" jälleen julkisen keskustelun piiriin. Maailmanlaajuinen väestön lisääntyminen on kyllä hidastunut selvästi parinkymmenen vuoden takaisesta, mutta kestävällä uralla ei vieläkään olla. Vuodelle 2050 ennustetaan maailman väestöksi 9 - 11 miljardia, kun tällä hetkellä lukema on 6,8 mrd. Suuren syntyvyyden lisäksi tähän vaikuttaa voimakkaasti yleinen eliniän pidentyminen.

Liian suuri väestömäärä pahentaa kaikkia keskeisiä ongelmia: ilmastonmuutosta, ravintohuoltoa, luonnonvarojen riittävyyttä sekä luonnon monimuotoisuutta. Ongelman ratkaiseminen vain on kovin hankalaa: Kiinan yhden lapsen politiikkaa on vaikea toteuttaa demokraattisissa oloissa, linkolalaiset mallit ovat jo syntyessään kuolleita ja koulutustason, terveydenhuollon ja perhesuunnittelun edistämisen vaikutukset toteutuvat kovin hitaasti.

Emme keksineet seminaarissamme patenttiratkaisua 

 

Timo Juurikkala 26.1.2010

Siirry sivun alkuun