Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Sipoonkorpi etenee

Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta tehtiin asiallisesti ottaen päätös eilisessä hallituksen iltakoulussa. Rajauksista vielä keskustellaan, mutta asia näyttää etenevän suotuisasti.

Sipoonkorven kansallispuistosta pitäisi saada aikaan periaatepäätös tulevan talven aikana. Puistosta olisi hyvää tehdä kerralla kunnon ratkaisu, jotta alueen luontoarvojen säilyminen varmistuisi ja metropolialueen luontoylpeyttä päästäisiin alusta lukien kehittämään täysillä.

Valtion omistamien suojelualueiden lisäksi kysymys on kuntien (lähinnä Helsingin) omistamista metsistä, rannikon Natura-alueista sekä rannikon ja metsäalueiden välisten ekologisten yhteyksien turvaamisesta. Jos nämä asiat saadaan mukaan kansallispuiston periaatepäätökseen niin tilanne on hyvä.

Natura-alueet ovat ja valmiiksi suojeltuja, joten niiden liittämisestä kansallispuistoon ei ole mitään haittaa edes innokkaimmille kaavoittajille ja talonrakentajille. Virkistyskäytön, opastuksen ja hoidon kannalta olisi edullista, että myös rannikon alueet kuuluisivat kokonaisuuteen. Toki ne ovat pääalueesta hieman erillisiä "satelliitteja", mutta varsin moneen suomalaiseen kansallispuistoon kuuluu vastaavia "etäispesäkkeitä".

Tuossa laajuudessa Sipoonkorven kansallispuisto on ainutlaatuisen monipuolinen kokonaisuus Suomen kansallispuistojen joukossa - ainoa joka ulottuu merenrannan luontotyypeistä aina sisämaan korpiin ja lehtoihin saakka. Erinomainen paketti pääkaupunkiseudun asukkaiden virkistykseen, opetukseen, retkeilyyn ja laajempaankin luontoharrastukseen; lähellä ja helposti saavutettavissa.

Tällaisessa muodossa Sipoonkorpi hakee myös vertaistaan maailmanlaajuisessa vertailussa: metsäinen ja merellinen kansallispuisto pääkaupungin kyljessä!

Se olisi merkittävä vahvuustekijä maamme ainoalle metropolialueelle. Tämän ovat ymmärtäneet muiden muassa Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat, jotka ovat puoluerajoista piittaamatta yksimielisesti tukeneet Sipoonkorven kansallispuiston perustamista.

Timo Juurikkala 30.9.2010
Kommentit

cuLnQxgRKv (28.12.2011 23:37:05)

Unbelievable how well-written and infroatmive this was.


nnSuTIRFPcyuXsg (13.12.2012 16:00:44)

Kun pingotat kaaaknn, ristimittaa ensin kiilakehys (ette4 oikeasta alakulmasta vasempaan yle4kulmaan on sama mitta kuin vasemmasta alakulmasta oikeaan yle4kulmaan). Kiilakehyksen kulmia joutuu usein naputtelemaan vasaralla ette4 ne saa ne4tisti yhteen. Tarvittaessa sinne kulmiin voi ristimittauksen je4lkeen tilape4isesti niitata vaikka pahvikolmiot jotka pite4ve4t kulmat suorina sen ajan kun pingotat kangasta. Pohjustetun kaaaknn voi pingottaa heti niin kiree4lle kuin sen saa meneme4e4n. Apuna voi ke4ytte4e4 pingotushohtimia. Jos pohjustat itse, je4te4 lf6yse4e4, koska kangas kiristyy pohjustettaessa ja vete4e4 helposti kiilakehyksen propelliksi. Puolitoistametrinen kangas vete4e4 jo aikalailla, joten lf6yse4e4 pite4e4 je4tte4e4 aika reilusti. Pellavakangas varsinkin kiristyy melkolailla. Jokainen kangas kiristyy omalla tavallaan, joten sopivan kireyden oppii vain kokemuksen kautta. Puisia kiiloja ke4ytete4e4n kaaaknn kiriste4miseen. Ke4yte4 kaikki kahdeksan kiilaa ja naputtele ne vasaralla niin, ette4 saat kaaaknn sopivan kiree4lle.Jos tarkoitat kysymykselle4si site4, ette4 kiilakehys on propellina, eli kiilalistat ovat taipuneet mutkalle, niin ongelma on hankalampi. Kangasta voi lf6yse4te4 ottamalla kiiloja pois, mutta jos se on liian kiree4lle4 ilman ette4 kiiloja on ke4ytetty, kangas te4ytyy vain irrottaa ja pingottaa uudelleen. Jos kiilalistat ovat muuten vain mutkalla, sen voi piste4e4 painon alle ja je4e4de4 odottamaan. Puolitoistametrinen kangas tarvitsee kohtalaisen je4me4ke4n ristikoidun kiilakehyksen suorana pysye4kseen.


DQdzomBCLczNHE (15.12.2012 09:56:06)

The only possible thing that could give a false poviitse would be fertility drugs that contained the actual hormone itself,if nothing is there then there is nothing to detect and no other drugs,diet,stress or illnesses or anything else will cause it.If you were taking the kind of fertility drugs that contain hcg then the doctor would advise you that it may give a false poviitse on a test,the only other time a woman may get a poviitse test and not actually be pregnant is if she has recently had a miscarriage and the hormone has not completely left her body.


KxGswB1QXCQ (23.3.2017 23:40:02)

Noihtng I could say would give you undue credit for this story.

Siirry sivun alkuun