Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Unioniveroja?

Euroopan Unionissa on kehitelty ajatusta uusista EU-veroista. Esillä ovat olleet muun muassa lentoliikenteen, energiantuotannon, yritysten, rahoitusalan ja päästökaupan verottaminen.

Monien selkäydinreaktio EU-veroihin on äreä: uusia veroja vastustetaan ja toisaalta myös liittovaltiokehitystä pelätään.

Minusta asiaa kannattaa kuitenkin miettiä. Esimerkiksi lentoliikennettä polttoaineet mukaan lukien verotetaan hyvin kevyesti, mikä antaa lentämiselle aiheetonta kilpailuetua muihin kulkumuotoihin nähden. Myöskään rahoitusala, esimerkiksi finanssikauppa tai valuuttaspekulointi, ei ole verotuksen piirissä. Se on outoa, koska muuten verotetaan jokseenkin kaikkea mikä liikkuu!

Sekä lentoliikenteen että rahoitusalan verotuksessa pitäisi päästä maailmanlaajuiseen ratkaisuun, mutta lähitulevaisuudessa tämmöinen tuskin onnistuu. Sen tähden näiden verojen toteuttaminen ensin EU-tasolla on hyvinkin harkitsemisen arvoista. Myös energian ja päästökaupan verotuksessa EU-tasoinen yhteensovitus voisi olla ihan terveellistä. Unioni on riittävän laaja kokonaisuus: lentäminen, energiantuotanto tai rahoitusala eivät voine kadota Euroopasta verotuksen johdosta muihin maanosiin!

Sen sijaan suhtaudun aika suurella epäluulolla yritysverojen tai arvonlisäverotuksen eurooppalaistamiseen. Tällainen olisi jo liittovaltiomeininkiä - ja EU:n nykytilanteessa liittovaltioajatus tuntuu jokseenkin epätoivoiselta.

EU-verotuksella kerättävät rahat voisivat alentaa jäsenvaltioiden maksuosuuksia. Niiden avulla voitaisiin myös vastata uusiin rahoitustarpeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi kehitysmaiden ilmastorahoitukseen tai eurooppalaisen rahoitusmarkkinakriisin hallintaan.

Minusta EU-verojen tyrmääminen suorilta jaloilta on harkitsematonta. Ehdotuksia on hyvä punnita.

Timo Juurikkala 4.1.2011
Kommentit

05NygNWe6X88 (12.10.2015 20:27:05)

Tosi huojentavaa, ette4 edes joku ottaa ellsie myf6s pienyritte4jien asian. Te4me4n vaalikampanjian aikana on jollain lailla annettu ymme4rte4e4, ette4 juuri yritte4je4t ovat te4sse4 maassa niite4 suurimpia roistoja,jotka vain ele4ve4t duunareiden siivelle4, nauttivat verotonta tuloa eive4t osallistu yhteiskunnan rakentamiseen. Olen itse yritte4je4, jonka vuosiansiot ovat n.32 000,00. Ilmeisesti olen ihan tyypillinen suomalainen yritte4je4.Tulot koostuvat 95% palkkatuloista ja loput tulot ovat tuota paljon kohua saanutta osinkotuloa seke4 pe4e4omatuloa. Kokonaisveroprosenttini laskettuna kaikista tuloistani on 29,5%. Te4me4n lise4ksi yritykseni maksaa yhteisf6veroa 26% tuloksestaan. Tulen hyvin toimeen ansioillani, mutta esim. lomia minulla on varaa pite4e4 vuoden aikana n.1,5-2 viikkoa, sairauslomalla en ole ollut viiteentoista vuoteen, tyf6pe4ive4ni ei pe4e4ty klo 16.00, vaikka 8 tuntia tulisi te4yteen ja tf6ite4 on tehte4ve4 tarvittaessa myf6s viikonloppuisin ilman eri korvausta. En pysty tyf6lliste4me4e4n tyf6ntekijf6ite4, mutta jos lasketaan yhteen yritykseni ja henkilf6kohtaisesti maksamani verot osallistun kuitenkin yhteisten menojen kustantamiseen n.25000,00 eurolla / vuosi. Ke4sitykseni mukaan nykyisenlainen osinkoveroje4rjestelme4 luotiin -90 luvun laman seurauksena. Alussa verovapaan osingon me4e4re4 oli 15% yrityksen vapaasta omasta pe4e4omasta. Myf6hemmin osinkoveroje4rjestelme4 muutettiin nykyisenlaiseksi, jossa verovapaa osuus on tuo 9% omasta pe4e4omasta ja sen ylitte4ve4lte4 osalta 70&% on ansiotuloveron alaista tuloa. Te4me4n je4rjestelme4n ajatus oli kannustaa etenkin pienie4 ja keskisuuria yrityksie4 kasvattamaan oman pe4e4omansa me4e4re4e4 ja rakentamaan puskuria pahojen pe4ivien varalle.Kannustimena toimi nimenomaa te4me4 mahdollisuus saada osa osinkotulosta verovapauden piiriin. Valtion talouden kannalta ne4htiin te4rkee4ksi, ette4 yritysten talous on vahvalla pohjalla ja ke4sitykseni mukaan siite4 on ollut hyf6tye4 esim. nyt viimeisen laman aikana, kun tilaukset yhte4kkie4 ve4henive4t rajusti. Moni kuitenkin pystyi sinnitteleme4e4n laman yli.


8VurGSSSusC (23.3.2017 23:29:57)

God, I feel like I shuold be takin notes! Great work

Siirry sivun alkuun