Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Lapsilisän valuvikoja

Lapsilisä on poikkeuksellinen yhteiskunnan tukimuoto: sitä maksetaan veronmaksajien pussista jopa kaikkein rikkaimmillekin perheille. Ajatuksena on, että lapsilisä tasaa lapsista aiheutuvia kuluja eikä sillä yritetä pienentää tuloeroja. Mutta asia onkin ehtinyt kääntyä aivan päälaelleen: käytännössä lapsilisiä maksetaan kaikille muille mutta ei kaikkein köyhimmille perheille - eli sillä kasvatetaan tuloeroja!

Lapsilisät nimittäin lasketaan perheen tuloksi silloin kun toimeentulotukea määritetään. Suomeksi sanottuna lapsiperheiden toimeentulotukea siis pienennetään lapsilisän verran. Noin kymmenen prosenttia perheistä ei siis saa käytännössä lainkaan lapsilisiä.

Enimmäkseen kysymys on yksinhuoltajaperheistä. Tämä näkyy selkeästi köyhyystilastoissa: köyhyysrajan alla elää yli satatuhatta lasta, joista valtaosa elää yhden huoltajan perheessä. Juhlapuheissa lasten etu on usein päällimmäisenä, mutta nykyinen järjestelmämme syöksee suuren joukon lapsia köyhyyden piiriin!

On ihme, ettei tämä räikeä epäkohta ole aikaisemmin noussut julkiseen keskusteluun. Ratkaisu asiaan on varsin yksinkertainen: määritetään lapsilisä etuoikeutetuksi tuloksi, joka ei vaikuta toimeentulotuen suuruuteen. Arvioiden mukaan hintalappu tälle on luokkaa 150 miljoonaa euroa.

Köyhyyden lisääntyminen on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme suurimmista murheen aiheista. Tällä täsmäiskulla eli lapsilisien etuoikeuttamisella voidaan kohentaa merkittävästi suuren lapsijoukon elämän eväitä.

Jos nykyinen hallitus ei ehdi tai halua asiaa korjata, niin ainakin tulevan hallituksen pitää asiaan puuttua nopeasti. Tämä on yksi helpoimmista tavoista vähentää köyhien lapsiperheiden kyykyttämistä.

Toinen erikoisuus lapsilisissä on se, että lisän lapsikohtainen euromäärä kasvaa lapsiluvun mukaan: toisesta, kolmannesta ja neljännestä lapsesta maksetaan aina vaan suurempaa lisää. Porrastuksen pitäisi ennemmin olla toisinpäin: kaikkein suurimmat lisäkulut koituvat ensimmäisestä lapsesta. Sitä paitsi liikakansoituksesta kärsivällä planeetalla ei ole hyvä kannustaa suurperheisiin.

Timo Juurikkala 24.1.2011
Kommentit

eIxCTRIwH5 (12.10.2015 20:10:15)

Insolitus: "Painotukseni oli siine4 je4lkimme4isesse4 osassa, lain utsonkoon tai muuhun yliluonnolliseen perustamisessa."Minulle taas je4i he4me4re4ksi se, ette4 jos lakia ei perusteta utsonkoon tai muuhun yliluonnolliseen, niin perustetaanko se sitten johonkin luonnolliseen (siis fysikaaliseen, maailmassa kausaliteettien alaisena ilmeneve4e4n) ominaisuuteen, vai tarkoittaako se site4, ettei site4 oikeastaan perusteta mihinke4e4n? Jos se perustetaan johonkin luonnolliseen mitattavaan ominaisuuteen X, niin miste4 tiedete4e4n ette4 X on hyve4? Jos se perustuu ihmisten tuntemuksiin siite4, mike4 on oikein ja mike4 ve4e4rin, niin miste4 tiedete4e4n ette4 ihmisten tuntemusten noudattaminen on hyve4e4? Jos lakia taas ei perusteta sen paremmin yliluonnolliseen kuin luonnolliseenkaan, niin miten uskonnollisten ihmisten suunnittelemat lait sitten ovat yhte4e4n sen huonompia kuin muutkaan? Ja miten moraaliset ve4itteet eroaisivat ruokaa koskevista makuasioista, (esimerkiksi "mansikka on hyve4e4" vs. "tasa-arvo on hyve4") jos molemmat olisivat tunnepere4iseen kokemukseen perustuvia uskomuksia, jotka ovat viimeke4desse4 vain tietynlainen monimutkainen molekyylien je4rjestys tai molekyylien je4rjestykseen perustuva fysikaalinen prosessi? Vai olisiko kuitenkin mahdollista ette4 olisi olemassa fysikaalisten tosiasioiden lise4ksi myf6s moraalisia tosiasioita?"Sine4 siis ne4et ette4 on suunnilleen sama ke4skee4 ei-kristittyje4 ele4me4e4n kristinuskon oppien perusteella se4e4dettyjen lakien mukaan kuin ke4skee4 vaikka sovinistia ele4me4e4n tasa-arvo mielesse4 se4e4dettyjen lakien mukaan?"No jos ajatellaan ette4 sovinismi olisi ihmiselle maailmankuvallinen vakaumus ja omantunnon kysymys, niin kylle4he4n site4 voisi pite4e4 te4he4n rinnastettavana. Jos sovinisti on oikein vakaumuksellinen, niin kylle4he4n se voi tuntua enemmistf6diktatuuriin perustuvalta omantunnonvapauden kielte4miselte4.Toteanpa viele4 ette4 lainse4e4de4nnf6n tekeminen kristillisen moraalin pohjalta on kuitenkin ihan eri asia kuin vaikkapa se, ette4 kaikkia velvoitettaisiin harjoittamaan kristinuskoa.


8hUXWJXRVO (24.3.2017 00:14:50)

I read your positng and was jealous

Siirry sivun alkuun