Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Eroon ydinvoimasta

Vihreiltä on penätty selvitystä siitä, miten sähköntarve voitaisiin tyydyttää ilman ydinvoimaa. Olemme esittäneet selvityksen ja laskelmat jo reilu vuosi sitten ydinvoimapäätösten käsittelyn aikana.

Ensinnäkin, vihreiden malli ei sisällä olemassa olevien ydinvoimaloiden välitöntä sulkemista. Suomessa tarvitaan energiaohjelma 20-30 vuodeksi, joiden aikana siirrytään hallitusti ydinvoimasta vapaaseen aikakauteen.

Toisekseen, kotimaassa tuotettua ydinvoimaa ei tule korvata sähköntuonnilla, hiilellä, vesivoiman lisärakentamisella tai turpeella. Energiajärjestelmä pitää rakentaa kestävälle pohjalle eli uusiutuvan energian varaan. Lisää ydinvoimaa ei ole syytä rakentaa, sillä se vain pitkittää siirtymäkautta.

Kaikkein tärkeintä on panostaa energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen. Jo EU:n tavoitteen mukainen 20 prosentin energiatehokkuuden lisäys vuoteen 2020 mennessä merkitsee huomattavaa energiantarpeen vähennystä.

Silti sähköä tullaan jatkossakin tarvitsemaan ja siksi sitä pitää myös tuottaa. Uusiutuvan energian isoimmat mahdollisuudet ovat tuulivoimassa ja bioenergiassa.

Tuulivoimabuumi on vasta alkamassa: meillä sen osuus on 0,1 prosenttia, kun esim. Tanskassa lähennellään 20 prosenttia. Tanska on hieman tuulisempi maa kuin Suomi, mutta se on myös paljon pienempi pinta-alaltaan. Meilläkin on täydet mahdollisuudet 20 prosentin osuuteen sähköntuotannosta ja kymmenen vuoden kuluttua.

Metsäbioenergian käyttöä ollaan jo lisäämässä merkittävästi. Sen sijaan peltobiomassan energiahyödyntäminen on vielä kirjoittamaton lehti. Meillä on ruuantuotannon ulkopuolella puoli miljoonaa hehtaaria peltomaata. Laskennallisesti tämän peltoalan energiakapasiteetti vastaa noin kymmentä prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Hiilen käytön vähentämiseksi pitää hyödyntää sekä bioenergiaa että siirtymäkauden ajaksi lisätä maakaasun käyttöä. Maakaasu on toki fossiilinen polttoaine mutta päästöiltään kuitenkin vain puolet kivihiilestä.

Pitemmällä tähtäimellä koko energiajärjestelmää on kehitettävä hajautetun tuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen suuntaan. Tällä tavoin uusiutuvan energian hyödyntäminen onnistuu paremmin, ja samalla kulutushuippuja voidaan tasata kysyntäjouston helpottuessa.

On selvää, etteivät energiaratkaisut ole helppoja - energiantarve on nyky-yhteiskunnassa suuri, eikä täysin haitatonta energiantuotantomuotoa ole olemassa.

Siksi tarvitsemme pitkäjänteisen suunnitelman, jolla energiajärjestelmää kehitetään määrätietoisesti ympäristö- ja ilmastoystävälliseen suuntaan.

Kestävässä energiantuotannossa ei ole sijaa moniongelmaiselle ydinvoimalle, kuten Fukushiman tapahtumat osoittavat. Uusia atomivoimaloita ei pidä rakentaa ja vanhat on syytä ajaa alas hallitusti siirtymäkauden aikana.


 

Timo Juurikkala 8.4.2011
Kommentit

Mikko Ravi, Terra Gas Finland Oy (12.4.2011 22:44:54)

Ihan kuin jotain olisi tästä unohtunut..
Miksi biokaasuvoimalat, nimenomaan kaiken kokoiset, on tyystin unohdettu? Ei niistä yksinään tietysti varmasti ole ydinvoimaa syrjäyttämään, mutta kun miettii että sinne voi syöttää lähes kaiken eloperäisen ja tuotteena on "puhdasta energiaa" ni hämmästyttää että tämä on jätetty kokonaan sivuun koko energiakeskustelusta. Tiedon puutetta?
Sivuaa sen verran omaa toimialaa että on tullut otettua selvää..


Jari Peltola (17.4.2011 10:21:56)

Ydinvoimaa ei pidä rakentaa lisää. Japani-ilmiö on mahdollinen täälläkin. Suomesta ei pidä tehdä myöskään ydinjätteiden kaatopaikkaa. Mieluummin pidetään Suomi kilpailukykyisenä puhtaan luonnon ja aidon hyvinvoinnin edelläkävijämaana.

Jotenkin noloa jos suomalaiset eivät osaa kehittää taloutta, joka ei pärjää ilman ydinvoimaa. Niin kauan kuin halpaa energiaa on saatavilla, ei ole tarvetta pärjätä vähemmällä energialla.

Suomalaisen talouselämän ja teollisuuden johto ei ole tasoltaan kovin häikäisevää jos emme muutoin kykene kilpailemaan kuin halpaa energiaa vaativilla tuotannon aloilla. Se ei vaadi paljonkaan innovaatiokykyä tai ylivertaista johtamista.

Suomalaisten tulee panostaa enemmän aineettomien hyvinvointia lisäävien palvelujen tuottamiseen. Materiaalisen tuotannon osalta merkittävästi energiaa ja luonnonvaroja säästävään tuotantoon.

Jos valtion on jotain teollisuutta tuettava niin sitten sen tulee olla energiaa ja luonnonvaroja merkittävästi säästävää sellaista, joka vähintäänkin ylläpitää ihmisten hyvinvointia jos ei edistä sitä merkittävästi.

EU:n tavoite 20 prosentin energiatehokkuuden lisäyksestä vuoteen 2020 on aika vaatimaton. Jotta Suomi olisi kilpailukykyinen, meidän tulee tähdätä korkeammalle.

Ei helppoja juttuja mutta eikös johtajat nauti haasteista? :)


AH98dAgRouG (29.4.2016 19:48:34)

"Probably to see how firefighters deal with the public, as it is unreasonable to expect a 12 year old who's parents are trapped in a burning house to grab a legal pad and write down where they are loerhcd."Firefigtteas don't answer 911 calls. Are you trying to set a record for how many idiotic things you can say in one thread?

Siirry sivun alkuun