Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Ympäristöpolitiikassa uusi ote

Sixpack-hallituksen muodostaminen ja ohjelman kirjoittaminen on ollut mutkikas prosessi, jossa on riittänyt vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ympäristöpolitiikan osalta on kuitenkin syytä olla varsin tyytyväinen syntyneeseen kokonaisuuteen. Luonnonsuojelu hyötyy siitä, että kepu ja persut eivät ole mukana!

Ympäristöpolitiikan sisältöjä tahkottiin Säätytalolla yhteensä 17 päivää hyvässä hengessä. Luonnon monimuotoisuuden ja Iämeren suojelu ovat ottamassa ison askeleen eteenpäin.

Tärkeimpiä linjauksia ovat eteläisen Suomen metsiensuojelun edistäminen (Metso-ohjelma), soidensuojelun vauhdittaminen ja monipuolinen vesistöjen ja Itämeren suojelu. Rahaa toki tarvittaisiin enemmän, mutta loppumetreillä saatu 15 miljoonan vuosittainen lisäpanos suojeluun on kuitenkin merkittävä saavutus.

Metso-ohjelman osalta tavoitteena on saada 96 000 hehtaaria suojelun piiriin vuoteen 2020 mennessä. Metsälaki uudistetaan monimuotoisuutta ja monikäyttöä suosivaan suuntaan.

Myös soidensuojelu etenee. Hallitusohjelman kenties tärkein kirjaus sanoo, että turvetuotanto ohjataan ojitetuille ja luontoarvonsa menettäneille soille. Soita on tarkoitus myös ennallistaa.

Vaelluskalojen olosuhteet kohenevat, kun jatkossa vesivoimalaitosten jatkoluvat sidotaan toimivien kalateiden rakentamiseen. Itämeren saaliskiintiöitä rajoitetaan.

Näiden lisäksi on tarkoitus edistää uhanalaisten lajien ja luontotyypien suojelua, päivittää kansallinen biodiversiteettistrategia ja saattaa vanhat suojeluohjelmat loppuun. Tällä näkymin rahoitus ei kaikkeen tähän riitä, mutta oikeaan suuntaan mennään.

Itämeren tilanne on myös kohenemassa uuden hallituksen ohjelman mukaan. Tärkein asia on maatalouden ympäristötukien uudistus, mutta ohjelmassa on monia muitakin toimia: jätevedenpuhdistamoiden normien tiukennus, poistokalastuksen edistäminen, ravinnekierrätyksen tehostaminen, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitus (Velmu) ja niin edelleen. Vihdoin vesiensuojeluun tulee jämäkkä ote!

Vuotoksen ja Kollajan tekoaltaiden rakentaminen ei tule etenemään ainakaan Kataisen ykköshallituksen aikana. Verkkokalastuskieltoa Saimaalla laajennetaan norpansuojelun nimissä.

Ympäristöpolitiikan kokonaisuus näyttää kaikkineen varsin hyvältä. Kun luonnon monimuotoisuuden ja Itämeren suojelua vielä mitä ilmeisimmin tulee paimentamaan vihreä ympäristöministeri, voimme olla luottavaisin mielin. Ministerillä on hallitusohjelmassa vahva selkänoja.

Timo Juurikkala 20.6.2011
« edellinen | 1 -2 | seuraava »

Kommentit

juurikka (20.6.2011 10:24:38)

Sinäkin lienet homo?


unAIVlvAUaJi (6.8.2011 23:37:42)

Phenoemnal breakdown of the topic, you should write for me too!


cNakyiZe (7.8.2011 00:56:02)

Last one to uitlize this is a rotten egg!


cNakyiZe (7.8.2011 00:58:10)

Last one to uitlize this is a rotten egg!


VTLVhMYPtj (26.9.2012 17:04:32)

Ilmeisesti Markku veikkailet nyt tuon huonsoti kirjoitetun lehtijutun pohjalta. Eive4t tutkijat ole ve4itte4neet, ette4 karhut ovat geneettisesti eriytyneet keskene4e4n lise4e4ntymiskyvyttf6miksi kannoiksi (siis ke4yte4nnf6sse4 te4me4 tarkoittaisi eri lajeiksi). Te4sse4 sitaatti Punaisesta kirjasta: Muuttunut tulkinta koski esimerkiksi suurpetoja. Niiden luokitusta on aiemmin laskettu sille4 perusteella, ette4 naapurimaissa ele4vien populaatioiden ja sielte4 tulevan muuttoliikkeen katsottiin alentavan lajien he4vie4misriskie4 Suomessa. Te4he4n ei katsottu lf6ytyve4n nykytiedon valossa ene4e4 perusteita, joten suurpetojen uhanalaisuusluokkia ei ene4e4 alennettu, vaan ne ovat suoraan kriteerien mukaiset. (Suomen lajien uhanalaisuus 2010, s. 315)Siis aikaisemmat suurpetojen uhanalaisuusluokitukset ovat perustuneet oletukseen, ette4 Vene4je4lte4 ke4velee jatkuvasti uusia ele4imie4 Suomeen. Nykyiset luokitukset perustuvat Suomessa ele4vien yksilf6iden todellisiin me4e4riin, koska tuosta jatkuvasta kantaa te4ydente4ve4ste4 maahanmuutosta ei ole ne4yttf6e4. Ei te4lle4 ole mite4e4n tekemiste4 geneettisen erilaistumisen kanssa. Mite4e4n merkitte4ve4e4 liikette4 Vene4je4lte4 Suomeen ei vain ole olemassa.

« edellinen | 1 -2 | seuraava »
Siirry sivun alkuun