Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Sote-uudistuksella kavennettava terveyseroja

Hallitus on tänään linjannut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista. Uudistaminen on välttämätöntä, jotta pystymme torjumaan terveyserojen kasvua ja vastaamaan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Hallituksen linjaus uudistuksen suuntaviivoista on alustava, eivätkä uudistuksen yksityiskohdat ole vielä selvillä. Tässä vaiheessa on syytä pitää kirkkaana mielessä se, millaisia parannuksia muutoksilla tavoitellaan.

Yksi tärkeä tavoite on madaltaa perusterveydenhullon ja erikoissairaanhoidon rajaa. Käytännössä tämä tarkoittaa terveyskeskusten vahvistamista ja erikoislääkäripalveluiden tuomista lähemmäs asukkaita. Suomen terveydenhuollon akilleen kantapää on terveyskeskusten heikkous: koko väestölle tarkoitetut palvelut toimivat huonommin kuin työterveyshuolto, mikä osaltaan selittää väestön terveyserojen voimakasta kasvua. Terveyskeskusten ongelmat myös ohjaavat kysyntää yksityisen terveydenhuollon piiriin.

On hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa vahvistetaan ja että järjestämisvastuu asetetaan riittävän leveille hartioille. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan sote-palveluiden järjestämisen väestöpohjan pitää olla vähintään 200 000 asukasta, ja se onkin syytä asettaa minimikriteeriksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sote-palveluista vastaisi Suomessa enintään alle 20 järjestäjää, kuten muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on esittänyt.

Kansanterveyttä edistetään parhaiten vaikuttamalla kansalaisten elämäntapoihin ja heidän arkiympäristöönsä. Sote-uudistuksessa on tärkeää pitää huolta siitä, että kunnilla on kannusteita kansanterveyden edistämiseen laajasti: kaavoituksen, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, yhteisöllisyyden edistämisen jne keinoin.

Yksi Suomen terveydenhuollon erikoisuuksista on monikanavainen rahoitus, jokaa koostuu kuntien, valtion, Kelan, vakuutusyhtiöiden ja kansalaisten panoksista. Sekava ja monimutkainen rahoitusjärjestelmä on tehoton ja houkuttaa osaoptimointiin: jonojen ylläpito on sairaaloille kannattavaa, koska potilaan sairaspäivien ja -kuukausien kustannuksista vastaavat Kela, työnantajat ja kansalainen itse. Yksikanavainen rahoitus, jossa terveydenhuollon järjestäjän laariin kerättäisiin koko rahoituspotti, auttaisi kustannusten hallinnassa. Sote-uudistuksen yhteydessä pitää ratkaista myös tämä ongelma.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus liittyy kiinteasti kuntarakenneuudistukseen, koska sote-palvelut vievät yli puolet kuntien menoista ja koska jo lähitulevaisuudessa tuo osuus tulee kasvamaan. Siksi kunta- ja soteuudistusten yhteensovittaminen on äärimmäisen tärkeää. Tässä ei pidä hätiköidä.

 

Timo Juurikkala 5.6.2012
Kommentit

HwuqbHtrkXtVR (26.9.2012 01:01:52)

Itse tyf6skentelen myf6s sairaiden ieihstmn kanssa. Yhte4e4n rokotetta en ole tyf6urani aikana ottanut enke4 ota. Jos ja kun tulen kipee4ksi (olen nytkin kipee4) olen pois tf6iste4 kuten kuuluu enke4 pyf6ri sielle4 muiden joukossa tartuttamassa sen enempe4e4. Sairastan max 2x vuodessa jonkun pf6pf6n muun ajan voin todella hyvin. En koe velvollisuudeksi ottaa rokotetta, jotta en tartuta muita. Ente4 ihmiset jotka kulkevat bussissa, ruokakaupoissa etc. ilman rokotetta tai jo sairaana eive4tke4 vain tiede4 site4? Toki te4ste4 pe4e4ste4e4n oravanpyf6re4e4 sulkemaan: JOS KAIKKI ottaisivat rokotteen ei kukaan olisi kipee4. Oma ele4me4nkatsomus on myf6s hitusen alkanut suuntautumaan siihen, ette4 le4nsimaisessa yhteiskunnassa meilte4 vaaditaan terveytte4, jotta voimme tehde4 tyf6mme - saadaksemme rahaa - joka pite4e4 kuluttaa eteenpe4in. Eettinen sisimpe4ni ei te4te4 hyve4ksy sille4 kehitysmaissa vello sairauksia jotka olisi helposti hoidettavissa erilaisin rokottein, mutta ne4me4 ihmiset ovat te4ysin hyf6dyttf6mie4 te4lle yhteiskuntarakenteelle jota yritete4e4n viele4 puskea eteenpe4in. (joka huutaa: kuluta kuluta kuluta!) Jolloin heide4n lastensa annetaan kuolla sairauksiin jotka meille4 hoidetaan ilman sen suurempaa mf6lye4. Kuten Juille sanoit tauti ei ole edes sinulle vaarallinen ja silti haluat suojan. Kehitysmaissa ihmisille ei anneta edes mahdollisuutta, edes halvimpiin rokotteisiin. Kiitos te4me4n blogin, oman innokkuuden, ekologisuuden ja je4rjenke4ytf6n haluan pois muiden me4e4re4ilevien ke4skyjen alta ja tehde4 omat valintani niiin ruokani, asuinpaikkani, rokotteiden ja vaatteiden suhteen. Valitettavasti kulutan te4lle4 hetkelle4 minimaallisen ve4he4n, haluan sairastaa ja saada LUONNOLLISEN suojan tauteihin joten olen e4e4rettf6me4n huono kansalainen ja viele4 huonompi terveydenhuollon ammattilainen.Sorry, mutta pinna palaa myf6s niille4 jotka asiasta jotain tiete4ve4t ja eive4t todellakaan halua kulkea ke4skyjen pere4sse4. En silti saarnaa teille jotka olette rokotteen ottaneet, meille4 jokaisella on mahdollisuus (onneksi) tehde4 valintoja erilaisten asioiden suhteen. Le4hinne4 haluan tuoda esille sen, ette4 on te4ysin turha syylliste4e4 terveydenhuollossa tyf6skentelevie4 ihmisie4 siite4, ette4 ei ota rokotetta. Miksi minun pite4isi tehde4 muiden ieihstmn turvallisuuden/terveyden vuoksi omalle keholleni jotain jota en halua, koska voin suojan tautia vastaan saada sairastamalla sen? Varsinkin kun ne asiat jotka OIKEASTI ovat ihmisille myrkyllisie4 / vaarallisia ei kukaan halua poistaa maapalloltamme? Suurempana uhkana ne4en maapallon kuormittumisen ja ieihstmn tuhon kuin kuolemisen sikainfluenssaan. Kiitos median ieihstmn ajatukset saadaan suunnattua mite4 ihmeellisimpiin asioihin pois niiste4 asioista joilla on aivan oikeasti tulevaisuutta ajatellen merkityste4.


gpPrblZb (26.9.2012 09:37:22)

Juille: en tarkoittanut ette4 rtoeotken ottaminen olisi ollut moka sana varsianisessa merkitysesse4. Se oli vain esimerkki siite4 ette4 jos joku joskus je4lkike4teen toteaa tehneense4 mieleste4e4n ve4e4re4n valinna tai olisi voinut valita toisin, niin miksi on niin vaikea myf6nte4e4 site4? Antti Heikkile4lle4 on se hyve4 puoli ette4 he4n yleense4 kere4e4 laajan le4hdeluettelon sanomansa taakse. He4n ike4e4n kuin kokoaa tietoa yhteen. Omasta mieleste4ni he4nen sanomansa ja etsime4nse4 tieto nyt sattuu olemaan vaan paljon vakuuttavampaa kuin THL:n jonka motiivit ovat he4me4re4n peitossa. Yhteisen hyve4n ediste4minen se ei ainakaan ole - te4me4 kuva minulla on kaikkien viime aikaisten skandaalien je4lkeen. Itse en ota eike4 lapsenikaan yhte4ke4e4n rokotusta jos se ei ole a) vedenpite4ve4sti todettu tehokkaaksi b) se suojaa todella vaaralliselta taudilta johon kuoleminen on todenne4kf6isempe4e4 kuin promille c) haittavaikutukset on tutkittu huolella, pitke4lle4 aikave4lille4 ja on kiiste4me4tte4 todettu ette4 pitke4vaikutteisia haittavaikutuksia ei ole. Rokotteet kun saattavat aiheuttaa sellaisia seurauksia joita ei osata yhdiste4e4 rokotuksiin..en ota riskie4, varsinkaa lapseni kohdalla. Perusrokotteet he4n saa, mutta esim. uutta pneumorokotetta emme ota. Ilman sen suurempaa tiedon etsinte4e4 vaistoni sanoi jo vuosi sitten, ette4 tuossa sikarokoteessa on jotain me4te4e4. Jonkin verran tietoa etsin, mutta alusta asti jokin intuitio minussa sanoi ette4 site4 piikkie4 ei kannata otttaa ainakaan lapselleni. Joskus se intuitiokin voi olla oikeassa...kaikkea ei kannata uskoa mite4 THL, media, terveydenhoitohenkilf6kunta yms. sanoo. Yleense4 kannatta itse etsie4 tietoa laajasti ja monipuolisesti ennen kuin tekee pe4e4tf6ksie4. Ole oman ele4me4si subjekti e4le4 objekkti.


gR5TUkl4y6c (29.4.2016 19:52:04)

Nice post. I could hardly work the actual share button though. It was the 1st post relating to this that I disovcered that I thought had been decent. So I went along to post this to Myspace, but could hardly: S. But yep, anyway, nice article

Siirry sivun alkuun