Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Lapset mukaan päätöksentekoon

Työhyvinvointitutkimuksissa yksi kaikkein tärkeimmistä työviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on se, kuinka paljon työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Töissä viihtyminen on tärkeä asia: se vaikuttaa ihmisten elämänlaadun lisäksi myös työnteon tehokkuuteen ja tuloksiin.

Koulu on lasten työpaikka, mutta pääsääntöisesti koululaiset eivät voi vaikuttaa työpaikkansa asioihin juuri nimeksikään. Koulun asioista päätetään valtion tasolla, kuntien kouluvirastoissa sekä rehtorin ja opettajakunnan voimin. Koululaisia itseään tai oppilaskuntia kuullaan päätöksenteossa hyvin vähän.

Opetussuunnitelman perusteista kuuluukin päättää valtion tasolla, mutta koulun arjessa on paljon asioita, joiden ratkaisemiseen lasten pitäisi päästä osallistumaan paljon nykyistä enemmän. Selkeimpiä tapauksia ovat välitunti- ja ruokailukäytännöt, pihan, luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet sekä järjestyssäännöt. Myös oppimismenetelmien valinnassa koululaisten näkemyksiä voidaan ottaa huomioon. Erilaiset kokeilut muun muassa pihavälineiden ja sisustuksien suunnittelusta yhdessä lasten kanssa ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia.

Vastuuseen ja yhteisten asioiden hyvään hoitamiseen täytyy opetella. Kouluissa on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa lapsia vähin erin laajenevaan vastuuseen yhteisten asioiden ratkaisemisesta.

Suomen koulut ovat menestyneet erinomaisesti osaamista mittaavissa Pisa-tutkimuksissa, mutta kouluviihtyvyyttä vertailtaessa olemme painineet lähinnä rapasarjassa. Yksi selkeä syy tähän on se, että oppilaiden vaikutusmahdollisuudet koulunsa asioihin ovat vähäiset.

Heikkoon kouluviihtyvyyteen on syytä suhtautua vakavasti. Jos lapset ja nuoret kasvavat siihen, että työpaikalla on kurjaa ja epäviihtyisää, sama perusasenne saattaa seurata mukana pitkälle työelämään. Työnteko muodostaa ison osan ihmisen elämästä; työpaikkaviihtyvyys on jopa itseisarvo.

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen lisää myös yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Jos jo koulussa totutaan vaikuttamiseen ja yhteisten asioiden vastuulliseen hoitamiseen, lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia kansalaisia.

Voidaan hyvin perustein olettaa, että tämä näkyy myöhemmin myös aktiivisena kansalaisuutena. Suomen alhaiset äänestyprosentit ovat uhka koko demokraattiselle järjestelmälle. Käytännöllinen, osallistava kasvatus vastuulliseen päätöksentekoon näkyy pitkällä tähtäimellä paremmin toimivana demokratiana. Avoin, osallisuutta korostava päätöksenteko on tärkeä arvo myös lasten ja nuorten kohdalla ja vahvistaa lisäksi yhteisöllisyyttä.

Opetusministerin olisikin hyvä käynnistää ohjelma, jolla kouluviihtyvyttä parannetaan erityisesti lisäämällä kaikkien koululaisten vaikutusmahdollisuuksia oman työpaikkansa asioihin.

Timo Juurikkala 27.9.2012
« edellinen | 1 -2 | seuraava »

Kommentit

Sini Heino (28.9.2012 00:48:53)

Tässä olen samaa mieltä. Kotipaikkakunnallani Paimiossa on aktiivinen nuorisoneuvosto, jossa toimii 13-19 -vuotiaita nuoria. Neuvoston jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla.

Nuoret ovat itse neuvotelleet nuorisoneuvostolle puhe ja läsnäolo-oikeuden heidän asioitaan käsitteleviin lautakuntiin. Tämä vaati toki valtuuston ja ko. lautakuntien siunauksen.

Nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa nuorisotalolla ja yhteistyössä nuoriso-ohjaajien kanssa. Lautakunnissa he ovat tuoneet esille nuorisotalon peruskorjaustarpeen ja asia on nyt viety eteenpäin suunniteltavaksi.

Nämä kokemukset toivottavasti saavat nuoret jatkossakin pysymään mukana päätöksenteossa.


tGfbrZpTzSXbsp (13.12.2012 12:05:11)

Kiitos te4ste4 esittelyste4, rautoihti hieman mielte4 kaikenlaisten pelottavien huhujen keskelle4 :D MITc4c4N tietoa ei te4me4n muutoksen myf6te4 muutu ne4kyve4ksi kavereillesi, jotka eive4t jo olisi siihen tietoon pe4e4sseet ke4siksi. Tarkoittaako te4me4 siis site4kin, ette4 minke4e4nlaista vieraslistaa siite4 milloin kukakin on vieraillut kenenkin profiilissa ei tule? Eike4 myf6ske4e4n tietoa siite4, jos on este4nyt jonkun henkilf6n kokonaan? Ne4iste4 asioista on nimitte4in paljon huhua liikkeelle4, le4htenyt kai siite4 Facebook paljastaa petturikaverisi -jutusta, jonka mukaan uuden timelinen avulla ne4kee kuka on poistanut kavereista. (En tosin ymme4rre4, onhan sen voinut ennenkin havaita, ei ehke4 vain yhte4 helposti.)


tGfbrZpTzSXbsp (13.12.2012 12:05:12)

Kiitos te4ste4 esittelyste4, rautoihti hieman mielte4 kaikenlaisten pelottavien huhujen keskelle4 :D MITc4c4N tietoa ei te4me4n muutoksen myf6te4 muutu ne4kyve4ksi kavereillesi, jotka eive4t jo olisi siihen tietoon pe4e4sseet ke4siksi. Tarkoittaako te4me4 siis site4kin, ette4 minke4e4nlaista vieraslistaa siite4 milloin kukakin on vieraillut kenenkin profiilissa ei tule? Eike4 myf6ske4e4n tietoa siite4, jos on este4nyt jonkun henkilf6n kokonaan? Ne4iste4 asioista on nimitte4in paljon huhua liikkeelle4, le4htenyt kai siite4 Facebook paljastaa petturikaverisi -jutusta, jonka mukaan uuden timelinen avulla ne4kee kuka on poistanut kavereista. (En tosin ymme4rre4, onhan sen voinut ennenkin havaita, ei ehke4 vain yhte4 helposti.)


OAUieQTLeviVBmzqw (13.12.2012 13:59:11)

Kiitos Kimmo vinkeiste4 ja keetontmisma!Ei-Farmvillen pelaajana olen nauttinut suuresti siite4 ette4 olen pystynyt este4me4e4n omasta feediste4ni kaikki Farmvilleen (tai muihinkin peleihin) liittyve4t viestit mutta ymme4rre4n tuon pelaajan puolen huolen. Ke4sitte4e4kseni moni tekee niin ette4 napsuttelee pelin julkaisemat viestit je4lkike4teen piiloon.FBpurity, pite4e4pe4 tutustua. Ihan kaikkea ei tuolla aikajanassa tosiaan tarvitsisi olla, le4hinne4 ne te4rkeimme4t lf6ytyve4t omista statuksista (joihin on reagoitu paljon).


vR1HpJqFMtGZ (12.10.2015 20:37:54)

Fell out of bed feeling down. This has bregitenhd my day!

« edellinen | 1 -2 | seuraava »
Siirry sivun alkuun