Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vahva metropolihallinto!

Metropoliesiselvityksen loppuraportti on luovutettu ja siinä suositellaan Helsingin seudulle suuria muutoksia. Selvityshenkilöryhmä esittää kolme eri vaihtoehtoa.

Ykkössuosituksenaan työryhmä tarjoaa mallia "Vahvat peruskunnat ja metropolihallinto". Tässä vaihtoehdossa syntyisi neljä vahvaa kuntaa ja

niiden päälle metropolihallinto, jonka valtuusto valittaisiin suorilla vaaleilla. Metropolihallintoon koottaisiin seudullisella tasolla päätettäväksi kuuluvat asiat kuten metropolikaava ja sen toteutusohjelma, joukkoliikenne, työvoima-asiat, maahanmuuttajien kotoutuminen, ammatillinen koulutus ja asuntoasiat.

Raportin parasta antia on ehdotus metropolihallinnosta: se kantaisi vastuun alueen kehittämisestä kokonaisuutena ja hillitsisi kuntien välistä haitallista kilpailua. Tämä myös yksinkertaistaisi hallintoa, kun erilaiset kuntayhtymät kuten liikenteestä vastaava HSL, jäte- ja vesiasioista vastaava HSY sekä osa Uudenmaan liitosta fuusioitaisiin.

Metropolihallinto antaisi myös eväät yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisyyn, kun maankäytön ja rakentamisen suunnittelu ja myös toteutusjärjestys päätettäisiin seudullisella tasolla. Tässä mallissa pitäisi säätää erillinen metropolilaki, ja seutuhallinnolle olisi mahdollista myös siirtää tehtäviä valtionhallinnolta.

Mutta suositeltu malli herättää myös kysymyksiä: miten huolehditaan asukasvaikuttamisesta ja lähidemokratian kehittämisestä uusissa, entistä suuremmissa kunnissa? Ja hallinnollinen mullistus vetää miettiväiseksi: samanaikaisesti massiivisten kuntaliitosten kanssa pitäisi panna pystyyn vahva metropolihallinto kaikkine rakenteineen! Edessä olisi usean vuoden suururakka, hirveä hallinnollinen mylläkkä.

Kakkosvaihtoehtona selvittäjät esittävät kahta suurkuntaa ja niiden sekä valtion välistä sopimusyhteistyötä. Tällainen ratkaisu herättää melko paljon epäilyksiä, koska vahvan, laajentuneen pääkaupungin vastinparina olisi kehyskuntien yhteenliittymä. Näiden välistä veriåäistä kilpailua voisi olla vaikea hillitä, sillä seututasolle tulisi vain sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. Tähänastiset kokemukset tällaisen vapaaehtoisen yhteistyön tuloksista eivät ole kovin rohkaisevia!

Kolmantena mallina tuodaan esiin vahva metropolihallinto ja vaihtoehtoiset kuntarakenteet. Tämä versio perustuu osin kuntien kuulemisiin, ja siinä tarjotaan kunta- ja kunnanosaliitoksille erilaisia vaihtoehtoja. Todennäköistä on, että kuntien vastarinta tätä etenemistietä kohtaan olisi vähäisempää kuin muissa vaihtoehdoissa. Myös hallinnon myllerrys olisi pienempi; isoimmaksi urakaksi jäisi uudenlaisen metropolihallinnon rakentaminen. Tämä vaihtoehto pitää sisällään myös verotulojen tasauksen kuntien välillä.

Raportin luovutuksen jälkeen on varmaa, että keskustelu jatkuu kiivaana. Seuraavaksi ovat vuorossa kuntien lausunnot, joiden jälkeen hallituksen on linjattava jatkotoimista. Kokonaisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, jota koskevat ehdotukset ovat tulossa julki parin viikon päästä.

Metropolialue on koko Suomen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa. Hallintomallien muutoksille on polttava tarve, sillä tällä hetkellä kunnat kilpailevat toisiaan vastaan, yhdyskuntarakenne jatkaa hajautumistaan ja segregaation voimistuminen on vakava uhka. Koko seudun kehittämisestä ei ole vastuussa mikään taho.

Tämän takia tarvitaan vahva metropolihallinto. Nyt.

Timo Juurikkala 6.3.2013
« edellinen | 1 | seuraava »

Kommentit

dMLPfHabacxXP (3.7.2013 05:11:17)

This is a really inetlliegnt way to answer the question.


3L0ubhSi (3.7.2013 07:06:29)

Ne4ite4 wallineita toiiaktrn sille4, ette4 jos tehde4e4n tuohon se "TOP10" miesten ongelmista, niin iso osa Suomen miehiste4 on samoilla linjoilla ja kaikki allekirjoittavat siite4 pari kohtaa. Jopa Ruotasalainen femininisti mies ; )Ja vaikka ve4he4n toistankin itsee4ni - niin sanottakoon nyt viele4, ette4 te4me4n wallinin kaltainen txt on ihan peruskauraa jonkun kokoomuksen ja keskustan miesten parissa.PS ja KD miehet sanovat jo peruspoliitiikassaankin isien oikeuksien puolesta paljon re4ve4ke4mmin kuin nyt wallin seke4 arvostelevat suoraan feminismie4 julkisesti. Toisaalta myf6nne4n kylle4, ette4 PS on te4me4 sosialisteilta periytynyt Suomettunut tapa pite4e4 ylle4 maailman viimeiste4 te4llaista asetyf6mallia - ja he eive4t helpolla taivu muiden sivistysmaitten uuskonservatiiviseen ratkaisuun (eli nato + valikoiva palkka-armeija)... KD onkin sitten jo paljon enemme4n te4me4nkin, le4hes ainoan realistisen ratkaisun kannalla isien oikeuksien puolustamisen lise4ksi.----Toisaalta te4sse4 ne4kyy Wallinin heikko luonne ja politisointi:"Pide4n itse tasa-arvopoliittisesti te4rkee4ne4, ette4 kaikilla on aito mahdollisuus tehde4 ele4me4sse4e4n sukupuolen rajoittamatta itsee4e4n koskevia valintoja."Miksei he4n sitten voinut ihan rehellisesti sanoa esim kokoomuslaisten tapaan te4sse4 yhteydesse4, ette4 asevelvollisuus on iso ongelma ja sen takia kannatankin muiden sivistysmaitten ratkaisua eli Natoa turvaamaan maata, ja sen voimalla valikoivaa palkka-armeija.--Viele4 te4sse4 runoillessa ise4npe4ive4n aaamusti - vilpittf6me4sti haluan viele4 kiteytte4e4 oman kuvani miesaktivismista.Sen je4lkeen kun tuo yksi "virtahepo tasa-arvossa" saadaan ratkaistua, niin Suomen miesten ongelmat liittyve4t paljon enemme4n OIKEUKSIEN HAKEMISEEN kuin MIEHEN VAPAUTTAMISEEN.Ja mite4 tarkoitan te4lle4:- Jos miesaktiivit puhuvat kuin Antti Eskola julkisissa kannanotoissaan, ette4 ydinperhette4 ei tarvita, se voi olla yhte4 hyvin vaikka lauma naisia ... niin hehe4n tekeve4t suoraa hallaa miesten suurimmalle tasa-arvo ongelmalle, wallininkin mainitsemalle huoltajuus kiista probleemalle, ja sille ette4 yhe4 useampi mies ke4rsii siite4 ette4 ei ole suvunjatketta. Ja valitettavasti juuri ne4in toimii todella moni Suomen miesaktiivi huomaamattaan. On eriskummallista markkinoida lujaa toisella ke4delle4 ise4ttf6mie4 ei ydin perhemalleja ja toisella kauhistella huoltajuuskiistoja ja isien oikeuksien murenemista?Le4e4ke te4he4n olisi ydinperheen ja ise4n oikeuksien korostaminen. Miehelte4 se siemennestekin vaan aina tulee jne. Seke4 samalla uuskonservatiivisesti sen korostaminen, ette4 miehelle4 on OIKEUS naiseen, OIKEUS suvunsa jatkumiseen, OIKEUS omaan jo syntyneeseen lapseen eroissakin - koska he4n tekee sosialistisen verotuksen kauttakin 12 miljardia tuolonsiirtoa naisille ynm syiste4.- En oikeastaan tiede4 mihin kovinkaan paljon tuon ison kysymyksen je4lkeen miesten tarvitsee ene4e4 vapautua? Mieleste4ni juuri feministien ja kaikenmaailman hippien vaatiman vapautumisen myf6te4 miehet ovat aivan sekaisin jo nyt sukupuoli identiteettinse4 kanssa, lapsettomia, lapsistaan erotettuja ja yksine4isyydeste4 ja epe4konservatiivisista roolimalleista johtuen masentunteita, alkoholisoituneita ynm?Lise4ksi te4me4 vapauttaminen koskee helposti naisia ja mike4 kauheinta, site4 ei mike4e4n hinta korvaa, jos meille4 on yhe4 enemme4n Viivien sijaan nuoria Tarja Halosia ja Akuliina Saarikoskia ylipe4e4llikf6ime4sse4 kadut te4ynne4 ... ja sosialistinen verotus viele4 tukee te4te4 "sosialistivaltio aviomiehen korvikkeena" ilmif6te4.Kuka ihme keksi, ette4 mies ei muka ole kotonaan terveesse4 maskuliinisuudessa, johon kuuluu selve4, ahdistusta sitova identiteetti ja terveet miehekke4e4t ele4me4ntavat ynm? Kriittinen miestutkimus?


fDAvrIeDwiqbu (3.7.2013 08:32:05)

Haha, shouldn't you be charging for that kind of knolwdege?!


ClSWDOBwWlA (4.7.2013 13:08:20)

There's a srecet about your post. ICTYBTIHTKY


5oUQDwVoH2 (12.10.2015 20:26:53)

No siis.. - (Turha) julkkis - Alfauros - Isorikas ('hyve4palkkainen' ei ve4ltte4me4tte4 riite4) - Toisten nasietn haluama - Pelimies - Miesten hierarkiassa huipulla olevajne. ison Statuksen omistava mies saa aina. On toki mahdollista, ette4 on jonkin verran rahaa, mutta ei mite4e4n uskallusta, jolloin tulokset voivat silti je4e4de4 laihoiksi. Jos esim. ei ke4y ollenkaan pubeissa tai muualla ihmisten ilmoilla, jossa naisia tapaa, jos naiset eive4t tiede4 rahavaroistasi, jos on vaan niin tavattoman nf6ssf6 ettei edes tajua nasietn iskuyrityksie4 (naiset usein iskeve4t mieste4 ihan eri tavalla kuin miehet naista, eli hemmetin hienovaraisilla ja 'subtle' (miten tuon suomentaisi?) keinoilla, jotka usein je4e4ve4t miehelte4 sitten huomaamatta), niin on te4ysin mahdollista, ettei silloin rikaskaan tai kuuluisakaan mies scoreta. Mutta jos asiasta on ve4he4nke4e4n tietoa, ja uskaltautuu ve4he4n katselemaan nasietn reaktioita esim. le4e4ke4rine4 (tietenkin nasietn pite4e4 myf6s tiete4e4, ette4 on le4e4ke4ri, ja te4me4he4n on itsee4e4nruokkiva positiivinen kierre tietysti, sille4 kun ensimme4inen nainen saa sen tiete4e4, ja antaa rf6mpse4e4, lekurin itsetunto nousee, ja kun he4n ymme4rte4e4 assosiaation ja te4lle4 tavalla menestys ja maine kasvaa, jo pelke4ste4e4n he4nen itsevarmuutensa saa naiset kiinnostumaan ja pe4e4tteleme4e4n, ette4 miehesse4 te4ytyy olla JOTAIN erikoista ja arvostettua, jne.. ), niin kylle4 saanti on suhteellisen varmaa lekurille kuin lekurille. (tosin lekurilla tarkoitan nasietn arvostamia lekureita, joita kaikki 'tohtoriksi' kutsutut ihmiset eive4t ve4ltte4me4tte4 aina ole)Aina on siis kaikessa olemassa kummallisia poikkeuksia, kuten nyt vaikkapa Spede, joka oli seke4 rikas ette4 kuuluisa, mutta jostain syyste4 ei ilmeisestike4e4n scorettanut kovinkaan paljon ele4me4nse4 aikana, mutta poikkeus te4sse4kin vahvistaa se4e4nnf6n. Jokaista te4llaista harvinaista poikkeusta kohden on niin suuri me4e4re4 yksilf6ite4, jotka sitten kaatavat naisia senkin edeste4, ette4 on ve4he4n omituista pe4e4ttelye4 vedota johonkin sise4lle4 nyhje4e4ve4e4n lekuriin todisteena siite4, ettei lekurius auttaisi rf6mpse4n saamisessa. Spedekin olisi taatusti saanut vaikka kuinka, jos olisi osannut rf6yhkee4sti hyf6dynte4e4 rikkauttaan ja kuuluisuuttaan. Mutta he4n mite4 ilmeisemmin mieluummin golfasi ja teki keksintf6je4e4n pajassaan, sorvasi ja hioi ja sitten tietysti teki viele4 elokuvia ja juonsi niite4 speleje4e4n jne.. eli tietenkin oma valinta vaikuttaa, mutta korkean statuksen miehelle4 on aina 'ovet avoinna', jos he4n vaan jaksaa vaivautua niiste4 ovista kulkemaan. Joo, ja olen itsekin aika kylle4stynyt noihin "no ke4visit suihkussa ja laittaisit PUHTAITA vaatteita pe4e4llesi!!"-kehotuksiin, jotka ovat suoraansanottuna hemmetin loukkaavia hemmetin isoa miesryhme4e4 kohtaan!Mite4 'seksikkyyteen' tulee, niin naisilla ei ole niin paljon eroa yhden illan suhteisiin hyve4ksytyn miehen suhteen ja parisuhteisiin hyve4ksytyn miehen suhteen. Naiset kun vaativat molemmilta ihan hitosti. Miehille4 vaatimukset ovat kovin eroavaiset; seksisuhteeseen voi kelvata kovin ele4hte4nytkin visvainen harakka tai kotka sielte4 baarin nurkasta, mutta parisuhteeseen kelpuutetaan vain hivenen laadukkaampaa tavaraa. Silti, miesten kriteerit parisuhteissakin ovat paljon realistisemmalla tasolla kuin nasietn e4lyttf6me4t vaatimukset. Karrikoituna esimerkkine4, jos nainen kelpuuttaa parisuhteeseen vain pankinjohtajan, he4n ei myf6ske4e4n kelpuuta seksisuhteeseen tai yhden illan juttuun pankinjohtajaa pienemme4n statuksen mieste4. - Vortac

« edellinen | 1 | seuraava »
Siirry sivun alkuun