Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vahva metropolimalli

Helsingin metropolialue on maassamme ainutlaatuinen alue, jossa asuu yli neljännes väestöstä ja joka tuottaa noin kolmanneksen BKT:sta. Metropoli onkin maamme veturi, ja sen menestyminen on koko Suomelle elintärkeää. Helsingin seutu kilpailee ennemmin Euroopan ja erityisesti Itämeren alueen metropolien kuin Suomen pienempien kaupunkien kanssa.


Nykyisellään metropolialue koostuu 14 itsehallinnollisesta kunnasta, joista kukin ajaa ensi sijassa omaa etuaan muun muassa havittelemalla alueelleen hyviä firmoja ja veronmaksajia. Kuntien välistä yhteistyötä toki tehdään, mutta kaikkineen seudullinen yhteistyö on pirstaleista ja tehotonta. Ylikunnallisia organisaatioita on kymmenittäin ja niillä kullakin on omat tehtävänsä, hallintonsa ja toiminta-alueensa. Kokonaisuus on sekava, eikä koko seudun kehittämisestä ole vastuussa mikään taho.

Metropolilla on kuitenkin omanlaisensa ongelmat kuten liikenteen lisääntyminen hajallaan olevan yhdyskuntarakenteen takia, asumisen kalleus ja segregaatio eli asuinalueiden eriytyminen sekä sosiaalisten ongelmien kasautuminen. Näissä tarvitaan metropolitason näkemystä, jossa asioita ei katsota vain yksittäisen kunnan näkökulmasta.

Vastaus on yksinkertainen: metropolihallinto, jossa valtuusto valitaan suorilla vaaleilla ja joka vastaa kuntarajojen yli ulottuvista seudullisen tason päätöksistä. Tällaisia ovat kaupunkirakenteen kehittäminen, asuntopolitiikka, työllisyysasiat ja maahanmuutto, joukkoliikenne, ammatti- ja lukiokoulutus sekä elinkeinopolitiikka. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus kuuluisi luontevasti metropolialueella yhteisesti hoidettavaksi.

Etenkin Kokoomus vastustaa metropolihallintoa hokemalla ettei uusia hallinnon tasoja tarvita. Tämä on heikko väite, sillä nykyisellään näitä seututason asioita päätetään mitä moninaisimmissa kuntayhtymissä, neuvottelukunnissa ja muissa poppoissa. Metropolihallinto selkeyttäisi ja demokratisoisi hallintoa.

Lähidemokratian kehittämiseksi olisi kiehtova ajatus, että suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa pilkottaisiin 50 000 - 100 000 asukkaan "minipoleiksi", joiden hoidettavana olisivat lähipalvelut ja asemakaavoitus. Tällainen rakenne tunnustaisi seudun monikeskuksisen verkostorakenteen.
 
Pelkillä kuntaliitoksilla metropolialueen haasteisiin vastaaminen ei onnistu. Selvitysmiehet ovat ehdottaneet useita erilaisia kuntarakenteen muutoksia, joissa syntyisi 2-4 nykyistä vahvempaa kaupunkia. Tällaiset vaihtoehdot todennäköisesti vain lisäisivät kuntien välistä, kokonaisuuden kannalta hyödytöntä veripäistä kilpailemista. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja alueellinen eriytyminen vain vahvistuisivat.

Vastaavanlainen seutuhallintoratkaisu sopisi hyvin myös muille suurille kaupunkiseuduillle, etenkin Tampereen ja Turun alueille.

Timo Juurikkala 18.5.2013
Kommentit

aJEwooBPTGNzou (4.7.2013 03:15:48)

That's way more ceelvr than I was expecting. Thanks!


6jq0BpKtR (12.10.2015 20:00:24)

"Jos luet sen "Regardless of all this, there still ain't nothin' haeninppg unless the female is receptive (except maybe a rape charge when the male reacts in the way nature intended to the cues which are being sent dishonestly)."-lainauksen ympe4rf6ive4n kontekstin, niin se ke4sittelee site4 kuinka ihmisnaaraatkin antavat erilaisia seksuaalisia signaaleja (kenties tiedostamattaan) ja toisaalta ne4me4 signaalit here4tte4ve4t miehisse4 erilaisia reaktioita, kuten kiihottumista, muutoksia hormonitoiminnassa jne."Toisin sanottuna "eihe4n se nyt miehen vika ollut kun se nainen le4hetteli 'signaaleja.'""Suolihuuhtelu, mite4 tulee toiseen kappaleeseen, niin en ne4e siine4ke4e4n erityisempe4e4 vikaa. Varmasti osassa raiskauksissa on mukana sellaisia piirteite4, ette4 e4e4riesimerkiksi nainen on esimerkiksi hype4nnyt jo miehen kanssa alasti se4nkyyn, jossa on molemminpuolisesti hyve4ilty, kenties aloitettu yhdynte4kin - ja sitten kesken kaiken nainen sanoo EI."Toisin sanottuna "saatanan huora ei antanut pillua vaikka ostin juotavaa, eihe4n se nyt minun vikani ollut ette4 minun piti raiskata he4net.""Mite4 sitten tulee tuohon... niin en piste4isi kovin paljon painoa tuollaiselle kirjoitukseen le4hetetylle yhdelle kommentille yli 200 kommentin joukossa."Ja kuitenkaan kommentti ei here4tte4nyt juuri minke4e4nlaista reaktiota, siine4 misse4 sivustolta le4htee ve4littf6me4sti banaanisaarille mike4li osoittaa ette4 sivuston kirjoittajat ja ke4ytte4je4t puolustelevat raiskaamista. Myf6s toisella MRA-sivustolla on tapahtunut sama juttu.Anonyymi: "Mite4 suolihuuhtelu (arto jokinen?) sanoo siihen, ette4 puoluuttomaksi tarkoitettu ylemme le4hette4e4 meide4n miesten rahoilla meille tulta munille propagandaa, jossa meite4 nimitelle4e4n ja uhkaillaan?"Sanon siihen ette4 te4lle4inen itkeminen on yleinen taktiikka MRA-sivuilla. Jos tuodaan vaikka esille se seikka ette4 raiskaus on ve4e4rin, he alkavat heti vaihtamaan aihetta ja puhumaan jostain te4ysin asiaan liittyme4ttf6miste4 jutuista, yleense4 jotain tyyliin "no mutta kun feministit sortaa meite4 (joten kai raiskaus on sitten ihan ok)." Ja kuka helvetti on Arto Jokinen?

Siirry sivun alkuun