Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vantaan ympäristöohjelmaa parannettiin

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli maanantaina 12.8. ympäristöohjelma, jonka luonnos oli monilta osin varsin ansiokas: ilmastopolitiikkaan, energiansäästöön, kaupunkisuunnitteluun, ympäristöjohtamiseen jne on keskitytty, ja tavoitteet ovat monin osin kunnianhimoisia ja edistyksellisiä.

Luonnoksessa oli kuitenkin myös yllättäviä puutteita: esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja vesiensuojelu loistivat poissaolollaan. Vantaanjoki on kuitenkin vähävetisessä Vantaan kaupungissa erityisen huolenpidon arvoinen kohde, ja luonnonsuojelualueiden verkko keskeinen tekijä luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja ekologisen verkoston arvokkaimpana osana.

Vihreiden pyynnöstä ohjelma jätettiin kesäkuussa pöydälle, jotta asiaa ehdittäisiin punnita ja kehittää näihin puutteisiin soveltuvia tavoitteita.

Toimme kaupunginhallituksen kokoukseen yhteensä viisi uutta tavoiteluonnosta, joissa esitettiin luonnonsuojelualueista huolehtimista, Vantaanjoen kehittämistä vaelluskalavesistönä, kosteikkojen rakentamisen selvittämistä, pääkaupunkiseudun viherkehän turvaamista seudullisissa kaavaratkaisuissa sekä puurakentamisen edistämistä.

Suureksi iloksemme kaikki muut poliittiset ryhmät (demarit, kokoomus, perussuomalaiset, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja ruotsalaiset) sekä myös kaupunginjohtaja Nenonen ja maankäytön ja ympäristön apulaiskaupunginjohtaja Nikulainen näkivät asian samaan tapaan kuin vihreät. Pienin viilauksin kaikki muutosehdotuksemme hyväksyttiin yksimielisesti - ainoaksi vastustajaksi yllättäen profiloitui kaupungin ympäristöjohtaja! Hämmästyttävä tilanne.

Mutta lopputulos ratkaisee: olen iloinen ja ylpeä siitä, että Vantaan päättäjät suhtautuvat suurella vakavuudella kaupunkimme ympäristöstä huolehtimiseen. Ympäristöohjelma on tärkeä asiakirja, joka suuntaa kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Kaupunginhallituksen hyväksymässä ympäristöohjelmassa alkuperäisluonnon suojelua ja vesistöistä huolehtimista ei ole unohdettu!

Timo Juurikkala 13.8.2013
« edellinen | 1 -2 | seuraava »

Kommentit

Tuomas (14.8.2013 10:36:20)

Erinomaista!

Kuten viime aikoina olemme saaneet mediassa kuulla, vaelluskalakantojen tila on vesistöissämme surkea. Vantaanjoen varrella toimii monta järjestöä, jotka varmasti mielellään antavat apua vaelluskala-asioissa. Muista myös raportoida, kuinka asiat etenevät!


LS (14.8.2013 10:43:48)

Erittäin hienoa!
Kaikki tuki joka tulee Vantaajoelle ja etenkin sen vaelluskalojen kantojen elinvoimaisuuden parantamiseksi on tarpeen.
Ajat jolloin Vantaanjokea käytettiin viemärinä tulisi olla takana vaikka edelleen päästöjä "sattuu" aivan liian usein. Näihin asioihin jokivarsien kunnilla on kuitenkin ihan erilainen mahdollisuus puuttua kuin yhdistyksillä tai yksityisillä henkilöillä. Toivottavasti näemme myös muutosta tulevaisuudessa kohti parempaa tulevaisuutta. Kaikkiaan, hienoa että asia nostetaan vahvasti pintaan.


Sakke virran varrelta (14.8.2013 12:40:03)

Kiitos Vantaanjoen huomioimisesta!

Esimerkillistä toimintaa. Nyt voisi odottaa isoveli Helsingiltä vastaavia toimia, jotta Vantaanjoen nousuesteet Helsingin alueella saadaan pois päiväjärjestyksestä.


Mikko Peltola (14.8.2013 17:11:44)

Vantaanjoesta saisi Vantaa pitää parempaa huolta. Kysynkin miten Vantaa sallii jatkuvat jätevesipäästöt jokeen esimerkiksi Riihimäeltä? Ja miten Vantaa aikoo huolehtia siitä ettei Vantaankosken vanhassa, nyt kunnostuksen alla olevassa myllystä aleta jauhaa vesivoimaa? Se olisi jo nyt todella vähävetiselle joelle ja sen kaloilla turmiollista. Vantaanjoki on hieno kala- ja virkistyskohde mutta sen kunto metropolialueen ympäristöuhkien keskellä ei ole itsestäänselvyys. Vantaan tulisi pitää joesta parempaa huolta, se on monelle puhtaana rakas paikka!


Jaana Räty (14.8.2013 20:28:50)

Hienoa! Toivon myös Ilolan metsien suojelua järkevästi,ihania puustoja,käpytikat,liito-oravat.Tärkeä henkireikä ihmisille,Toivon mukaan ei rakenneta liikaa,ei voimalinja viereen asuntoja enää.Sydämmestäni toivon näin <3

« edellinen | 1 -2 | seuraava »
Siirry sivun alkuun