Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Millaista potilasta raha seuraa?

Etenkin porvaripuolueet ovat sote-uudistuksen yhteydessä hehkuttaneet niin sanotun Ruotsin mallin erinomaisuutta. Väitetään, että naapurien "raha seuraa potilasta" -malli hoitaisi kertaheitolla perusterveydenhuollon ongelmat kuntoon. Ruotsalaisten tuore raportti ei maalaa ollenkaan niin auvoista kuvaa uudistuksesta.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto Riksrevisionen on tutkinut kahden suuren perusterveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia Ruotsissa. Nämä ovat hoitotakuu ja valinnanvapaus eli vårdval-järjestelmä, jossa potilaalla on oikeus valita palvelun tuottaja julkisista ja yksityisistä tuottajista. Malliin liittyy korvausjärjestelmä, jossa raha seuraa potilasta.

Uudistukset ovat helpottaneet hoitoon pääsyä, toteaa Riksrevisionen raportissaan. Hyötyjiä ovat kuitenkin olleet lähinnä potilaat, joiden hoidontarve on vähäisempi ja sosioekonominen asema parempi. Raportin mukaan vuokralääkärien tarve on edelleen suuri koko maassa ja kaikkein suurin haja-asutusalueilla. Kaupungeissa ja taajamissa lääkäreitä on suhteellisesti enemmän siellä, missä oletettu hoidontarve on pienempi - eli rikkaiden ja hyvintoimeentulevien asuinalueilla.

Ruotsissa näiden uudistusten jälkeen näyttää olevan entistä vaikeampi toteuttaa periaatteita kaikille yhdenvertaisesta hoidosta ja vaikeimmin sairaiden priorisoinnista, Riksrevisionen arvioi. Hoitoa tarvitsevia potilaita syrjitään, vaikka terveyskeskukset kilpailevat potilaista. Terveiden potilaiden lääkärissäkäynnit ovat lisääntyneet, sairaiden vähentyneet. Hoitokustannukset näyttävät kasvavan, kritisoi Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto.

Raportin perusteella voidaan sanoa, ettei terveyskeskusten lukumäärä ole lisääntynyt alueilla, joilla hoidolle olisi enemmän tarvetta. Potilaat ovat tyytyväisiä, mutta enimmäkseen itsestään paranevien sairauksien hoitoon käytetty aika on pois vakavammin sairailta. Raportti osoittaa, että hoitoon pääsevät paremmin juuri potilaat, joilla on lievempiä vaivoja. Monisairaat jäävät sivuun.

Ruotsin kokemuksesta tulisi ottaa oppia. Pitääkin miettiä sote-uudistuksen jatkovalmistelussa parempia keinoja perusterveydenhuollon kohentamiseen ja potilaiden ohjautumiseen oikeisiin hoitopaikkoihin. Mieluummin sellaisia, jotka toimivat ja jotka edistävät terveyserojen kaventamista - ainakin ilman tehokkaita kannusteita raha näyttää seuraavan mieluummin hyväosaisia kuin moniongelmaisia potilaita...


 

Timo Juurikkala 14.12.2014

Siirry sivun alkuun