Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Ympäristöministerin jätevesihumppa

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on jo kauan sitten julistanut, että hajajätevesisääntely on "maalaisjärjen vastainen jo syntyessään". Ministerin ja kokoomuksen mielestä vessavesiä voi lutrata maastoon ja vesistöihin miten kukin lystää.

Jokseenkin ensi töikseen kuluneena syksynä Grahn-Laasonen ilmoitti hajajätevesisääntelyn joutuvan uuteen tarkasteluun. Tähän ilmeisesti vaikuttivat sekä hänen omat aiemmat kannanottonsa että perussuomalaisten ja eräiden keskustalaisten ulostulot.

Vuonna 2003 säädetystä hajajätevesiasetuksesta nousi kohu "nolkyt-luvun" lopulla, kun sääntely koettiin liian tiukaksi ja jäykäksi. Viime vaalikaudella 2011 asetusta uudistettiin niin, että tiukat puhdistusvaatimukset koskevat vain ranta- ja pohjavesialueita. Samalla määräaikoja pidennettiin ja ikääntyneet ("mummon pissa"!) kansalaiset vapautettiin kokonaan velvoitteista. Myös sosiaalisin perustein on mahdollissta saada määräaikaista lykkäystä jätevesiremontteihin.

Nyt Grahn-Laasonen on ilmoittanut, että asetuksen takarajaa venytetään keväästä 2016 kahdella vuodella ja että koko sääntely arvioidaan uudelleen. On murheellista, että istuva ympäristöministeri sortuu populistiselta pohjalta vanhaan tuttuun hajajätevesihumppaan.

Määräajan jatkaminen ei sinänsä ole katastrofi, sillä reilun sadantuhannen kiinteistön remontit eivät todennäköisesti millään onnistuisi kevääseen 2016 mennessä. Siihen on nimittäin aikaa enää yksi kesä.

Mutta asetuksen ja koko hajajätevesisääntelyn kyseenalaistaminen ja laittaminen "uuteen selvitykseen" on hämmästyttävä veto ympäristöministeriltä. Nyt koko homma ja jätevesiasioiden kuntoonsaattaminen seisoo niin kauan, kunnes "lopullinen" ratkaisu on tiedossa. Ja kuka enää ylipäätään luottaa siihen, että seuraava ratkaisu pitää? Lainsäädännön pitäisi olla johdonmukaista.

Koko asian pääpihvi on kuitenkin ympäristönsuojelu. Nykyaikaisen maalaisjärjen mukaista on, että jätevesiä ei voi puhdistamatta laskea luontoon. Vessavedet aiheuttavat vesistöjen rehevöitymisen lisäksi pohjavesien ja kaivojen pilaantumisvaaraa sekä hygieenisiä haittoja. Ei pelkkä saostuskaivo (joka pysäyttää vain pökäleet) ehkäise näitä riskejä. Nyt vessavesien laskeminen luontoon saa jatkua ennalta määräämättömän ajan.

Vuoden 2011 uudistus tehtiin huolellisen harkinnan jälkeen. Tiukimmat vaatimukset koskevat vain herkillä alueilla olevia kiinteistöjä ja lisäksi joustoa on sekä asukkaiden iän että elämäntilanteen perusteella. Erittäin maalaisjärkistä lainsäädäntöä.

Ympäristönsuojelullisten ongelmien lisäksi Grahn-Laasosen touhu aiheuttaa myös riskin korvausvaatimuksista. Kymmenet tuhannet lainkuuliaiset kansalaiset ovat panneet toimeen jätevesiremontin. Jos sääntely peruutetaan, on odotettavissa suuri määrä korvausvaatimuksia valtiolle - sen johdosta että voimassa olevaa lakia on noudatettu. Ei suomalainen arvaa, että säädettyjä lakeja peruutetaan.

Tempoilun johdosta koko hallituksen ja eri toten kokoomuksen ympäristöpolitiikka herättää suurta kauhua. Kyse ei ole vain ympäristöministeri Grahn-Laasosen sooloista - kokoomuksen ympäristöpolitiikka paljastaa kasvonsa.


 

Timo Juurikkala 22.12.2014

Siirry sivun alkuun