Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Kuntayhtiöt touhuavat!

Espoon lällättelykohun lomassa huomio siirtyy ikävä kyllä Vantaalle. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on jättänyt poliisille tutkintapyynnön kolmesta kaupungin omistamasta kiinteistöyhtiöstä eli niin kutsutuista Kehäyhtiöistä. Yhtiöissä epäillään tapahtuneen väärinkäytöksiä ja monenmoista pienen piirin suhmurointia.

Kehäyhtiöissä on pitkään ollut hyvin pienet hallitukset, vain kolme henkilöä. Tätä on perusteltu sillä, että yhtiöissä on vähänlaisesti operatiivista toimintaa.

Hallituksen tehtävä on johtaa yhtiötä ja valvoa sen toimintaa. Mitä pienempi piiri, sen helpommin syntyy tiivis hyväveliverkko, jonka piirissä hämärähköjä touhuja katsotaan läpi sormien.

Yhtiöiden hallitusten (jotka siis ovat kaikissa Kehäyhtiöissä kokoonpanoltaan samat) ohella toiminnan valvonta on kaupungin konsernihallinnon vastuulla. Tässä tapauksessa myös tämä valvonta näyttää tyystin epäonnistuneen.

Kehäyhtiöt ovat toimineet viime vuosituhannen puolelta alkaen - mitähän kaikkea siellä on touhuttu näinä vuosikymmeninä? Konsernivalvonnan rooli täytyy tässä yhteydessä selvittää perusteellisesti ja siihen pitää tehdä tarvittavat parannukset. Tämä voi tarkoittaa isoa muutosta - valvonnan toimivuus on joka tapauksessa varmistettava.

Vantaan tapaus herättää myös laajempaa huolta: kunnallisia yhtiöitä on Suomessa tuhatmäärin ja lisää on tulossa mm. EU-säädösten vuoksi. Esimerkiksi kunnanvaltuutettujen tiedonsaanti kunnan omistamista osakeyhtiöistä on varsin rajoitettua.

Lisääntyvien väärinkäytösten vaara on hyvin suuri, mikäli valvontaa ei rajusti tehosteta ja mikäli valtuutettujen tiedonsaantia edelleen rajoitetaan.

Asia on vakava, sillä kuntayhtiöt operoivat veronmaksajien rahoilla ja omaisuudella.


 

Timo Juurikkala 29.1.2015

Siirry sivun alkuun