Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Porkkala takaisin!

Porkkalan kansallispuisto kuului Suomen ensimmäisiin kansallispuistoihin, jotka perustettiin vuonna 1938. Puisto kuitenkin lakkautettiin Neuvostoliiton vuokrakauden 1944-1956 jälkeen, koska "sen luontoarvot olivat kärsineet liikaa linnoitustöistä". Nyt on uuden tulemisen aika - Porkkalan kansallispuisto on oiva lahja 100 vuotta täyttävälle Suomelle.

Porkkalan saariston luontoarvot ovat merkittävät. Tammikuussa valmistui Metsähallituksen selvitys Porkkalanniemen ja sen edustan merialueen eri suojeluvaihtoehdoista.

Porkkalan kansallispuisto olisi luonnoltaan merikansallispuistojemme monipuolisimpia ja maapinta-alaltaan Saaristomeren ja Selkämeren jälkeen kolmanneksi suurin. Porkkalasta löytyvät kaikki ne uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Yhdessä nämä muodostaisivat hienon kolmikon, joka muodostaisi pääkaupunkiseutua ympäröivän viherkehän rungon.

Porkkala on erittäin suosittu retkeilyalue. Pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaessa alueella tulee liikkumaan yhä enemmän väkeä. Porkkalan alueella on useita pienehköjä luonnonsuojelu- ja Natura-alueita, mutta yhtenäistä hoito- ja kehittämissuunnitelmaa alueella ei ole.

Kansallispuiston perustaminen parantaisi mahdollisuuksia lisätä alueen retkeilyreittejä, opastusta, nuotiopaikkoja ja leirintämahdollisuuksia. Veneilyä ja retkeilyä voitaisiin ohjata sellaisiin kohteisiin, joissa linnut tai hylkeet eivät häiriinny. Kansallispuistostatus tukisi paikallisten yrittäjien mahdollisuuksia järjestää kestävää luontomatkailua ja virkistyspalveluja.

Kansallispuistoilla on suuri merkitys aluetaloudelle. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Pääkaupunkiseudun läheisyydessä korostuvat paikallistaloudellisten vaikutusten lisäksi lähivirkistys- ja terveyshyödyt.

Porkkala on ainutlaatuinen hanke, josta olisi paljon iloa ja hyötyä pääkaupunkiseudun yli miljoonalle asukkaalle - ja tietysti itse Porkkalan arvokkaalle luonnolle.

 


 

Timo Juurikkala 8.2.2015

Siirry sivun alkuun