Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Lapsen oikeudet unohtuvat

Lapsen oikeudet ovat meillä hieman yllättäen lapsipuolen asemassa. Tulevassa hallitusohjelmassa ne pitää nostaa esiin ja parantaa niitä sekä lainsäädännössä että käytännössä.

Lapsiasiainvaltuutettu, lapsijärjestöt ja lasten oikeuksien spesialisti apulaisprofessori Suvianna Hakalehto ovat nostaneet puutteita vuosikausia esiin. Mutta edelleen lasten oikeudet tunnetaan huonosti.

Suomen jo vuonna 1991 ratifioima lasten oikeuksien sopimus on velvoittavaa oikeutta. Lapsella on samankaltaiset itsenäiset perus- ja ihmisoikeudet kuin aikuisillakin: lasten oikeus kehitykseen, syrjimättömyys, lasten osallisuus sekä lapsen edun ensisijaisuus. 

Lapsen etuun viitataan usein, mutta varsin heppoisin perustein. Tässä ei nimittäin ole kysymys pelkistä mutu-arvioista - oikeasti lapsen etu toteutuu vasta, kun kaikki hänelle lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut asiat toteutuvat.

Lapsen edun ensisijaisuus edellyttää lapsivaikutusten arviointia. Se ei kuitenkaan tarkoita mitä tahansa pikaselvitystä, vaan edellyttää vaikutusten arviointia monista eri näkökulmista. Kunnollinen arviointi jää useimmiten tekemättä uusia lakeja säädettäessä.  

Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpano kuuluu valtion vastuulle, mutta myös kuntien tulee noudattaa samoja periaatteita. Esimerkiksi lasten kuuleminen ja näkemysten huomioon ottaminen on edelleen puutteellista, vaikkapa lastensuojelussa ja kouluissa. Koulu on lasten työpaikka, mutta kuinka paljon lapset voivat vaikuttaa työnsä sisältöön ja koulun käytäntöihin?

Ehkä tämä vaikuttaa myös siihen, että suomalaisten lasten kouluviihtyvyys painii rapasarjassa. Työviihtyvyyden yksi keskeinen tekijä on se, kuinka paljon työntekijä kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä!

Ongelmana ovat myös heikko valvonta. Esimerkiksi kouluja ei Suomessa valvo kukaan. Ruotsissa on oppilasasiamies, joka voi puuttua koulukiusaamiseen ja määrätä myös korvauksia. Vastaava tarvittaisiin Suomeenkin - koulukiusaaminen on laaja ongelma.

Lapsen oikeuksien sopimusta ei siis ole saatu vielä Suomessa toteutumaan. Meidän pitää laatia suunnitelma, jolla Suomi nostetaan lasten oikeuksien toteutumisessa maailman huipulle.

 


 

Timo Juurikkala 25.3.2015

Siirry sivun alkuun