Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Luomussa on Suomen maaseudun tulevaisuus

Luomutuotannolle kuuluu hyvää. Luomutilojen keskikoko on tavanomaista suurempi (yli 50 ha) ja viljelijät keskimääräistä nuorempia. Kulutetuista luomutuotteista vain 60 % on kotimaisia, joten tilaa kasvuun on. Lisäksi luomutuotteilla on kysyntää maailmalla, ja entistä enemmän viedään jalostettuja tuotteita. Luomu on hyvä brändi Suomen puhtaalle ruuantuotannolle.

Luomun kiistaton etu on luonnon monimuotoisuudelle koituvat hyödyt: luomupellolla esiintyy enemmän lajeja kuin tavanomaisella. Luomuun kuuluvat myös säästäväisyys ja kierrätys. Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrätys ja monipuolinen viljelykierto auttavat vesistö- ja ilmastopäästöjen hillitsemisessä. Luomussa tuotannon riippuvuus uusiutumattomista luonnonvaroista on vähäinen. Luomutuotanto alentaa myös tuotantopanosten tuontia, mikä parantaa huoltovarmuutta ja on eduksi vaihtotaseen kannalta.

Eläinten lääkintä ja torjunta-aineiden käyttö on Eviran tilastojen mukaan kasvussa. Ruoka-aineallergiat ovat lisääntyneet. Tiedetään, että torjunta-ainejäämillä on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Antibioottiresistenssi on joidenkin alan tutkijoiden käsityksen mukaan globaalisti yhtä vakava ongelma kuin ilmastonmuutos. Yksi merkittävä syy antibioottiresistenssiin on antibioottien käyttö eläinten ruokinnassa. Luomuelintarviketuotannossa antibioottien käyttö on rajoitettua, eikä kemiallisia torjunta-aineita käytetä.

Luomu työllistää tavanomaista tuotantoa enemmän. Tämä on tietysti hyväksi maaseudulle ja työllisyydelle, mutta samalla taakka viljelijöille. Jotta kuluttajien luottamus luomuun säilyy, täytyy sen täyttää kaikki luomusertifioinnin ehdot.

Hyvien luomu-uutisten lisäksi ilon aihe on lähiruuan noste. Viime viikolla pietarsaarelainen Thomas Snellman ja lähiruokaa välittävät REKO-renkaat palkittiin vuoden lähiruokatekona. Facebookissa toimivissa REKO-renkaissa on mukana jo yli 8000 kuluttajaa. Ruuan tuottajat ilmoittavat, mitä heillä on tarjolla ja mihin hintaan. Kuluttajat jättävät tilauksensa ja ne toimitetaan kerran viikossa sovitulle paikalle. Tämä on yksi hyvä esimerkki sähköisten palvelujen tehokkuudesta.

Aiemmin ruokapiirien toiminta on vaatinut aktiivisia ihmisiä, jotka ottavat vastaan tilauksia, pitävät yhteyttä tuottajiin, hakevat tuotteita ja välittävät maksuja. Nyt tämä kaikki voidaan unohtaa, ja tuottajat ja kuluttajat voivat olla helposti suoraan yhteydessä toisiinsa. Tuottajat saavat paremman hinnan tuotteistaan ja kuluttajat selviävät halvemmalla, kun mukana ei ole välikäsiä. Pienillekin tuote-erille löytyy ostaja. Yritysten on helpompi laajentaa tuotantoaan, kun heillä on tiedossaan sitoutunut ostajajoukko. Tässä mallissa kaikki voittavat - paitsi S-ryhmä ja K-ketju!

Kataisen hallitus käynnisti hallituksen luomu- ja lähiruokaohjelmat ja myös seuraavan hallituksen tulee niihin sitoutua. Tärkeää on lisäksi saada kuntapäättäjät tietoisiksi siitä, miten luomu- ja lähiruokaa voidaan edistää kunnan julkisissa hankinnoissa.


 

Timo Juurikkala 29.3.2015

Siirry sivun alkuun