Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Nuorisotakuu ja luottamus

Nuorisotakuusta päättäminen oli yksi kuluneen hallituskauden kauden parhaista päätöksistä. Takuu ei ole toteutunut toivotulla tavalla, mutta ajatuksesta ei saa luopua. Jokaiselle nuorelle täytyy löytyä paikka yhteiskunnasta - nuorisotakuuta on jatkettava ja parannettava ensi kaudella, entistä vahvemmin panoksin.

Nuorisotakuun ideana on tarjota jokaiselle nuorelle työ-, koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Takuun tarkoitus on, ettei kenenkään joutenolo pitene. Ongelmat tuppaavat pahenemaan pitkittyessään.

Suurella osalla työttömiksi joutuvista nuorista puuttuu toisen asteen tutkinto - nyky-yhteiskunnassa on varsin vaikea työllistyä ilman pätevyyttä. Siksi koulutusvaihtoehdon pitää olla ensisijainen, kun takuunuorelle mietitään jatkoa.

Meidän koulutusjärjestelmämme on kovin pulpettipainotteinen. Monelle nuorelle sopisi paljon paremmin käytännönläheinen oppisopimus, jossa ammattitaito opitaan työn ääressä. Oppisopimuspaikkoja pitää lisätä tekemällä niistä työnantajien kannalta houkuttelevampia ja byrokratialtaan kevyempiä. Ja opiskelijan tuen on oltava vahvempaa, sillä nykymuotoinen oppisopimus vaatii nuorelta hyvää elämänhallintaa, oma-aloitteisuutta ja kurinalaisuutta. Esimerkiksi Vantaalla on kehitetty tuetun oppisopimuksen malli, jossa apua on tarjolla sekä opiskelijoille että työnantajille.

Mutta ei oppisopimuskaan kaikille nuorille noin vain sovi. Monen kohdalla tarvitaan kuntoutusta ja monialaisten ongelmien selvittelyä ennen kuin oikea polku löytyy. Tällaisissa tapauksissa läheinen, luottamuksellinen ohjaus ja toimenpiteiden räätälöinti on tärkeää ja välttämätöntä. Nuori, joka on kokenut koulu-urallaan lähinnä vain epäonnistumisia, tarvitsee pitkäkestoista tukea ja ohjausta ennen kuin itsetunto kohenee riittävästi haasteiden voittamiseen.

Niin sanottu etsivä nuorisotyö on onnistunut tavoittamaan monia vaikeassa asemassa olevia nuoria ja löytämään heille polun eteenpäin. Hyvä näin.

Mutta meidän systeemimme pitää kehittää sellaiseksi, ettei mitään "etsivää" nuorisotyötä tarvita. Ei ketään pidä päästää katoamaan niin, että heitä pitää uudestaan etsiä!

Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan, ja ammattitaitoiset opettajat pystyvät suurella osumatarkkuudella havaitsemaan jokaisen syrjäytymisvaarassa olevan oppilaan. Ei tätä porukkaa pidä päästää katoamaan. Auttaminen on sitä helpompaa mitä nopeammin se aloitetaan. Opinto-ohjauksen, erityisnuorisotyön ja lastensuojelun yhteistyöllä on varmistettava, että jokaisella huolinuorella on läheinen vastuutyöntekijä. Silloin ketään ei tarvitse etsiä.

Ehdin toimia erityisopettajana Vantaalla 25 vuotta. Tuona aikana opin hiljalleen huomaamaan, että kaikkein tärkeintä on luottamus. Nuoren kohdalla se tarkoittaa kahta asiaa: nuoren omaa itseluottamusta sekä sitä, että nuori pystyy luottamaan ainakin yhteen ihmiseen - nuorisotyöntekijään, opettajaan, sosiaalityöntekijään tai muuhun läheiseen aikuiseen. Toimiva nuorisotakuu rakentuu luottamukselle.


 

Timo Juurikkala 1.4.2015

Siirry sivun alkuun