Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Perustulo ja kestävyysvaje

Kataisen ja Stubbin hallitusten iso tavoite oli tehdä rakenneuudistuksia julkisen talouden kestävyysvajeen nujertamiseksi, mutta kuntareformit, sote, metropoli ja perhevapaauudistus jäivät tulevan hallituksen tehtäviksi. Tuohon listaan pitää lisätä perustulo - se on merkittävä rakenteellinen uudistus, joka parantaa työllisyyttä, tuo sosiaaliturvan 2010-luvulle ja lisäksi antaa eväitä selvitä digitalisaation ja robotiikan synnyttämässä murroksessa.

Vihreiden mallissa maksetaan 560 euron kuukausittaista perustuloa kaikille täysi-ikäisille suomalaisille. Perustulo on veroton etuus, joka korvaa sosiaaliturvan vähimmäisetuudet ja vähentää merkittävästi joutavaa byrokratiaa. Ansioturva säilyisi nykyisellään.

Käytännössä perustulo perittäisiin useimmilta takaisin työn verotuksessa, joten sillä ei olisi suoraa vaikutusta työssä olevien käteen jääviin ansioihin. Malli on kustannusneutraali julkiselle taloudelle.

Perustulo takaa kohtuullisen perusturvan kaikille, jolloin ihmiset voivat keskittyä lisäansioiden ja vaikkapa koulutuksen hankkimiseen. Työnteosta tulisi aina kannattavaa. Nykyisin keikkahommista jää usein vain viidennes käteen, koska sosiaaliturva peritään takaisin pientenkin työansioiden vuoksi.

Perustulo lisäisi pienituloisen työn kannattavuutta. Se poistaisi myös rakenteellista työttömyyttä, kun vähemmänkin tuottavalla työllä pystyisi elämään. Tämä on lähivuosina yhä tärkeämpää, kun suuri osa suorittavasta työstä on automatisoitumassa.

Todennäköisesti osa-aikatyö lisääntyisi nykyisestä, sillä perustulo kannustaisi työttömiä ottamaan vastaan osa-aikaistakin työtä. Se parantaisi erityisesti pienyrittäjien, käsityöläisten, luovan työn tekijöiden, freelancereiden ja muiden epävarmoissa työsuhteissa olevien asemaa - ihmisten, joiden on nykyisin vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä perusturvan piiriin. Perustulo edistäisi yritteliään ja luovan talouden syntymistä. Perustulo ei synnytä kannustetta siirtyä kokopäivätyöstä osa-aikaiseksi.

Sosiaaliturvan rohkea uudistaminen perustuloksi helpottaisi mahdollisuuksiamme saavuttaa tuntuvasti korkeampi työllisyysaste. Samalla perustulo lisäisi ihmisten vapautta omissa elämänvalinnoissaan.

Suomi on 2010-luvun jälkipuoliskolla isojen ratkaisujen edessä: miten voimme parantaa työllisyyttä ja vähentää köyhyyttä, kun talous ja työelämä ovat ennennäkemättömän suuressa murroksessa?

Sote ja muut kuluneella kaudella tussahtaneet rakenneuudistukset ovat tärkeitä ja niitä on jatkettava. Mutta rakenteellisena uudistuksena perustulo on näitäkin isompi ja merkittävämpi: parantuvan työllisyyden ja vähenevän byrokratian myötä sen vaikutus kestävyysvajeeseen on huomattava.

 

Timo Juurikkala 5.4.2015

Siirry sivun alkuun