Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Miksi eduskuntaan?

Vaalikentillä usein kysellään, että miksi haluan eduskuntaan ja mitä siellä tekisin. Mielessä on toki kymmenittäin asioita, mutta tässä tiiviisti tärkeimmät kolme kärkiteemaa.

Lähdin mukaan kuntapolitiikkaan 1990-luvun alussa luonnon- ja ympäristönsuojelun takia. Ympäristön ja ilmaston pilaantuminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen huolestuttivat pienten lasten isää vakavasti, ja halusin antaa oman panokseni pelkän kotinurkissa jurnuttamisen sijaan.

Paljon hyvääkin on reilussa 20 vuodessa tapahtunut, mutta valitettavasti huoli ei ole hälvennyt. Tarvitsemme edelleen lisää luonnonsuojelua, nopeatahtista irtautumista hiilitaloudesta, tehokasta vesiensuojelua. Eduskunnassa on aivan liian vähän luonnonsuojelijoita.

 

Olen ollut erityisopettajana neljännesvuosisadan Vantaalla, ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttaminen on minulle tärkeää. Hyvät peruspalvelut - ja erityisesti hyvinvoiva peruskoulu - ovat parasta syrjäytymisen torjuntaa. Aina ja kaikkien kohdalla se ei riitä, vaan tarvitaan yksilöllisempää tukea ja vierellä kulkemista. Jokaisella on vahvuutensa, ja nuori on saatava luottamaan itseensä ja uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa.

Hyvinvointiyhteiskunnan on pidettävä parempaa huolta nuoristaan. Minun ajatukseni on, ettei etsivää nuorisotyötä pitäisi tarvita - erityisnuorisotyön, koulun ja lastensuojelun täytyy hyvällä yhteistyöllä ja vastuutyöntekijöiden avulla varmistaa, ettei yksikään nuori pääse katoamaan. Tämä on nuorisotakuun kovaa ydintä.

 

Suomen talous on vaikeuksissa: velkaannumme kovalla vauhdilla ja tulevaisuuden kestävyysvaje näyttää suurelta. Nämä näkymät liittyvät vahvasti työllisyyteen. Jos saamme työttömyyden painumaan alle puoleen nykyisestä, on talous- ja velkaongelma suurin piirtein hoidettu.

Meillä on perinteisesti uskottu suuriin yhtiöihin ja tuettu niitä. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on kuitenkin suurin työllistämispotentiaali, ja siksi niiden toimintaedellytyksistä täytyy pitää huolta. Erityisesti haluan helpottaa yhden hengen yritysten ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista. Yrityksen kasvun ensimmäisen askeleen kohdalla on liian korkea kynnys.

Lisäksi monimuotoinen palvelu- ja pienyrityskenttä on houkuttelevampi tulevaisuudenkuva kuin monikansallisten veroparatiisiyhtiöiden hallitsema markkina.


 

Timo Juurikkala 18.4.2015

Siirry sivun alkuun