Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vantaan taloudesta

Vantaan talous on ollut tiukalla jo pitkään. Viime valtuustokauden lopulla tehtiin talous- ja velkaohjelma TVO, jonka tarkoituksena oli kääntää talouden kurssi ja pysäyttää nopeana jatkunut velkaantuminen. TVO:ta on kuluneiden vuosien aikana sekä kiitelty että kirottu.

Nyt valtuustokauden ollessa ihan lopuillaan voidaan sanoa, että keskeisissä tavoitteissaan TVO on toiminut. Kaupungin talous on tervehtynyt ja viime vuonna velkaa pystyttiin jo lyhentämään. Tämä perustuu ennemmin kulukuriin kuin tulojen nousuun. Verotulot ovat kehittyneet verkkaisesti.

Toimintakulujen kasvulle asetettiin 1,5 prosentin katto, joka on varsin tiukka raami kasvavassa kaupungissa. Katto oli kuitenkin joustava, ja esimerkiksi maankäytön ja ympäristön toimiala on säästänyt enemmän kuin palvelupuoli eli sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimi. Tämä oli hyvä ratkaisu - parempi kuin kaavamainen juustohöylä.

Säästötouhussa on tapahtunut myös ylilyöntejä: esimerkiksi lastensuojelussa, toimeentulotuen maksatuksessa ja vanhuspalveluissa leikkaukset kirpaisivat ja liikaa ja aiheuttivat merkittävää haittaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Myös varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa on menty kipurajoilla. Korjaavat toimet ovat olleet myöhässä.

Säästäväisyydeltä emme jatkossakaan voi välttyä, sillä Vantaan yli miljardin euron velkasalkku pitää sisällään merkittävän riskin korkotason noustessa. Varsinkin, kun soten siirtyessä maakuntaan kaupungin velkaantuneisuus tuplaantuu suhteessa tulojen ja menojen määrään.

Jatkossa säästöjä mietittäessä on tehtävä aikaisempaa laajemmat analyysit seurauksista: sekä pitkällä tähtäimellä että eri toimialojen välillä. Lyhytnäköiset säästöt voivat tulla pitemmällä aikavälillä kalliiksi. Ja yhden toimialan säästö voi näkyä kasvaneina kuluina toisella toimialalla.

Vantaa kasvaa nyt ja lähivuosina voimakkaasti, sillä pääkaupunkiseudun vetovoima on vahva. Väestönkasvu näkyy kasvaneina verotuloina, mutta toisaalta myös lisääntyvinä investointeina ja palveluiden järjestämisen kuluina. Helpolla emme tule jatkossakaan pääsemään.

Erityisen tärkeää on vaikuttaa työttömyyteen, koska se sekä aiheuttaa kuluja että vähentää verotuloja. Meillä saatiin hyviä tuloksia nuorten työllisyyden alenemisessa Petra-projektin aikana. Hyväksi todettuja toimintamalleja on jatkettava ja laajennettava muihinkin vaikeasti työllistyvien ryhmiin kuten maahanmuuttajiin ja ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin. Kaupungin pitää myös itse pestata aikaisempaa enemmän tukityöllistettäviä - kaikki kulut ja verotulot huomioiden tämä maksaa vain vähän ja lisäksi saamme hyödyksemme työpanoksen sekä vähemmän syrjäytymistä.

Vantaan velkaantumisen taittuminen perustuu osin hyvin sujuneeseen maanmyyntiin. Tämä keino toimii jatkossakin, mikäli kaupunki huolehtii myös raakamaan ostamisesta, tarvittaessa lunastusmenettelyn kautta.

Pääkaupunkiseudun imu on tällä hetkellä suurta, eikä Vantaan pidä rajoittaa kasvua esimerkiksi hidastamalla asuntotuotantoa. Päinvastoin, runsas asuntorakentaminen alentaa pitemmällä tähtäimellä asumisen korkeaa hintaa. Ja se on alueen asukkaiden, yritysten ja koko kaupungin etu.


 

Timo Juurikkala 28.3.2017

Siirry sivun alkuun