Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Sisäilmasto hallintaan

Sisäilmaongelmista on tullut suuri riesa Vantaan ja laajemminkin Suomen julkisissa rakennuksissa. Kosteus-, home- ja muista sisäilmahaitat ovat olleet paljon julkisuudessa.

Ongelmille altistuneiden tarinat ovat pahimmillaan järkyttäviä. Oppivelvollisuuskoulua käyvä lapsi voi saada elinikäisen terveyshaitan, joka rajoittaa hänen elämäänsä. Opettajasta voi tulla työkyvytön.

Ongelma on monisyinen, eikä siihen ole patenttiratkaisuja olemassa. Vantaalla tehtiin vuosi sitten päätös Hämeenkylän koulun purkamisesta. Se päätös oli oikea, mutta kaikkien sisäilmaongelmaisten rakennusten kanssa ei voida menetellä samalla lailla.

Koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmien voittamiseksi tarvitaan nopeaa reagointia ja oikeaan osuvia toimia. Tarvitaan myös hyvää ja avointa vuorovaikutusta asukkaiden ja kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden välillä, jotta epäluulot ja huhut eivät vahvistu. Tässä ei Vantaalla ole onnistuttu.

On tärkeää havaita orastavat ongelmat hyvissä ajoin ennen kuin haitat ehtivät pahentua. Tässä pitää käyttää oirekyselyjä, jotka paljastavat kohonneen altistuksen varsin luotettavasti. Vantaan kouluissa on useimmiten yli 200 oppilasta ja opettajaa, joten oirekyselyjen tulokset ovat oikein tulkittuina varsin luotettavia. Tarvittaessa terveitä väistötiloja on tarjottava ripeästi.

Mittaus- ja tutkimustekniikan kehittämiselle on kova tarve, sillä monessa kohteessa ongelman aiheuttajaa on ollut vaikea saada selville. Käytännössä joudutaan käyttämään lukuisia eri menetelmiä aina homekoiria myöten, jotta oirehtimisen alkusyy saadaan selville. Syyn selvittäminen on olennaista, jotta ongelma voidaan korjaamalla poistaa - Hämeenkylän koulun kohdalla tämä ei ikinä onnistunut. Koulua korjattiin miljoonilla euroilla mutta ongelmat eivät helpottaneet.

Mutta skarppaamisen paikkoja on muitakin. Ensinnäkin kiinteistöjen kunnossapito, huolto ja siivous on saatava paremmalle tolalle. Karkeimpia tosielämän esimerkkejä ovat pitkään vuotaneet katot ja toisaalta olemattomalla huollolla vuosikausia pyörineet ilmastointilaitteet.

Toisekseen uusien koulujen rakennuttamisessa on osattava paremmin ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia. Esimerkiksi sääsuojausta on parannettava, aikataulujen on mahdollistettava betonin riittävä kuivuminen ja rakennusliikkeen on vastattava takuusta myös sisäilman suhteen. Hirsi- ja muuta puurakentamista voidaan suosia.

Vantaalla sisäilmaongelmien hoitamisessa ei ole onnistuttu tähän mennessä kovin hyvin. Laihanpuoleinen lohtu on, että tilanne on samankaltainen hyvin monissa suomalaisissa kunnissa - myös pääkaupunkiseudulla.

Sisäilmaongelmien hallintaan saaminen on tulevan valtuustokauden yksi iso haaste. Uuden valtuuston on tartuttava siihen välittömästi.


 

Timo Juurikkala 2.4.2017

Siirry sivun alkuun