Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä - mitkä päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Toinen iso ilon aihe oli paperittomien terveydenhoitoa koskevan aloitteemme läpimeno kaupunginhallituksessa. Nyt paperittomat alaikäiset ja odottavat äidit tulevat saamaan terveydenhoitoa samalla tavoin kuin muutkin Vantaalla asuvat. Inhimillinen ratkaisu. Valtuustokäsittelyä vielä odotellaan.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja 2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous- ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja kaupungin elinvoiman vahvistaminen.


 

Timo Juurikkala 6.4.2017

Siirry sivun alkuun