Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Ympäristö ja ilmasto

Suomi on metsien, soiden ja vesistöjen maa. Varsinkin eteläisessä Suomessa näiden elinympäristöjen tila vaatii lisää ponnisteluja: vanhoja, luonnoltaan monimuotoisia metsiä on vain vähän jäljellä, useimmat suotyypit ovat kadonneet lähes kokonaan ja niin rannikon jokien kuin merivedenkin tila on lähinnä murheellinen.

Suojelutoimia tarvitaan lisää: METSO-ohjelma pitää viedä loppuun sanoin kuin pysäytetty soidensuojelun täydennysohjelma. Vesiensuojelussa etenkin maatalouden ravinnevalumien ja haja-asutuksen jätevesipäästöjen kanssa tarvitaan vielä paljon toimenpiteitä.

Vaikka nämä vaikuttavat lähiympäristöömme ja parantavat niin virkistyskäytön kuin matkailunkin mahdollisuuksia, kyse on myös maailmanlaajuisesta luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Myös Suomen on tehtävä oma osansa.

Sama on tilanne ilmaston suojelussa: meidän päästömme ovat asukasta kohden lähes maailman huippua. Kasvihuonekaasujen vähentämisessä on onneksi paljon mahdollisuuksia niin energiantuotannossa, liikenteessä kuin asumisessakin.

Tarvitaan energiamurros. Loputon ydinvoiman rakentaminen on lopetettava ja suunnattava panokset kestävän energiatulevaisuuden rakentamiseen. Se tarkoittaa lisääntyvää biomassojen, aurinko- ja tuulivoiman sekä energiatehokkuuden hyödyntämistä. Älykkäiden sähköverkkojen avulla hajautetusta sähkön pientuotannosta saadaan merkittävä osa energiantarvettamme katetuksi. Tämä merkitsee myös parantuvaa työllisyyttä ja lisääntyviä vientinäkymiä.

Myös vähäpäästöisessä liikenteessä on paljon mahdollisuuksia. Niin sähkö- kuin biokaasuautoillekin on annettava verohelpotuksia, jotta siirtyminen uuteen aikakauteen nopeutuu. Älykkäillä ruuhkamaksuilla voidaan lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla.


 
Siirry sivun alkuun