Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Kollajan altaalle hyvästit!

Blogikirjoitus Vihreiden verkkosivuilla 20.10.2009

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tänään tyrmännyt Kollajan altaan ympäristövaikutuksista tehdyn arvioinnin. Lausunnon perusteella hanke vaarantaisi alueen Natura-suojeluarvot ja maiseman. Päätös on odotettu, Kollaja kun on ollut jo alun pitäen tuhoon tuomittu hanke koskiensuojelulain, Naturan ja vesipuitedirektiivin vastaisena.

Kollajan allashanke on vanhanaikainen, ympäristöä rajusti muuttava suunnitelma. Siinä rakennettaisiin tekojärvi, jokien virtaussuuntia muutettaisiin, hukutettaisiin soita ja valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Iijoen virtaaman putoaminen murto-osaan tuhoaisi suojellun virtavesiluonnon ja estäisi lohen paluun yläjuoksulle ja Livojokeen, vaikka alempiin voimalaitoksiin kuinka rakennettaisiin kalaportaita.

Jo pitkään on tiedetty Kollajan merkityksen valtakunnan energiantuotannolle olevan mitätön. Vaikutukset jokiluontoon olisivat kuitenkin raastavat. Kollajan allashanketta on perusteltu julkisuudessa usein vesienergian lisätarpeella, mikä on varsin erikoista, kun Kollajasta saataisiin lisäenergiaa niin vähän. Koko valtava allas tuottaisi alle 0,2 prosenttia Suomen sähköstä - alueellinen jokiluonto sen sijaan tuhoutuisi suurelta osin tunnistamattomaksi!

Vaikka allashankkeita on kaupiteltu ilmastosyillä, ei niiden rakentaminen ole perusteltua ilmastopoliittisestikaan: altaat lähinnä kiihdyttävät ilmastonmuutosta metaanipäästöjen vuoksi. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto ei tästä syystä hyväksy uutta vesivoimaa puhtaan Norppa-energiamerkkinsä alle.

Päästökaupan myötä voimayhtiöille syntyneet ansiottomat ns. windfall-voitot ovat tehneet vanhan vesivoiman omistamisesta äärimmäisen kannattavaa ilman omia lisäpanostuksia tuotantoon. Voimayhtiöillä pitäisikin näinä aikoina olla varaa kantaa ympäristövastuunsa ja suunnata uudet investointinsa tuuli- ja bioenergiaan.

Näillä näkymin Iijoen ylemmät osat säilynevät siis vapaina ja koko allashanke on syytä haudata -lopullisesti.

 

Timo Juurikkala 20.10.2009

Siirry sivun alkuun