Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Metsäyhtiöiden sähkönvienti ei työllistä

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 14.4.2010

Metsäteollisuus ry:n Stefan Sundman arvosteli Metsäntutkimuslaitoksen erikoistutkija Lauri Hetemäen laskelmia metsäteollisuuden tulevaisuuden sähköntarpeesta (HS 9.4.) ja vaati lisää sähköä metsäteollisuuden kasvun varmistamiseksi.

Vaatimus on erikoinen, kun katsoo lähemmin paperiteollisuuden omia yhtiökokousasiakirjoja. Muun muassa UPM-Kymmene toteaa kasvumahdollisuuksiensa olevan latinalaisessa Amerikassa sekä Venäjällä. Jo nyt eukalyptussellun osuus yhtiön koko tuotannosta on 35 %. Vuoden 2009 vuosikertomuksesta ilmenee myös, että UPM-Kymmenen energialiiketoiminnat antoivat 18,6 % tuoton sijoitetulle pääomalle, kun paperipuoli tuotti ilman kerta-eriä vain 6,1 %.

Jos sähkön myynti on metsäyhtiöille Suomessa näin paljon kannattavampaa kuin paperin tuotanto, on selvää mihin pinoon eurot laitetaan. Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan kokonaisetu ja metsäyhtiöiden omat intressit poikkeavat tässä kohdin merkittävästi toisistaan. Metsäteollisuus kerää mielellään voittoja Suomessa sähkönmyynnillä, mutta investoi pääosin muualle: kasvavien markkinoiden, alhaisten palkkojen ja nopeakasvuisen puun äärelle.

Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista olisi korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen ja sitä kautta uusien työpaikkojen ja kasvualojen syntyminen. Lisäydinsähkön tuotanto (ja sähkön vienti) eivät edistä näitä tavoitteita - toisin kuin esimerkiksi uusiutuvaan energiaan panostaminen.

Suomen suurimmat sähköntuottajat ovat Fortum, UPM-Kymmene, Helsingin Energia ja Stora Enso. Paperiyhtiöt ovat bulvaaniensa TVO:n ja PVO:n kautta pystyneet häivyttämään julkisuudesta sen tosiasian, että UPM-Kymmene ja Stora Enso hallitsevat kahdestaan 22 prosenttia sähköntuotannostamme. Stora Enso on kotimaassa jo nyt netto-omavarainen sähkön suhteen, ja UPM-Kymmene saavuttaa omavaraisuuden sillä hetkellä, kun vakavien ongelmien takia vuosia myöhässä oleva Olkiluoto 3 käynnistyy.

Paperiteollisuus vaatii uutta ydinvoimaa ja vastustaa tai vähintäänkin yrittää vesittää uusiutuvan energian paketteja, joihin kuuluu olennaisena osana puun käytön lisääminen energiantuotannossa. Todellinen syy tämän taustalla näyttäisikin olevan omien asemien ja voittojen suojelu energiamarkkinoilla, ei niinkään metsäalan tehtaiden raaka-ainepula tai kansakunnan yhteinen etu.

Timo Juurikkala
kansanedustaja (vihr)
Uusimaa

 

 

Timo Juurikkala 14.4.2010

Siirry sivun alkuun