Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Tuen leikkaaminen huono kannuste

Mielipidekirjoitus Vantaan Sanomissa.

Mielenterveyshoitaja Birgitta Wulf kiinnitti huomiota nuorten asemaan (VS 22.12.). Hän viittasi muun muassa eduskunnan ennen joulua säätämään lakiin, jonka mukaan opiskelusta kieltäytyvältä tai opiskelun keskeyttävältä alle 25-vuotiaalta nuorelta voidaan leikata toimeentulotukea.

Lain perusteluissa esitetään, että toimeentulotuen leikkaamisen on tarkoitus kannustaa nuoria hakeutumaan opintoihin tai työhön. Positiivinen ajatus - mutta osoittaa, ettei lainsäätäjä tunne riittävän hyvin kohderyhmää eli syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Useimmat opiskelusta kieltäytyvät nuoret eivät nimittäin tee niin pahuuttaan tai laiskuuttaan. Takana on monialaista syrjäytymistä, oppimisvaikeuksia, masennusta, päihteitä, rikkinäisiä kotioloja. Tällaisiin ongelmiin toimeentulotuen leikkaaminen puree kerta kaikkiaan huonosti.

Laissa sanotaan, että toimeentulotuen leikkaus voidaan tehdä vain "edellyttäen, ettei alentaminen vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida muutoinkaan pitää kohtuuttomana". Jos näitä ehtoja noudatetaan, ei tuen leikkaamista kovinkaan usein tulla toteuttamaan.

Eikä pitäisikään. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ei auteta alentamalla heidän toimeentulotukeaan ja ajamalla heidät siten nälkärajalle. Pelkona on kuitenkin se, että toimeentulotukea saatetaan nuorilta leikata ilman kunnon selvityksiä ja arviointia, kun sosiaalityöntekijät ovat muutenkin kovan työpaineen alla.

Raipanheilutuksen sijasta nuoret tarvitsevat välittämistä ja tukea. Hyvä esimerkki tästä on valtion rahoittama etsivä nuorisotyö, jonka avulla koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia syrjäytyneitä nuoria on etsitty ja ohjattu jatkotoimenpiteisiin. Tietysti olisi hyvä kehittää nuorisotyön, opinto-ohjauksen, lastensuojelun ja sosiaalitoimen yhteistyötä niin, etteivät nuoret edes pääsisi "katoamaan". Silloin ei tarvittaisi "etsivää" työtä, vaan nuoria voitaisiin auttaa hyvissä ajoin.

Myös nuorten työpajoja on perustettu auttamaan niitä nuoria, joille oman elämänpolun löytäminen tuottaa vaikeuksia. Pajoilla nuorten kokonaistilanne voidaan kartoittaa perusteellisesti ja etsiä yhdessä heidän kanssaan polkuja eteenpäin. Usein tarvitaan erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä, ennen kuin nuori pystyy opiskelemaan tai käymään töissä.

Kirjoituksessaan Wulf epäilee, ettei eduskunta tai muutkaan päättäjät välitä nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Minusta asia on hieman toisin: syrjäytyvien nuorten tilanteesta kyllä kannetaan huolta, mutta konstit ovat useasti huonoja. Sellainen, joka ei tunne huono-osaisen nuoren maailmaa, voi luulla raipanheiluttelun auttavan.

Timo Juurikkala
erityisopettaja
kansanedustaja (vihr)
Vantaa

 

 

Timo Juurikkala 22.1.2011

Siirry sivun alkuun