Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Metropolin haaste: Vantaanjoki kuntoon!

Vantaanjoki on Suomen tärkeimpiä jokia - ei kokonsa vaan sijaintinsa johdosta. Joki virtaa metropolin läpi ja laskee mereen keskellä pääkaupunkia ja sen liepeillä asuu toista miljoonaa suomalaista.

Vantaanjoen veden tila ei ole hyvä. Sitä rasittavat samat kuormittajat kuin useimpia muitakin rannikon jokia: maatalous ja asutusjätevedet, sekä omana erikoisuutenaan vielä lentoasema.

Jos Vantaanjoen veden laatua pystytään parantamaan, ovat samat keinot käytettävissä myös muualla. Vantaanjoki voi olla suunnannäyttäjä myös Itämeren pelastamisessa.

Siksi on erityisen painavat syyt ottaa Vantaanjoki vesiensuojelun pilottikohteeksi, jonka valuma-alueella otetaan käyttöön tehostetut suojelutoimet. Maanviljely on avainasemassa, sillä ravinne- ja kiintoainekuormituksesta yli puolet syntyy peltoviljelystä.

Suurin osa maatalouden kuormituksesta tulee pieneltä osalta pelloista: veteen viettäviltä rantapelloilta ja tulva-alueilta. Toimenpiteet pitää kohdistaa ennen kaikkea näihin riskikohteisiin. Mietittäväksi tulee sekin, pitääkö tällaiset pellot ottaa pois tehoviljelystä - esimerkiksi energiakasveille.

Mutta joen parantamisen ei tule rajoittua vain maatalouteen. Uutta otetta tarvitaan myös jätevesien puhdistukseen: puhdistamoiden tulva-aikaiset ohijuoksutukset on lopetettava ja haja-asutuksen jätevedet puhdistettava uudistettujen hajajätevesisäädösten mukaisesti. Ja glykolipäästöistään maanmaineeseen nousseen Helsinki-Vantaan lentoaseman on myös korkea aika ryhdistäytyä.

Nyt tarvitaan Vantaanjoki-haaste, joka vetää eri tahot mukaan kunnostukseen. 1990-luvulla käynnistyi Tuusulanjärvi-projekti, jonka avulla järven tilaa parannettiin. Nyt tarvitaan vähintään samanlaista hengenpaloa koko Vantaanjoen valuma-alueelle.

Alueen suurten pellonomistajien Vantaan ja Helsingin kaupunkien pitää olla etunenässä näyttämässä esimerkkiä tehokkaimmista vesiensuojelutoimista. Samalla kaupunkipellot voidaan muuttaa luomuviljelylle - maabrändityöryhmän hengessä!.

Tulevan hallituksen ohjelmaan voitaisiin hyvin ottaa Vantaanjoen pelastaminen: osana metropolipolitiikkaa valtio ja valuma-alueen kunnat solmisivat aiesopimuksen joen vedenlaadun nopeasta parantamisesta.

Talkoisiin pitää kutsua kaikki tahot, jotta joestamme saadaan vielä tämän vuosikymmenen kuluessa kunnon virkistyskeidas.

Puhdas vesi houkuttelee ja virkistää - niin taimenia kuin muitakin uimareita.

Vantaan Sanomat 13.4.2011

 

Timo Juurikkala 14.4.2011

Siirry sivun alkuun