Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

Arvoisa puhemies!

Haluan ensiksi todeta ed. Ukkolalle, kun hän kantoi huolta siitä, että sähkön tuonti Venäjältä vaatii kolmen uuden ydinvoimalan rakentamista, että ed. Ukkolan kannattaisi vähän perehtyä Suomen sähkönkulutuksen laajuuteen ja rakenteeseen, sillä asia on sillä tavalla, että Olkiluoto 3:n tuotanto, jos voimala joskus valmistuu, jo korvaa Venäjän-tuonnin.

Arvoisa puhemies!

Varsinaiseen asiaan. Tämä ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko on varsin radikaali ja kunnianhimoinen asiakirja, ja on ollut varsin mielenkiintoista seurata keskustelua täällä ja panna merkille se yksituumaisuus, jolla tulevaisuusselonteon tavoitteisiin eri poliittiset ryhmät ovat täällä sitoutuneet. Se on tässä suomalaisessa keskustelussa kyllä ihan uutta, että näin laajapohjainen tuki tälle tulee. Tietysti se herättää hiukan kysymyksiä omassa mielessä, onko tässä kyse pelkästä puheesta; se tullaan näkemään jatkossa, kun päätöksentekoon mennään. Joka tapauksessa tämän salin keskustelun perusteella voi todeta, että hallituksen linjalla on erittäin vahva opposition tuki ja myös tietysti hallituksen oma tuki. Ainoastaan perussuomalaiset vähän lipsuivat omassa ryhmäpuheessaan tästä linjasta.

Tulevaisuusselonteossa nostetaan slogaaniksi se, että Suomesta tulisi ilmastopolitiikan edelläkävijä. Tämä on hyvä asia näin, vaikka tämä slogaani tietysti sisältää jo tällaisenaan tunnustuksen siitä, että me emme ole sitä nyt, ja nyt tämä kategorian vaihto, että me olemme vastaanharaajista siirtymässä ilmastopolitiikan edelläkävijöiksi, on mitä tervetullein.

Meidän ilmastopoliittista keskusteluamme on aika paljolti leimannut itsekäs kansallinen edunvalvonta ja kapeakatseisuus. Siitä on joitain merkkejä tässäkin keskustelussa ollut. On puolustettu turpeen käyttöä; on puolustettu voimakkaasti haja-asutusalueiden asukkaiden autonkäyttöä nykymallin mukaan; on myös hehkutettu halvan energian turvaamisen tarvetta energiaintensiivisen teollisuuden tarpeisiin. Mutta nämä ovat tietysti keskusteluun kuuluvia näkökantoja, jotka täytyy hyväksyä, kun ottaa huomioon, ketkä niitä tuovat esille. Mutta tämä on kuitenkin sellaista ajattelua, jonka kanssa ilmastopolitiikan toteuttamisessa ollaan vaikeuksissa.

Nyt kun mitä ilmeisimmin selonteon tavoite Suomen edelläkävijyydestä tulee todeksi, se on erittäin hyvä asia, koska ilmastoasia on maailmanlaajuinen kysymys ja sanotaan nyt vaikka Kööpenhaminan neuvotteluissa tarvitaan esimerkkejä ja edelläkävijöitä. On erinomaista, jos Suomi on EU:n sisällä edelläkävijä. EU:han on näissä neuvotteluissa kuitenkin globaalitasolla se edistyksellisin voima, mutta EU:n sisälläkin tarvitaan näitä edelläkävijöitä.

Nyt täytyy huomata, että vaikka on sinänsä hyvin kunnianhimoiselta kuulostava tämä 80 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2050, niin tämä on kuitenkin vielä Ipcc:n asettaman haarukan alarajalla. Teollisuusmaillehan Ipcc esittää tavoitteeksi 80-95 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2050 mennessä. Jatkossa kun tulevaisuus etenee, voi käydä niin, että tavoitetta joudutaan kiristämään. Se tässä selonteossa kyllä hieman peitellysti, hieman häveliäästi, todetaankin, että näin voi käydä, ja ehkä on hyvä, että tässä keskustelussa keskitytään nyt ensin tähän 80 prosentin tavoitteeseen.

Täällä on nostettu esille myös se, että ilmasto- ja energiapoliittinen strategia vuoteen 2020 tähtää vähän vaatimattomampiin tuloksiin. Tämä on huomionarvoinen näkökohta, koska jos pyritään näin voimakkaisiin päästövähennyksiin, niin toimenpiteet pitäisi aloittaa nyt ja olisi kyllä hyvä, että tämä vuoden 2020 tavoite nostettaisiin siitä 20 prosentista jo 30 prosenttiin. Se olisi erinomainen signaali myös Kööpenhaminan neuvotteluja silmälläpitäen. Lisäksi tässä vaatimattoman tahdin aloituksessa on se vaara, johon selonteossakin viitataan, että tehdään nyt sellaisia ratkaisuja, jotka aiheuttavat niin kutsutun hiililukkiutuman, eli sitoudutaan investoinneissa sellaiseen tuotantorakenteeseen, joka säätelee päästöjä korkealle tasolle vielä jatkossakin.

Arvoisa puhemies!

Vielä aivan lopuksi kiinnitän huomiota siihen, että tässä ilmastoselonteossa on esimerkillisellä ja hyvin onnistuneella tavalla onnistuttu tämä pelottava taakka (Puhemies: 5 minuuttia!) ja tämä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä vaikeus purkamaan ja avaamaan sillä tavalla positiivisella ja myönteisellä perusasenteella, että nämä mahdollisuudet, jotka myöskin sisältyvät tähän haasteeseen, on tuotu tässä hyvin esiin.

 

Timo Juurikkala 21.10.2009

Siirry sivun alkuun