Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Arvoisa puhemies! Lentoliikenne on ollut pitkään ilmastopoliittinen vapaamatkustaja. Tätä oikeastaan aika hyvin kuvaa tämä ed. Järvisen äsken esille nostama esimerkki siitä, että on halvempaa mennä lentokoneen avulla Kerimäelle Helsingistä kuin maakulkuneuvoilla. Tässä se tulee kovin selväksi, tämä vapaamatkustajuus. Elikkä lentoliikennehän ei maksa polttoaineveroja eikä tähän saakka ole myöskään ollut päästökaupassa mukana, niin että veroluonteista kustannusrasitusta ei lentoliikenteellä ole ollut.

Kuitenkin lentoliikenne aiheuttaa EU:n mitassa suorista hiilidioksiinipäästöistä noin 3 prosenttia, ja tämä täytyy vielä kertoa eri lähteistä saadun tiedon mukaan joko 2:lla, 3:lla tai 4:llä. Koska nämä päästöt tulevat korkealle ilmakehään suihkuvanojen johdosta, niin se lämmittävä vaikutus on kaksin-nelinkertainen. Tässä mielessä tämä osuus ei ole aivan niin vähäinen kuin täällä ed. Oinonen muun muassa antoi ymmärtää.

Tällä hetkellä Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen yhteydessä lentoliikenteen asiat ovat esillä. Siellä muun muassa ollaan miettimässä sitä, josko tavoiteltaisiin 10 prosentin vähentymää lentoliikenteessä, lentoliikenteen päästöissä, vuoteen 2020 mennessä, ja myöskin mietitään sitä vaihtoehtoa, että lentoliikenteestä kerättävillä maksuilla rahoitettaisiin sitten kehitysmaiden ilmastotoimia. Tämä on yksi osa näistä paljon puhutuista innovatiivisista rahoituslähteistä.

Jos Kööpenhaminassa, niin kuin toivon, saadaan aikaan kattava sopimus koskien myös lentoliikennettä, niin silloin tämän täällä käsittelyssä olevan lain merkitys kyllä raukeaa, jos tässä päästään nopeassa tahdissa globaaliin systeemiin. Globaalijärjestelmä, niin kuin täällä varsin monet edustajat ovat tuoneet esiin, olisi tämänluontoiselle toiminnalle mitä tärkeintä. Tämä on globaalia toimintaa, aiheuttaa globaaleja ongelmia, ja niin muodoin myöskin ratkaisuiden pitäisi olla globaalitasolla. Sillä tavoin myös tämän lain yhteydessä esitetty uhka hiilivuodon syntymisestä siitä tietysti ehkäistyisi, jos tämä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.

Joka tapauksessa on hyvä, että EU on nyt lähtenyt liikkeelle. Niin kuin täällä todettiin, tämä meillä käsittelyssä oleva laki on vaan EU-direktiivin toimeenpanoa, tässä ei kovin paljon näitten yksityiskohtien kanssa liikkumavaraa meillä tässä salissa ole. Silti en malta olla kommentoimatta tätä, että tämä nyt ehdotettu järjestelmä ei kyllä kovin vahva ohjausvaikutukseltaan ole. Kun tässä peräti 85 prosenttia päästöistä on ilmaisjaon piirissä, niin tämän ohjausvaikutus ei tule sen johdosta olemaan niin voimakas kuin olisi tarpeen. Arvioissa on aika laaja haarukka siinä, mitä tämä tulee vaikuttamaan lentolippujen hintaan, on puhuttu 4-40 eurosta. Se jää vähän arvailujen varaan, kuinka paljon kulkumuodon valintaan tällainen hinnannousu sitten mahdollisesti vaikuttaa. Oletan ja pidän toivottavana, että jatkossa tämä ilmaisjaon osuus, oli järjestelmä mikä hyvänsä, tulee pienenemään tästä ratkaisevasti.

Sitten täällä on tuotu esiin tätä suomalaista murhetta ja keskusteltu siitä, että täällä lennetään vajailla koneilla ja sen johdosta tämä esitetty laskentamalli ei ole oikein oikeudenmukainen. Mutta aivan kuten EU-komissio on tässä todennut, tämä on ympäristön kannalta parhaaksi nähty ohjausmenetelmä, siinä tonnikilometrit ovat laskennan pohjana. Totta kai matkustajaa kohden se faktinen päästö on aika paljon suurempi, jos on vaan pari harvaa matkustajaa siinä koneessa. Niin muodoin en osaa pitää tätä sinänsä epäoikeudenmukaisena. En kyllä ole mikään oikea edustaja puhumaan kokoomukseen yrityssiiven puolesta, mutta yhdyn silti siihen näkemykseen, jonka ed. Perkiö täällä toi esiin näitten lentolippujen hinnan muodostuksesta. Minusta on niin, kun täällä on monessa kohtaa korostettu sitä lentoliikenteen, lentämisen, välttämättömyyttä, että jos se kerran on välttämätöntä, niin kyllä siitä sitten voidaan maksaakin.

 

Timo Juurikkala 8.12.2009

Siirry sivun alkuun