Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä

Arvoisa puhemies! Nyt täällä pohjoisen mies todisti, ja kyllä nyt etelän miehenä ilmoittaudun, että olen hyvin pitkälti samaa mieltä ed. Tennilän kanssa tästä kokonaisuudesta.

Tornionjoen lohikanta on Itämeren tärkein kanta. Tällaisia sitä koskevia päätöksiä tehdessä pitäisi kirkkaana olla se, että kaikkein tärkeintä on sen kestävyyden varmistaminen, että sekä lohen että meritaimenen lisääntymismahdollisuudet turvataan niin, että kanta säilyy hyvällä tasolla tai peräti vahvistuu. Koskee myös siikaa. Tämä on myös tietysti voimassa oleva kalastuslain henki, että tältä pohjalta pitäisi mennä. Tällaisella ajattelulla olisi kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä myös kalan pyynnin kannalta.

Toinen asia on se, että nyt kun tämän rajajokisopimuksen nojalla pyynti aika paljolti keskittyy merialueelle, tämän aluetaloudelliset vaikutukset ovat hyvin heikot, koska joesta virvelillä tai perholla pyydetty lohi tai tamen tuo aluetaloudelle kyllä paljon paremmat tulot kuin verkkopyynnillä tai rysäpyynnillä Tornion edustalta pyydystetty kala.

Se, mitä ed. Tennilä sanoi rysäpyynnin aloitusajankohdan aikaistamisesta, lienee kaikkein vakavin asia tässä uudessa sopimuksessa. Siitä on kokemukset kuitenkin 1970- ja 1980-luvulta, minkälaiset vaikutukset sillä aiemmin kesällä aloitetulla ammattimaisella pyynnilllä on näihin kalakantoihin ollut.

Toinen ongelma tässä on tietysti tämä harrastus- tai vapaa-ajankalastajien kulkuverkkomenettelyn salliminen siinä edustalla. Se vaikuttaa samaan suuntaan eli ehkäisee lohikalojen pääsyn kutualueelle. Erikoista on myös, että tässä sovelletaan 1970-luvun alun kalaväyläratkaisua, jossa ne kalaväylät siellä edustan merialueella ovat kovin kapeat eivätkä varmaan täytä sitä ajatusta, minkä kalanväylistä säädettäessä on ollut.

Ymmärsin näin näistä kirjeistä, joita itsekin sain, että tässä asiasta vastaavat ministerit ovat periaatteessa puhuneet siitä, että pitäisi sopimuksen olla sen kaltainen, että se varmistaa noin joka toisen kalan pääsyn sinne kutualueelle. Nyt ainakaan radiokalaseurantojen perusteella näin ei tule tässä käymään, vaan näillä aikarajoitteilla ja muilla kalastusrajoitusten löyhentämisillä se ylös jokeen pääsevien kalojen määrä jää sinne 10 prosenttiin.

Kummastusta herättää myös tämän kokonaisuuden ja sopimuksen valmistelu. Tässä ei kovin tarkalla korvalla kyllä asianosaisia eikä paikallisia eikä kala-alan asiantuntijoitakaan ole kuultu.

Myös tämä on erikoista, että tässä on kuitenkin kalastuslain kokonaisuudistus valmistelussa tai tulossa ja samoin tämä, mihin ed. Tennilä viittaisi: Euroopan komission Itämeren lohenhoitosuunnitelma, joka on valmisteilla. Kyllä olisi pitänyt nämä muutkin asiakirjat tässä katsoa, minkälaista säädösvalmistelua sieltä tulee.

Arvoisia puhemies! Lopuksi totean vaan, että tämä rajajokisopimus on erittäin huono ja tulee heikentämään lohen ja meritaimenen ja siiankin kantaa ja heikentämään matkailukalastuksen mahdollisuuksia ja lopulta pilaamaan myös merialueen kalastajien saalismahdollisuudet vaelluskalakantojen heikentyessä.

 

Timo Juurikkala 8.12.2009

Siirry sivun alkuun