Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Arvoisa puhemies!

Täällä on monessa puheenvuorossa todettu, että tämä on periaatteellinen kysymys, joka tässä hallituksen esityksen nojalla tulee käsittelyyn.

Kansallispuistojen perustamisen ja ylläpidon perusajatus, niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on todettu, on luontoarvojen vaaliminen, luonnonsuojelun edistäminen ja myös ihmisten virkistäytymismahdollisuuksien tukeminen. Tämän lisäksi Pallaksella on vielä Pallas-Ylläksen alueella vielä oma erityinen merkityksensä kansallismaisemana ja maisemallisten arvojen puolesta.

Nyt täällä ympäristöministeri äskeisessä puheenvuorossaan totesi, että tämä esitys on tuotu sen johdosta, että nykytilanne Pallaksella on huono. Se voi joltain kannalta ajateltuna ollakin huono, mutta ei varmasti näitten luontoarvojen kannalta ja ainakaan hallituksen esitys ei tuo siihen kohtaan parannusta, ehkä yrittäjän osuuteen kyllä, mutta ei muuten. (Ed. Pulliainen: Ministeri näkee vain ...!) Siinä mielessä tämä oli vähän erikoinen näkemys.

Kun äsken viittasin siihen, mikä on kansallispuistojen perimmäinen tarkoitus ja olemus, niin se on itsestäänselvää, että raskas rakennustoiminta tai bisneksen pyörittäminen ei kuulu kansallispuistojen perustehtäviin. Tällä ratkaisulla vaan tähänkin kansallispuistoon saataisiin sitten kaivinkoneita mellastamaan.

Tälle kansallispuistolaista tehtävälle poikkeukselle, niin kuin ministeri tämän täällä esittelee, niin tässä on minusta erittäin heikot perusteet, aivan niin kuin ed. Salolainen omassa puheenvuorossaan sanoi. Hallituksen esitys on tehty yksityisen bisneksen ehdoilla, ja tämä ehdotettu esityksessä oleva 320 vuodepaikan koko merkitsee 2,5-kertaista määrää nykyiseen nähden, joka tulee merkitsemään kulutuksen lisääntymistä ja ennen kaikea maisemallisten arvojen kannalta heikkoa kehitystä.

Tätä perustellaan matkailulla ja aluetaloudellisillakin näkökulmilla, mutta nämä aluetalouden puolesta on täysin mahdollista rakentaa majoituskapasiteettia kansallispuiston alueen ulkopuolelle siinä määrin kuin tarvitaan.

Valmistelun aikana on ollut esillä myös erilaisia kompromissiesityksiä: 250 vuodepaikkaa tai 270. Eivät nekään esitykset kovin hääppöisiä ole olleet, mutta yhdessä sen asuntovaunualueen poistamisen kanssa olisivat tietysti sentään parempia kuin tämä nyt käsittelyssä oleva esitys.

Ihmetystä herättää, niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullut ilmi, myös tämän yksityiskohtaisen Natura-arvion puuttuminen tässä vaiheessa. Nämä olisi kuitenkin näillä mitoituksilla olisi jo ennen esityksen tuomista eduskuntaan olisi ollut mahdollista Natura-arvio tehdä. Joka tapauksessa on välttämätöntä tietysti tehdä tarkka arvio ennen kuin tässä toimenpiteisiin ryhdytään.

Huomionarvoinen on myös täällä monen edustajan esille tuoma huoli tästä jätevesi- ja siirtoviemärikysymyksestä, että tämä ilmeisesti on vielä toistaiseksi ratkaisematta.

No, joka tapauksessa on ylipäätään erikoista ja poikkeuksellista, että ylipäänsä kansallispuistossa voidaan hotellielinkeinoa harjoittaa. Ministeri Lehtomäki viittasi täällä siihen, että 90-luvun alussa tehtiin Kolin osalta vastaavan tyyppinen linjaratkaisu. Tällaista sanaa siinä käytettiin. Nyt olisi 2000-luvulla aika tehdä vastaava linjaratkaisu Pallaksen osalta.

Toivon, että valiokunnassa tätä hallituksen esitystä vielä erittäin huolellisesti harkitaan nimenomaan kansallispuistoinstituution näkökulmasta, ja toivon myös, että palataan semmoiseen ratkaisumalliin, jossa laajennuksesta luovutaan.

 

Timo Juurikkala 13.10.2009

Siirry sivun alkuun