Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Arvoisa puhemies!

Valtionosuusuudistuksen tavoitteena tosiaan pitäisi olla selkeyden, yksinkertaisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Joskus esitettiin tavoitteeksi, että järjestelmän pitäisi olla semmoinen näin kuntien kannalta, että suhteellisen yksinkertainenkin kunnanjohtaja taskulaskimen kanssa pystyisi nopeasti laskemaan budjettia varten, mitkä seuraavan vuoden valtionosuudet ovat. Tämä lakiuudistus nyt ei ihan tähän vielä yllä, ja tässähän olikin ministerin sanoja lainaten tarkoitus isompi remontti sitten jatkossa käynnistää.

Sinänsä tätä perusrakennetta vastaan, vaikka Pääkaupunkiseudulta olenkin, en halua tässä esiintyä. Eli jotta saadaan tasapuolisesti lakisääteiset palvelut eri puolilla valtakuntaa toteutettua, varmasti tarvitaan myös jonkinlaista tasausjärjestelmää, sen tyyppistä, mikä nykyäänkin on, mutta ehkä siinä jotain hienosäätöä voisi olla paikallaan vielä tehdä.

Nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä ja myös tässä lakiehdotuksessa on aivan oikein pyritty tasapuolisuuden edistämiseen sillä tavalla, että palvelujen toteuttaminen on mahdollista. Tätä tarkoitusta varten on näitä palvelutarvetekijöitä täällä eli muun muassa väestörakenteeseen liittyviä kertoimia, kuten työttömyyskerroin, sairastavuuskerroin, päivähoitokerroin, vammaisuuskerroin ja lastensuojelukerroin. Mutta jotain siitä puuttuu.

Maamme suurimmissa kaupungeissa varsinkin maahanmuuttajien väestöosuus on melko korkea, pyöritään jo 10 prosentin maissa. Maahanmuuttajien ja varsinkin maahanmuuttajalasten kotoutumisen edistäminen on tärkeätä. Esimerkiksi kouluissa ja muissakin palveluissa tarvitaan erityistä panostusta, mikäli kotoutumisen tukeminen aiotaan hoitaa hyvin. Maahanmuuttajat ovat lisäksi jakautuneet maassa varsin epätasaisesti. Niin kuin sanoin, metropolialueilla näitä on paljon enemmän, ja tämä olisi semmoinen asia, joka valtionosuusuudistuksessa pitäisi tunnistaa ja pitäisi ottaa huomioon. Olisi oikeudenmukaista ja kohtuullista, että maahanmuuttajien väestöosuus huomioitaisiin valtionosuuksissa. Olisikin hyvä pohtia maahanmuuttajakertoimen liittämistä valtionosuuden perusteisiin.

 

Timo Juurikkala 6.10.2009

Siirry sivun alkuun