Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Arvoisa puhemies!

Ilmastonmuutos on meidän aikamme suurin uhka, ja sen tähden kaikenlaisia suunnitelmia ja asiakirjoja pitää arvioida siltä kannalta, mitenkä ne suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä koskee myös valtion budjettia.

Tässä sektorikohtaisesti laaditussa budjettiesityksessä ilmastonmuutosta koskevat asiat ovat aika lailla hajallaan, eikä sellaista koontia niistä ole helppo löytää. Ei myöskään valtioneuvoston tiedotteessa tai hallituksen tiedotteessa ole koottu ilmastonmuutokseen vaikuttavia budjettiasioita, joten tämä ilmastovaikutusten arviointi on hiukan työläs homma, ja toivoisinkin tässä jatkossa sitten tätä asiaa hiukan helpotettavan sillä tavalla, että nämä asiat koottaisiin paremmin tavoitettavaan muotoon. Joka tapauksessa sieltä budjettiesityksestä löytyy joukko hyviä avauksia ilmastopolitiikan kannalta.

Liikennepolitiikan puolella tietysti keskeisintä on vahvistaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sillä tavoin, että painopiste liikkumamuodoissa siirtyisi sinne suuntaan. Tältä näkökannalta katsottuna työsuhdelipun houkuttelevuuden vahva lisääminen on erinomainen avaus tässä budjettiesityksessä. Toisena merkittävänä liikennepoliittisena asiana nostan esille tämän täälläkin moneen kertaan mainitun Seinäjoki-Oulu-rataosuuden töiden jatkumisen.

Budjetista löytyy myös hienokseltaan merkkejä verotuksen painopisteen siirtymisestä ympäristö- ja energiaverojen suuntaan. Puhutaan teollisuuden energiaveron nostamisesta ensi vuoden aikana. Merkittävää on myös syöttötariffijärjestelmä, joka sähköntuotannossa ollaan tuomassa tuuli- ja bioenergiatuotannon puolelle.

Sitten haluan erikseen nostaa vielä esiin tämmöisen, mikä tässä hallituksen linjauksessa minusta on kaukonäköistä. Ehkä vähän jo myöhässä tämä tulee, mutta energiainvestointien tukia lisätään 10 prosentilla yli 50 miljoonaan euroon ja tämä on tarkoitettu energiatehokkuuden kasvattamiseen, uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen ja käyttöön saattamiseen ja liikenteen biopolttoaineen tuotantotapojen ja käytön edistämiseen, ja löytyypä muitakin pienempiä panostuksia näihin ilmastoteknologiaan ja tutkimukseen.

Tämä on kuitenkin semmoinen tulevaisuudenala, jolla nyt maailmanmarkkinoillakin näkyy selvästi, että tuotanto energia- ja ympäristösektorilla ei ole painunut miinusmerkkiseksi vaan se on tulevaisuuden kasvuala. Tähän Suomenkin pitäisi panna panoksia, ja näin nyt ainakin pienessä määrin tapahtuu.

Tämä koskee myös täällä paljon esillä ollutta puunjalostusteollisuuden tulevaisuutta ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Budjettiesityksessä myös tuotekehityspanoksia ohjataan puutuote- ja puurakentamisalalle. Metsäteollisuudessa on syytä hakea myös uusia tuotantosuuntia, jotta se ei pelkän sellun ja paperin varassa olisi.

Kaiken kaikkiaan arvioituna tämä hallituksen budjettiesityksen ilmastotase on positiivinen. Siitä, onko se riittävässä määrin, voidaan tietysti olla montaa mieltä. Lienee selvää, että jos tähdätään ilmastopäästöjen ja hiilipäästöjen vähentämiseen vuoteen 2050 mennessä 80-95 prosentilla, niin tämä ilmastotase, joka tästä budjetista tulee ilmi, ei ole riittävän vahva. Mutta joka tapauksessa korostan sitä, että tässä on hyviä avauksia. Tällä tiellä päästään tulevina vuosina sitten jatkamaan vahvemmilla toimenpiteillä.

Toinen asiakokonaisuus, johon lyhyesti kiinnitän huomiota, on työllisyyskysymykset, jotka tietysti ovat hyvin keskeinen asia meidän yhteiskunnassamme. Haaste tässä taloustilanteessa on erittäin kova, ja voidaan tässäkin olla montaa mieltä siitä, ovatko toimenpiteet riittäviä.

Yksimielisyys salissa on kuitenkin ollut liikuttava siinä, että keskeinen painopiste on nuorisotyöllisyyden hoidossa, ja tässä budjettiesityksessä on paljon nimenomaan koulutus- ja etsivän nuorisotyön puolella sellaisia seikkoja, jotka osaltaan parantavat nuorten tulevaisuutta ja ehkäisevät pysyvää syrjäytymistä.

Haluan vielä lopuksi todeta, että kuitenkaan, vaikka on selvää, että keskeinen painopiste on nuorisotyöttömyyden torjunta, tässäkään katsannossa ei saa unohtaa pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tähtääviä toimenpiteitä. Täällä nyt joitakin asioita siihen suuntaan on tässä budjetissa, mutta tähän varmasti tarvitaan vielä lisää panoksia. On selvää, että valtion toimin ei suoraan työpaikkoja pystytä perustamaan, mutta siltä kannalta asiaa kannattaa mietiskellä, miten valtion tai julkisen sektorin tukien avulla voidaan vahvistaa välityömarkkinoita sillä tavalla, että vipuvaikutuksena työpaikkoja syntyy esimerkiksi kolmannelle sektorille. Näin arvelen aikani tulleen jo runsaasti käytetyksi.

 

Timo Juurikkala 16.9.2009

Siirry sivun alkuun