Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Uutta ydinvoimaa ei tarvita

Puheenvuoro Vihreiden puolevaltuuskunnassa Järvenpäässä 26.9.2009

Arvoisat ministerit, arvoisa valtuuskunta!

Sähkönkulutus on laskenut viime vuosina ja erityisesti kuluvana vuonna yllättävän vahvasti. Vuonna 2006 kulutus oli 90 TWh ja syyskuussa 2009 viimeisimpänä 12 kuukautena enää 81 TWh. Kymmenen prosentin pudotus sähkönkulutuksessa perustuu osin metsäteollisuuden rakennemuutokseen ja tehtaiden alasajoon, mutta muutenkin jatkuva sähkönkulutuksen kasvu näyttää taittuneen. Viimeisten vuosien sähkönkulutuksen alenema vastaa Loviisan kahden ydinvoimalayksikön vuosituotantoa.

Ja näinä aikoina jotkut yhä vaativat lisää ydinvoimaa! Energiaintensiivinen metsäteollisuus ei enää investoi Suomeen vaan sulkee tuotantolaitoksiaan. Historian kelloa ei voi kääntää taaksepäin. Kuinka vaikeata tätä onkaan myöntää vanhan polven poliitikkojen keskuudessa.

Suomen hallitus on pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassaan sitoutunut energiansäästön lisäksi 6 TWh:n tuulivoimatavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Tavoite itsessään on poikkeuksellisen maltillinen, olihan Suomessa jo vuoden 2008 lopussa julkistettuja tuulivoimahankkeita vireillä yli kaksinkertaisesti. Mm. Suomen tuulivoimayhdistyksen edustajat pitävät realistisena jopa kolminkertaista tuulivoimatuotantoa vuoteen 2020 mennessä. Vihreiden pitkään ajama ja ensi vuonna toteutuva tuulivoiman syöttötariffi on tähän tavoitteeseen pääsyssä erinomainen työkalu. Lisäksi uusiutuvan bioenergian tuotanto on kasvu-uralla.

Olkiluotoon rakennettavan kolmannen ydinvoimalayksikön on valmistuessaan (jos se nyt koskaan valmistuu) arvioitu tuottavan 13 TWh vuodessa. Luvan antaminen kolmelle vastaavan kokoiselle ydinvoimalayksikölle tarkoittaisi siten n. 39 TWh lisäsähkömäärän tuottamista Suomen sähkömarkkinoille, ts. koko nykykulutukseen verrattua puolet lisää. Näyttää selvältä, että näiden voimaloiden sähköntuotanto menisi kokonaisuudessaan vientiin eurooppalaisille sähkömarkkinoille. Voimaloiden tuottama ydinjäte sen sijaan jäisi Suomeen.

Niin kauan kuin ydinvoimateollisuus ei kanna täyttä vastuutaan jätteistä ja onnettomuusriskeistä, ydinvoima ei ole markkinaehtoista liiketoimintaa. Ydinsähkö ei ole halpaa, se on raskaasti valtion subventoimaa energiaa. Vientiin päätyvää ydinsähköä subventoidessaan valtio käytännössä subventoi ydinjätteen maahantuontia. Onko tässä järjen hiventäkään?

Perinteisesti ydinvoiman puuhamiehet ovat puhuneet ydinvoimasta yhtenä tärkeänä elementtinä Suomen energiatuotannon monipuolisessa paletissa. Tämä puhe asettuu kummalliseen valoon uusien ydinvoimalavaateiden tultua julki. Ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on jo olemassa olevilla voimaloilla karkeasti neljännes. Tässä luvussa ei ole mukana valmisteilla oleva Olkiluoto 3.

Mikäli kaikki haetut ydinvoimahakemukset toteutuisivat, olisi ydinvoiman osuus sähköntuotannosta tuolloin jopa kaksi kolmasosaa. Energiantuotannossa siirryttäisiin jokseenkin yksipuoliseen ydin-Suomeen. Kehityspanoksia uusiutuvalle energialle ja hajautetulle tuotantojärjestelmälle olisi vaikea ellei mahdoton saada. Myös kannustimet sähkönsäästölle heikkenisivät.

Näitä lukuja katsellessa ei voi kuin todeta, että henkilöt, jotka vaativat avointa lupaa kolmelle uudelle ydinvoimalalle ovat joko fanaattisia ydinvoiman kannattajia tai eivät välitä sähkön kotimaisista kulutusennusteista yhtikäs mitään. Samaa voi todeta kyseisten tahojen käsityksestä siitä mitä on aito markkinatalous. Ydinvoiman varsinaiset kulut, eli onnettomuusriskit ja ydinjätteen varastoinnin riskit ja korvausvelvoitteet on lailla ulkoistettu voimayhtiöiltä meidän kaikkien maksettavaksi - varsinaiset riskit ja kulut ovat valtion piikissä.

Kokoomus kuitenkin puhuu puheenjohtajansa suulla sähkön viennistä uutena tukijalkana Suomen taloudelle. Ydinsähkön vienti on valtiollista suunnitelmataloutta ja osoittaa karkealla tavalla mitä pysähtyneisyyden aikaa nämä tulevaisuudenvisiot todellisuudessa edustavat. Suomesta halutaan ilmeisesti tehdä entistäkin enemmän pelkkä raaka-aineita tuottava banaanivaltio, Pohjois-Euroopan pikku-Venäjä. Tähän mennessä sentään olemme tehneet sähkön avulla sellua ja paperia Euroopan markkinoille, nyt emme siis viitsi tehdä edes sitä - lähetämme pelkän sähkön ja laskun.

 

Timo Juurikkala 26.9.2009

Siirry sivun alkuun