Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010 Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Ympäristöministeriön hallinnonala

Arvoisa puhemies!

Ensinnä muutama sana ympäristöhallinnosta. En kuitenkaan aio tästä ympäristöministeriöasiasta tässä sanoa mitään, koska oma kantani ja vihreiden kanta on tässä keskustelussa tullut jo harvinaisen selväksi. Joka tapauksessa ympäristöhallintoa koskevat haasteet ja velvoitteet ovat viime vuosina lisääntyneet, ja näköpiirissä on, että ne edelleen lisääntyvät. Minulla on kyllä vakava huoli ympäristöhallinnon resurssien riittävyydestä tässä nykyisessä tilanteessa ja tulevaisuudessa.

Alueellinen ympäristöhallinto ja erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eli ely-keskukset ovat tässä kovan haasteen edessä. Näinkin mittava organisaatiouudistus aiheuttaa aina tiettyä hankaluutta ja kitkaa uusissa olosuhteissa. Siinä on jo riittävän kova haaste, mutta kun tämä yhdistetään tuottavuusohjelman toimeenpanoon ja muuhun resurssien kiristämiseen, niin tässä on oikeasti kyllä syytä olla huolissaan tämän alueellisen toiminnan, erityisesti ely-keskusten, resursoinnista.

Minä haluan korostaa, että ympäristöhallinnon hyvä toimivuus, hyvä laatu, on tietysti ennen kaikkea meidän ympäristön ja luonnon etu, mutta se on myöskin elinkeinoelämän etu, että ympäristöhallinto toimii sillä tavalla kuin on ajateltu. Näin muodoin totean, että näiden ely-keskusten ja avienkin tilannetta resurssien osalta on tarpeen erittäin tarkasti seurata ja tarvittaessa reagoida sitten lisäbudjetin konstein tai jollain vastaavalla tavalla.

Sitten toinen asia, josta haluan muutaman sanan sanoa, on luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Täällä on ilahduttavan moni edustaja kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Erityisesti minua ovat ilahduttaneet monien sosialidemokraattien puheenvuorot, joista käy ilmi ilmeisesti sosialidemokraattien nykyinen ympäristömyönteinen linja. Tämähän loistaa toisella tavalla esiin kuin mitä on takavuosina useinkin nähty. On totta, että nyt tässä viime aikojen keskustelussa ilmastonsuojelu on ollut se teema numero ykkönen. Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on valitettavasti jäänyt vähän sen varjoon. Tähän on jatkossa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

Täällä on vähän kahden suuntaista viestiä ollut eteläisen Suomen metsien suojelua koskettelevasta Metso-ohjelmasta. Toisaalta on väitetty, että sen resursseja on leikattu, mutta budjettikirjaa lukemalla näkee, että kyllä sen resurssit lisääntyvät nyt ensi vuodelle aika tuntuvasti, moninkertaistuvat. Leikkaus summissa on tietysti siihen nähden, mitä olivat aiemmat suunnitelmat, mutta nykytilanteessa hehtaaritavoitteet kyllä pystytään täyttämään.

Sen sijaan olen kyllä yhtä mieltä siitä, että Metso-ohjelmassakin on tiettyjä ongelmia. Ensinnäkin koko suunniteltu resursointi on alamittainen, ja toisekseen Metson rakenne on semmoinen, että siinä luonnonsuojelualueiden verkosto, ekologiset yhteydet eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on vähän pirstaleinen malli, mutta tietysti hyvä näin, että edes tällaista viedään eteenpäin.

Täällä on enemmän kiinnitetty huomiota metsien osalta monimuotoisuuden suojeluun, mutta haluan tässä nostaa esille myös suoluonnon ja erityisesti maaseudun perinnebiotoopit, jotka ovat meillä ehkä kaikkein uhanalaisin luontotyyppi. Tässä pitäisi yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa hakea uudenlaisia toimintamalleja, joilla voitaisiin hakamaiden ja laidunmaiden ja tämän tyyppisen luonnon monimuotoisuutta tukea ja vahvistaa.

Sitten, arvoisa puhemies, vielä lopuksi muutama sana energiansäästöstä asumiseen liittyen. Nythän hallitukselta on tullut hyviä esityksiä tätä koskien. Nimenomaan suhdanneluontoiset avustukset, jotka kohdistuvat vuokra-asuntokohteisiin ja asunto-osakeyhtiöihin, ovat nyt positiivisia. Mutta tässä minua vähän huolestuttaa meidän laaja pientalokanta. Nyt ei ole sellaista intrumenttia tällä hetkellä käytössä, jossa pientalojen energiaremontit olisivat kohdennetusti tuen piirissä.

Toki kotitalousvähennyksen avulla voidaan saada osittain huojennuksia kustannuksiin, mutta toivoisin, että asuntoministeri Vapaavuori tai joku muu innokas ja sopiva taho miettisi tätä asiaa ja kehitettäisiin sellaiset insturumentit, joilla pientalojenkin energiaremontteja voitaisiin tukea.

 

Timo Juurikkala 18.12.2009

Siirry sivun alkuun