Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Puheenvuoro lähetekeskustelussa 8.9.2010

Arvoisa puhemies!

On erinomainen asia, että hallituksen esitys siitä, että perustetaan Selkämeren kansallispuisto, on tänne saatu. Kuten ympäristöministeri eilen esittelypuheenvuorossaan totesi, tämä alue tässä esitetyssä muodossaankin on merkittävä mertensuojelualueiden lisäys Itämeren alueella ja siinä mielessä hyvin perusteltu.

Niin kuin edellinen puhuja, ed. Laxell tässä myöskin totesi, niin Itämeren suojeleminen on keskeinen asia ja siihen täytyy keskittyä ja yksi osio siitä on suojelualueiden lisääminen, vaikka se ei sinänsä kyllä Itämeren pahimpaan ongelmaan, rehevöitymiseen, tuokaan mitään apua.

Ministeri korosti eilen myös sitä, että nyt on monimuotoisuuden vuosi ja sen kunniaksi tällaisen luonnonsuojelualueen, kansallispuiston perustaminen on hyvin tärkeätä ja perusteltua, ja siinä mielessä tämä teko on myönteisesti pantava merkille, että tämä tämän vuoden aikana tapahtuu, ja samalla voi esittää toiveen siitä, että toinen vastaavaan sarjaan kuuluva kansallispuistohanke eli Sipoonkorven kansallispuisto, sitä koskeva myönteinen periaatepäätös, olisi hyvä tämän monimuotoisuuden vuoden aikana tuoda tänne käsittelyyn.

Kaikkineen tämä Selkämeren kansallispuistoesityksen valmistelu on ollut varsin kivulloinen prosessi. Tässä on pyritty melko perusteellisen kuulemisen kautta yhteensovittamaan erilaisia tarpeita, yhteensovittamaan myös ihmistoiminnan tarpeita alkaen kalastuksesta, kalanviljelystä ja sen kaltaisista toimista ja luonnonsuojelua.

Ministeri on tässä tehnyt aika perusteellista työtä ja mielestäni vähän liiankin hyvin onnistunut sovittamaan nämä ihmisten tarpeet tähän kansallispuistokokonaisuuden yhteyteen. Tässä mielessä minua kyllä kovasti ihmetytti monienkin läntisen Suomen kansanedustajien eiliset puheenvuorot siitä, kuinka turmiollisena tämän alueen kehityksen kannalta nähtiin tämän kansallispuiston mahdollinen perustaminen. Kyllä minusta nämä esitetyt näkemykset ovat aika kapeakatseisia, ja tämä kansallispuisto tällä tavalla perustettuna, jos se näin perustetaan kuin esityksessä on, niin se ei todellakaan kyllä häiritse ihmisten toimintaa eikä elinkeinotoimintaa sillä alueella.

Rajaukseen on valmistelun aikana tullut pienennyksiä. Noin 20 000 hehtaaria on poistettu kansallispuiston alueesta siihen nähden kuin mitä Metsähallituksen selvityksessä on esitetty. Nämä ovat luonnonsuojelun ja luonnontieteellisten perusteiden kannalta tietysti kielteisiä nämä tämmöiset nakertamiset, mitä tässä on tehty, mutta täytyy nyt kuitenkin todeta, että tämä on vielä kuitenkin kohtuullisen kokoisena säilynyt ja ennen kaikkea on hyvä asia, että tämä puiston pituus, 160 kilometriä, niin että se käsittää Selkämeren eteläiset ja pohjoiset osat, on tässä säilynyt.

Edelleen ihmettelen Vakka-Suomen alueen suhtautumista tähän asiaan. Minulle ei ole oikein auennut se, miten se voi olla mahdollista, että sitten taas Satakunnan puolella suhtaudutaan aivan toisella tavalla, josta esimerkkinä on muun muassa Rauman kaupungin positiivinen asenne tätä hanketta kohtaan jopa sillä tavalla, että ovat luvanneet täydentää kansallispuistoa omilla alueillaan yli tuhannen hehtaarin verran lähimmässä tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies! Haluaisin vielä tässä tuoda vähän tällaisen periaatteellisemman näkökulman tähän kansallispuistojen perustamiseen.

Pitäisi muistaa se, mikä kansallispuistojen perimmäinen tarkoitus ja perimmäinen ajatus on. Se on totta kai sen alkuperäisen luonnon suojeleminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja turvaaminen tulevaisuuteen, ja kuten ministerikin täällä eilen sanoi, niin kansallispuistothan ovat meidän suojelualuejärjestelmämme tällaiset kruununjalokivet eli kaikkein keskeisimmät ja tärkeimmät osat suojelualueesta.

Siinä mielessä minä pidän hyvin hämmästyttävänä ja kummallisena, että tässä Selkämeren kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen 1 §:ssä eli tarkoituspykälässä mainitaan erikseen, että kansallispuiston tarkoituksena on turvata ammattikalastuksen edellytykset. Minä olen kyllä sitä mieltä, että kansallispuistojen tarkoituksena ei oikeastaan voisi olla minkään elinkeinotoiminnan tukeminen. Se on tietysti oma asiansa, että kun tehdään hyvää yhteensovitusta, niin voidaan tehdä kansallispuistot sellaisiksi, että esimerkiksi matkailun edellytykset ovat siellä hyvät ja mahdollinen elinkeinotoimintakin, joka ei haittaa luontoarvoja, voi osin jatkua. Mutta se, että tämä kirjataan tarkoituspykälään, niin minusta on kyllä huolestuttavaa.

Tässä muutenkin on nyt tämän mittavan yhteensovitustyön aikana tullut pikkuisen tällaisia arveluttavia piirteitä tähän lakiesitykseen. Eli tässä nyt varsin huomattava määrä esitetään lakitasoisia poikkeuksia normaalista kansallispuisto- ja luonnonsuojelualueenkin säädöksistä, ja tässä täytyy kyllä olla tarkkana, ettei tälle tielle enemmän lähdetä, että ruvetaan rapauttamaan kansallispuistoinstituution keskeisiä fundamentteja näitten yhteensovitustoimenpiteiden nimissä.

Otan pari esimerkkiä. Ehkä tyypillisimmät, jotka ensimmäisenä mieleen tulevat. Yksi on tämä harmaahylkeen metsästysoikeuden säilyminen täällä kansallispuistoalueella samoilla ehdoilla kuin muuallakin. Eli se on kyllä luvanvaraista, mutta joka tapauksessa noin lähtökohtahan luonnonsuojelussa on se, että ne luonnoneliöt, jotka sillä alueella ovat, saavat siellä rauhassa olla. Että metsästys sopii harvinaisen huonosti kansallispuiston perimmäisen ideologian kanssa. Tässä myöskin tietyin edellytyksin on mahdollista merimetsokantoja vähentää kansallispuiston alueella. Myöskään jopa ammattikalastukseen, kuten eilen kävi ilmi, ei mitään rajoituksia tule, että aika massiivistakin kalastusta voidaan täällä harjoittaa.

Ehkä pahimpana yksityiskohtana itse näen näissä poikkeuksissa sen, että täällä on jopa lintujen syysmetsästys sallittu eräillä neljällä luotoalueella kansallispuiston alueella. Ja minä en oikein lähtökohtaisesti pidä tätä kyllä mitenkään positiivisena, että tällaisia poikkeussäädöksiä näinkin paljon tämmöisessä lakiesityksessä on, ja näin ollen toivon, että koko ympäristövaliokunta käsittelyn aikana perehtyy tähän asiaan syvällisesti ja tekee siihen luonnonsuojelun näkökulmasta tarpeellisia parannuksia.

 

 

Timo Juurikkala 8.9.2010

Siirry sivun alkuun