Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Puheenvuoro lähetekeskustelussa 14.9.2010

Arvoisa puhemies!

Käsittelen tässä budjettiesitystä koskettelevassa puheessa budjettia lähinnä ympäristövaikutusten kannalta.

Ensimmäisenä suurimpana asiana toki on tämä edellisenkin puhujan esiin nostama vihreä verouudistus, joka todella on merkittävä uudistus Suomen verotusjärjestelmässä. Se on painopisteen siirto työllistämisen ja työn verottamisesta ympäristöhaittojen verottamisen suuntaan. Toisin kuin ed. Tiusanen täällä sanoi, niin on todettava, että kyllä tämä vihreä verouudistus on tälle aivan oikea nimi jo siltäkin pohjalta, että vihreiden tavoitteisiin on lähemmäs 20 vuotta kuulunut tämän suuntaisen verouudistuksen toimeenpaneminen. Täällä on kritisoitu sitä, että tämä vie tasaveron suuntaan, mutta myös on tuotu ansiokkaasti esiin, että tässä pienituloisille näitä vaikutuksia ollaan kompensoimassa.

Myöskin on tuotu esiin sitä tosiseikkaa, että nämä energiaverot ovat sellaisia, joihin voi kuluttaja ja ihminen omalla käytöksellään, omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa ja pienentää sillä tavalla tätä lisälaskua merkittävästi. Hallituksen budjettiesityksessä on myöskin lisätukia useiden kymmenien miljoonien eurojen arvosta sen tukemiseksi, että kiinteistöissä siirrytään energiaystävällisempiin lämmitysmuotoihin. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että näillä reunaehdoilla tämän verouudistuksen tavoitteet tulevat toteutumaan ja se tulee johtamaan ilmastopäästöjen alentamiseen. Vastaavasti tätä vaikutusta on helppo seurata. Tässä on luotu aika elegantti ja suoraviivainen struktuuri, jolla energiaa verotetaan ja jatkossa kertoimia, veroprosentteja peukaloimalla pystytään edelleen tehostamaan tämän vaikutuksia, jos tarvetta ilmenee.

Tässä viime hetkillä ennen tämän keskustelun alkua hallitus teki muutoksen tähän maakaasun verotukseen sillä tavalla, että sen voimaan astumista porrastettiin ajallisesti. Tässähän oli tietysti syynä se, että tuli esille tietoja, joiden mukaan alkuperäinen esitys olisi saattanut johtaa hiilenkäytön voimakkaaseen lisääntymiseen lyhyellä ajalla. Täällä on epäilty ja nimitetty, että tämä tapahtumien kulku olisi jonkinlaista kompurointia, mutta mielestäni näin ei ole. Puolustan tässä valtiovarainministeri Kataista, sillä tässähän kuitenkin tapahtui niin, että hallitus itse korjasi esitystään ennen kuin se tuli eduskunnan käsittelyyn, ja tämä on minusta ihan asiallinen toimintajärjestys.

Ed. Tiusanen nosti esille turpeen verotuksen, ja se onkin pahin kauneusvirhe, joka tässä vihreässä verouudistuksessa energiaverojen osalta on. Turpeen kohtelu poikkeaa muusta logiikasta, ja tämä verotaso ei ole missään suhteessa siihen, minkälaiset päästöt turpeen poltosta aiheutuu. Jatkossa onkin tähdättävä siihen, että jonkinlaisen siirtymäajan kuluessa tämä turpeen vero nostetaan sille tasolle kuin päästöjen mukaan kuuluukin.

Toinen ongelma energiaverouudistuskokonaisuudessa liittyy liikennepuolelle. Olisin itse nähnyt hyvin mielelläni, että sähköautojen käyttöönottoa olisi tässä yhteydessä pyritty edistämään sillä tavalla, että sähköautot ja myöskin biokaasukäyttöiset autot olisi esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden määräajaksi vapautettu kokonaan ajoneuvoverosta ja autoverosta. Tämän vaikutukset valtiontalouteen olisivat olleet minimaaliset, mutta tällä saataisiin sellaista kehityspanosta ja intoa näiden ympäristöystävällisten ajoneuvojen käyttöönottoon.

Itämeren osalta hallitus palautti tämän 3 miljoonan poiston. Nyt se on erinomainen asia, että näin kävi ja tällä tavalla saadaan Saaristomeren osalta TehoPlus-hankkeen kautta tällaista tutkimustietoa lisää, saadaan myöskin merenalaisen luonnon monimuotoisuudesta lisää tietoa ja eräitä muitakin hankkeita eteenpäin ja ennen kaikkea tietopohjaa lisättyä. Mutta on tässä kyllä todettava, että tällä 3 miljoonan lisäyksellä ei kyllä suikaan Itämerta pelasteta eikä myöskään edes saateta Suomen osuutta tässä kohtuulliselle tasolle. Se, missä merkittäviä muutoksia voidaan saada aikaan Suomen Itämeri-kuormituksessa, on EU-tukien uudistaminen, joka tapahtuu vuoden 2014 alusta, ja siihen pitää panna paukkuja, että siinä vaiheessa saadaan ympäristötuen ehdot sillä tavalla kohdentumaan, että niillä on todella tehokkaasti vaikutuksia maatalouden ravinnepäästöihin.

Aivan lopuksi, arvoisa puhemies, pari sanaa tästä luontopalveluita uhkaavasta leikkauksesta eli Metsähallituksen luontopalveluista. Tässä ovat kärsijöinä, jos tämä jää voimaan, näiden alueiden yritystoiminnat, ihmiset ja luonnon monimuotoisuus, ja toivon todella, että eduskuntakäsittelyssä tähän saadaan korjausta.

 

Timo Juurikkala 14.9.2010

Siirry sivun alkuun