Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro opposition välikysymyksessään esittämästä jätevesiasetuksen kumoamisesta.

Peruskysymys haja-asutusalueiden jätevesiasiassa on, että vuosikymmenten takainen asutusjätevesien puhdistustapa on auttamatta vanhentunut, eikä vastaa nykyajan vaatimustasoa. Tätä on vaikea kristillisdemokraattien, perussuomalaisten tai vasemmistoliittolaistenkaan kiistää. Ympäristönormit ovat tiukentuneet kaikilla elämän osa-alueilla - ja hyvä niin.

Kansalaisten oman lähiympäristön eli kaivojen, uimarantojen ja muiden lähivesien suojelu on hajajätevesiasetuksen päätavoite. Lähiympäristön puhtauden, terveellisyyden ja hyvän hygienian luulisi olevan meille kaikille yhteinen tavoite.

Edelleen käytössä olevat vanhat sakokaivosysteemit poistavat vain pienen osan asutusjätevesien sisältämistä ravinteista, happea kuluttavista aineista sekä ympäristön hygieenistä tilaa heikentävistä taudinaiheuttajista. Niinpä haja-asutuksen jätevedet aiheuttavat ravinne- ja bakteeripäästöjä pintavesiin; juuri näitä päästöjä vähennetään haja-asutuksen jätevesiä koskevalla sääntelyllä.

Kenties pintavesiäkin isompi on kysymys puutteellisen puhdistuksen aiheuttamasta uhkasta pohjavesille. Jätevesien saastuttama pohjavesi on aiheuttanut lukuisia vesiperäisiä epidemioita Suomessa. Jätevesien vaikutuksesta kaivovesi voi muuttua käyttökelvottomaksi jopa vuosikausiksi. Tilanne on kestämätön ja asia pitää saattaa kuntoon - ei suinkaan kumota asetusta ja ristiä kädet.

On myös muistettava, että lähivesien lisäksi haja-asutuksen jätevesipäästöillä on oma vaikutuksensa myös Itämeren rehevöitymiseen. Haja-asutus tuottaa Suomen fosforipäästöistä lähes kymmenen prosenttia, joten ihan mitättömästä määrästä ei ole kyse.

Arvoisa puhemies!

On kuitenkin todettava, että asetuksen tähänastinen toimeenpano ei saa puhtaita papereita. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä pitkät siirtymäajat lainsäädännössä voivat saada aikaan: toimeen tarttuminen on jäänyt puolitiehen myös - ja erityisesti - viranomaisneuvonnan osalta.

Tilannetta ei kuitenkaan paranna se, että jopa monet kansanedustajat ovat sortuneet rienaamaan asialla ja sotkevat pyttyä entisestään. Tässä yhteydessä on annettava kiitos ministeri Lehtomäelle, joka on pitänyt päänsä kylmänä ja puolustanut ympäristöä jopa omien puoluetoveriensa julkisia hyökkäyksiä vastaan.

Julkisen kohun ja protestien lietsonnan sijasta kansalaiset tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Jätevesijärjestelmien suunnittelu on LVI-ammattilaisille kuuluva asia. Kenenkään ei pidä ostaa vedenpuhdistuslaitteita markkinoiden helppoheikeiltä ilman kiinteistökohtaista jätevesisuunnitelmaa. Ympäristöministeriö reagoi oikein tilanteeseen kutsuessaan järjestöjä mukaan neuvontapalvelujen järjestämiseen. Juuri näin on asiassa edettävä, rauhallisesti ja kiihkoilematta.

Julkisuudessa on toisteltu käsitystä, että hajajätevesiasetus edellyttää kaikilta jopa kymppitonnin hintaista pienpuhdistamoa. Tähän juuri tarvitaan neuvontaa ja ammattitaitoista suunnittelua. Varsin monissa tapauksissa asetuksen vaatimukset pystytään täyttämään yksinkertaisemmilla ja halvemmilla järjestelmillä.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä terveen järjen käytön on oltava sallittua, ja siihen haja-asutuksen jätevesisääntely antaa myös mahdollisuuksia. Viranomaiset voivat tietyin edellytyksin soveltaa joustoja, kun kiinteistöjen vedenkäyttö on vähäistä tai edelleen vähenemässä tai jos tilanne kävisi kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi. Hallituksen esittämä 68 vuoden ikäraja herättää kyllä kysymyksiä yhdenvertaisuuden toteutumisesta, esimerkiksi 67-vuotiaan mökkinaapurin näkökulmasta, mutta jätän tämän kysymyksen perustuslakinvaliokunnan tutkinnan ja harkinnan varaan.

Arvoisa puhemies!

Haja-asutusalueiden asumusten varustelutaso on oleellisesti muuttunut 50 vuodessa. Vesivessat, suihkut sekä pyykki- ja tiskikoneet ovat lukuisten kiinteistöjen ja nykyään jo kesäasuntojenkin vakiovarusteita. Runsas vedenkäyttö on arkipäivää, mutta valitettavasti kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ei ole seurannut perässä.

Yksi keskeisimmistä ongelmista on se, että meikäläisissä järjestelmissä sotketaan mustat eli käymälävedet samoihin putkiin ja säiliöihin harmaiden eli pesu- ja pyykkivesien kanssa. Näin saadaan syntymään suuri määrä pahasti likaantunutta vettä, jonka puhdistaminen on ison työn takana. Systeemi tuntuu järjettömältä, varsinkin kun muistetaan, että jätevedestä valtaosa on alun perin maailman puhtainta pohjavettä!

Uusissa rakennushankkeissa pitäisikin harkita sitä, että jätevesipuolella siirryttäisiin jatkossa kaksoisjärjestelmään, jossa mustat ja harmaat jätevedet pidetään erillään. Ei vesien sotkemisen järjettömyys lopu ikinä, jollei muutosta ryhdytä määrätietoisesti ajamaan.

Monissa kohteissa kaikkein helpoin tapa on korvata vesivessa nykyaikaisella kompostikäymälällä. Kuivavessojen tuotekehittely on edennyt pitkälle, ja nykyisin ne ovat jo hyvin toimivia, siistejä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa vielä painottaa, että olemme vesiensuojelussa yhteisissä talkoissa. Vesien rehevöitymisen ja pohjavesien pilaantumisen estäminen ei voi olla vain yhdyskuntien ja yksittäisten asukkaiden tehtävä. Erityisesti maataloudessa on vielä paljon tekemistä vesistökuormituksen kääntämiseksi lasku-uralle.

Arvoisa puhemies!

Hyvät edustajatoverit. Ajat muuttuvat ja kehitys menee eteenpäin. Emme voi jättäytyä 60-luvulle myöskään jätevesikysymyksissä. Jätenormien kiristyminen vuosikymmenten saatossa liittyy tietotason ja arvojen muutokseen, eikä kiusanteon lisääntymiseen.

Nyt on aika kääriä hihat ja puhdistaa mitä puhdistettavissa on. Vesivarojemme tila koskettaa meitä kaikkia.

 

Timo Juurikkala 12.10.2010

Siirry sivun alkuun