Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Valtioneuvoston tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Arvoisa puhemies! Irlannin tukipaketti on valmisteltu eurooppalaisten maiden ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteisponnistuksena. Vaikka perussopimus kieltää toisten maiden pelastamisen, on Irlannin tukeminen nähty eri puolilla Eurooppaa viisaaksi. Myös minun mielestäni se on tässä vaiheessa niin kutsuttu pienimmän riesan tie.

Hallituksen puheissa mainitaan usein suomalaiset työpaikat, suomalainen hyvinvointivaltio, jopa suomalaiset lapsiperheet ja eläkeläiset tahoina, joita tässä ollaan pelastamassa. Tämän retoriikan takana on vissi perä. Jos Irlanti kaatuisi, sillä olisi dramaattisia vaikutuksia koko Euroopan rahoitusmarkkinoihin.

Rahoituslaman syntyminen tekisi Suomen valtion ja myös yritysten ja yksityisten ihmisten elämän kovin vaikeaksi. Tästä meillä on aika karvaita omakohtaisia kokemuksia vajaan 20 vuoden takaa. Toki on mahdollista, että tällainen tilanne on vielä edessämme, sillä Irlannin jälkeenkin leipäjonoon voi olla tulossa valtioita. Voi olla, että tilanteen vakavuuteen on herätty liian myöhään. Joka tapauksessa eurooppalaisen kulutusjuhlan yllä on nyt synkkiä pilviä.

Kreikan ja Irlannin tapauksista pitää kuitenkin ottaa oppi irti. Pitää vakavasti miettiä, miten tällaisten tilanteiden toistuminen tulevaisuudessa pystyttäisiin välttämään. Hallituksen selonteossa tätä käsitellään melko onnistuneesti: tarvitaan sekä julkisten talouksien että finanssisektorin vakauden merkittävää vahvistamista. (Ed. Pulliainen: Tiedonanto!) - Anteeksi, juu, hallituksen tiedonannossa kuvailtiin tätä näin.

Irlannin pankkien yhteenlasketut taseet ovat yhdeksän kertaa niin suuri kuin maan bruttokansantuote. Häntä on siis kasvanut koiraan verrattuna yhdeksänkertaiseksi. Näin ollen on syntynyt systeemiriski, ja jos häntä nyykähtää, nyykähtää koko koira. Pankkien ongelmien realisoitumisen syynä on kiinteistökuplan syntyminen ja puhkeaminen. Kiinteistöjen arvojen pudottua pankit ovat joutuneet vakaviin vaikeuksiin. Valtio on rientänyt apuun, mutta koko epäsuhdan takia valtion rahkeet ovat loppuneet. Onkin selvää, ettei vahvakaan valtio kykene pelastamaan itseään yhdeksän kertaa suurempaa pankkisektoria.

Tilanne on samantapainen myös koko EU:ta ajatellen. Jos oikein huonosti alkaa mennä, julkiset rahat ja takaukset eivät millään riitä siihen, että markkinavoimista saataisiin pitävä niskalenkki. Jos peli äityy kunnon nokittamiseksi, EU-valtioilta loppuvat pelimerkit. Pelkkien rahapanosten voimalla julkiset taloudet eivät kykene selviämään voittajina.

Arvoisa puhemies! Onneksi EU:lla ja valtioilla on käytössään myös tehokkaampia konsteja, nimittäin lainsäädäntö ja verotus. Näitä instrumentteja käyttämällä on tulevaisuudessa mahdollista päästä kestävälle uralle. Valitettavasti laki- ja veromuutokset eivät vaan ehdi auttamaan tässä Irlannin akuutissa tilanteessa.

Finanssipuolelle tarvitaan siis jatkossa uudenlaisia mekanismeja estämään tämänkaltaisten tilanteiden toistuminen. Tarvitaan transaktioveroa, joka rauhoittaa liiallisia rahan liikkeitä. Tarvitaan pankkien vakavaraisuuden vahvistamista ja pankkien vakausmaksua, jotka tuovat vakautta myös pankkisektorille. Ehkä tarvitaan myös pankkien aktiviteettiveroa. Joka tapauksessa rahalla tehtävä kauppa ja lisäarvo on saatava verotuksen piiriin. Lisäksi tarvitaan mekanismia, jonka avulla voidaan ajoissa puuttua muodostumassa oleviin asunto- ja kiinteistökupliin, jotka ovat olleet useimpien tunnettujen pankkikriisien taustalla.

Arvoisa puhemies! Tämä on vakava viesti myös Suomelle.

 

Timo Juurikkala 2.12.2010

Siirry sivun alkuun