Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Puheenvuoro ensimmäisessä käsittelyssä 2.12.2010

Arvoisa puhemies!

Tätä lakia luonnonsuojelulain uudistuksesta on valmisteltu aika tuskallisen prosessin kulkiessa, noin kuutisen vuotta kai tämä on prosessissa ollut ja minulla on ollut viimeiset 1,5 vuotta ilo osallistua tämän prosessin läpiviemiseen.

Nyt se, mikä tässä on periaatteellista, on tietysti se, miten ajatellaan, että mikä on luonnonsuojelualue. Senhän tietysti nimikin sanoo aika selkeästi, että se on alue, jossa on tarkoitus suojella luontoa, ja tarkoittaa siis ekosysteemin suojelua mutta myös siellä piilevien ja elävien eliöiden, niin eläimien kun kasvienkin suojelua. Se on se peruslähtökohta ja koko luonnonsuojelualueajatuksen idea, eihän siinä muuten mitään järkeä olisikaan.

Joitakin poikkeuksiahan tästä on, ja merkittävimpänä tässä pääosin perinnesyistä ja paikallisen asutuksen elinmahdollisuuksien johdostaon suurin poikkeus, metsästyslain 8 §:n mukainen säädös, jonka mukaan pohjoisen, eli entisen Lapinläänin ja suuren osan Kainuusta, kuntien alueella paikallisilla asukkailla on oikeus harrastaa metsästystä luonnonsuojelualueilla. Ja tämä alue ja nämä kunnat, joita tämä 8 § koskee, siis myös luonnonsuojelualueiden osalta, on lueteltu laissa, ja siinä mielessä ne ovat selkeästi erotettavissa. Sen sijaan niin sanotussa Etelä-Suomessa, eli tämän 8 §:n määrittelemän alueen eteläpuolella sijaitsevassa osassa Suomesta taas pääsääntö on se, että luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoissa ei saa metsästää.

Nyt tässä suuntaan ja toiseen voidaan tapauskohtaisesti sitten tehdä muutoksia kyseisen luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen ja sen ominaisuuksien mukaan. Eli pohjoisessa Suomessa voidaan määrittää alueellisia tai jotain eläinlajia koskevia metsästyskieltoja, jos se on luonnonsuojelualueen ominaisuuksien kannalta tarpeen. Ja samoin sitten etelässä on mahdollista sallia jonkun eläinlajin metsästäminen luonnonsuojelualueella, jos metsästys ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai aiheuta haittaa alueen muulle käytölle.

Tämä perusjako tässä luonnonsuojelulain uudistuksessa edelleen säilyy, ja valiokunta on mietinnössään aika tarkoinkin eritellyt niitä syitä, joiden nojalla olisi mahdollista eteläisillä luonnonsuojelualueilla tämä metsästäminen sallia. Siinä mielessä tämä laki pitkällisen väännön jälkeen säilyttää perustulokulmaltaan nykyisen tilanteen, ja niin minusta on hyvä.

Sitten täällä vastalauseet koskevat aika paljon tätä 15 §:ää ja sen eri momentteja. Eli täällä on tämä 15 §:n 1 momentin 3 kohta, joka sallii sellaisten eläinyksilöiden poistamisen, jotka kansallispuiston ulkopuolella aiheuttavat vaaraa ihmishengille tai huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Pidän itse kyllä, vaikka olenkin tämän mietinnön ja lakiuudistuksen takana, tätä pykälää aika kuolleena kirjaimena ja tarpeettomana, koska nykyinen poliisilaki jo antaa mahdollisuuden tällaisten tapauksien poistamiseen. Toisekseen tästä ei nähdäkseni voi minkäänlaista yleistä käytäntöä syntyä sen johdosta, että nämä luvat näitä poistamisia varten täytyy aina tämän alueesta vastaavan viranomaisen eli käytännössä Metsähallituksen myöntää. Ja koska tässä on, että tämmöisen luvan perusteena pitäisi olla ilmeinen uhka ihmisen turvallisuudelle tai merkittävän taloudellisen vahingon syntymisestä, niin tämä kynnys on varsin korkea ennen kuin näitä lupia voisi tulla. Että siinä mielessä minä en pidä tätä pykälän muotoilua tällaisenaan mitenkään vaarallisena. Enkä näe missään tapauksessa, että tämä lakikokonaisuus avaisi metsästyksen etelän kansallispuistoissa tai muissakaan kansallispuistoissa nykyistä kummemmin. Näin ei tule tapahtumaan.

Sitten vielä toinen seikka, johon vastalauseet keskittyvät, on tämä hirvenajon salliminen. Hirven ajaminen on tietysti luonnonsuojelualueen perimmäistä tarkoitusta vastaan, koska se häiritsee hirven elämää ja sen lisäksi se häiritsee myös muiden eläinten ja eliöiden elämää siellä. Mutta, kuten edellinenkin momentti tässä, tämäkin on erikseen luvan takana. Eli Metsähallituksen tulee tähänkin toimintaan myöntää lupa, ja tästäkään ei niin muodoin voi kovin yleistä käytäntöä tulla, koska Metsähallituksen tehtävänä on pitää huolta näistä luonnonsuojelualueista.

Arvoisa puhemies! Sitten vielä aivan lopuksi totean tässä, että kun tämä laki on 6 vuotta nyt seissyt, tämän olennainen pihvi tai yksi niistä on se, että tässä tehdään nämä valtuussäännökset selväksi. Tällä hetkellä meillä odottaa 750 000 hehtaaria tulevia luonnonsuojelualueita tämän lain voimaantuloa, että ne saadaan prosessissa eteenpäin. Näitä alueita on yhteensä 1 800 kappaletta. Että on oikein hyvä, että tämä laki saadaan säädettyä, että nämä luonnonsuojelualueet voidaan lain mukaan ja perustuslain mukaan saada perustetuksi.

Timo Juurikkala 2.12.2010
« edellinen | 1 | seuraava »

Kommentit

PyzGJRimXjhmqhitpM (28.12.2011 11:43:35)

Just do me a favor and keep writing such trenchant alanyses, OK?


rSipluLzp (3.7.2013 23:20:16)

I am a newbie on your blog. I dsveoicred it last week via Leo Tunapika and I love it. What made me bookmark your blog, is how you write husband rating at the bottom. WAH! That just did it for me and def the recipes.


DceJtBdphntFpI (4.7.2013 07:31:43)

brutalgentleman kirjoitti:Hei Sebastian! Paljon kosiiktia taloreissustasi. Oli virkiste4ve4e4 ne4hde4 ve4he4n toisenlaista eloa ja oloa talossa tietynlaista asenteellisuutta ja avointa formaattikritiikkie4kin. Olisit ilman muuta kuulunut finaaliviikolle, eike4 ole liioittelua sanoa, ette4 olit te4me4n kauden merkitte4vin asukas joku sen tittelin saa kantaakseen joka tapauksessa. Kausi tullaan muistamaan pitke4lti juuri sinun ansiostasi. Harmi ette4 nyt ke4vi ne4in. Ve4he4n randomi e4e4nestystulos johtui le4hinne4 Talk Shown kaavasta, jossa katsojia kiritete4e4n ve4lituloksia ne4ytte4me4lle4 e4e4neste4me4e4n kahta pohjimmaista nimettye4. Te4llf6in kolmanneksiviimeinen je4e4 helposti lopuksi huomiotta ja pohjimmaiset saattavatkin viimeisen mainostauon aikana kiilata te4me4n ohi. Muutama muu huomio:- Tuotanto voi manipuloida koosteissa ja virallisessa uutisoinnissa ne4kyvie4 asioita hyvinkin rankalla ke4delle4, nostaen ne4iste4 esiin vain tiettyje4 piirteite4 ja painaen ne4kyme4ttf6miin toisia. Asukkaita voi tietysti myf6s ohjailla ne4kyme4ttf6me4lle4 ke4delle4 pk-huoneesta ke4sin, koska katsojille ne4ytete4e4n pk-huoneke4ynneiste4 vain leikeltyje4 otteita. (Omasta mieleste4ni BB ei ole huono formaatti perusidean tasolla mutta Suomen tuotannon ke4yte4nnf6n toteutus ja painotukset ovat paikoitellen olleet jopa nolostuttavan ala-arvoisia ja ve4e4riin asioihin keskittyvie4. Joissain maissa sama formaatti on laitettu te4yte4ntf6f6n ihan eri painotuksilla.)Kaikkea hyve4e4 jatkoon ja menestyste4 opettajan uralle! Jos ei muuta, niin BB-talo on varmasti ollut hyve4e4 harjoitusta ainakin erilaisten ihmistyyppien kohtaamiseen ja siite4 on siine4 mielesse4 hyf6tye4 jatkossakin.


3KBVZzCh0HcO (12.10.2015 20:13:35)

Thanks for everything that you have poetsd on the site!This stuff takes me back to some really long weekends spending hours in line at the Coconut Teazer, then going to the Palomino club after for dancing until Sunday afternoon!!! I believe the clubs were No Doz and Sketch Pad, but the mind forgets things like that sometimes!Good times .


jQ3oEncka (24.3.2017 06:16:54)

kmy: maaf kan saya, ini bukan nukilan saya. ini lagu dari kump Rabbani yg beuurdjl Mana Milik Kita. p/s:Maaf kan saya wahai Rabbani atas pinjaman lagu ini

« edellinen | 1 | seuraava »
Siirry sivun alkuun