Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Puurakentamisesta

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011, Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, puheenvuoro 15.12.2010.

 

Arvoisa puhemies!

Jatkan nyt siitä, mihin jäin debatissa ministeri Pekkarisen kanssa keskustellessani ja mihin moni edustaja täällä on muutoinkin kiinnittänyt keskustelun aikana huomiota, eli puurakentamisesta.

Nyt ensinnäkin ajatellaan näin, että puu on uusiutuva ja kotimainen raaka-aine, ja sen lisäksi se on ilmastoystävällinen. Kun puusta rakennetaan, rakentamistapahtuman hiilijalanjälki on huomattavasti paljon pienempi kuin betonista tai muista raaka-aineista rakennettaessa. Näiden syiden - uusiutuvuus, kotimaisuus, ilmastoystävällisyys - pitäisi jo olla riittäviä siihen, että meillä hyvin voimakkaasti pyrittäisiin edistämään puurakentamisen uutta tulemista. Meillähän olisi tähän tietysti kaikki eväät, potentiaalia paljon, ja tässä olisi sekä kotimarkkinoilla että viennin puolella paljon näkymää.

Tällä hetkellähän tilanne on semmoinen, että pientalopuolella puurakentamisen osuus on korkea, mutta sitten, kun mennään kerrostalopuolelle tai julkisen rakentamisen, konserttihallien, koulujen tai urheiluhallien tai muun tämän tyyppisen julkisen rakentamisen puolelle, puun osuus on hyvin vähäinen. Tähän juuri tarvittaisiin nyt niitä ponnistuksia, että tämä puoli saataisiin liikkeelle. Ed. Pihlajaniemi sanoi ansiokkaasti, että näistä reunaehdoista huolimatta tilanne on nyt se, että Suomi on puurakentamisessa kehitysmaa, ja se on minun mielestäni kyllä suuri häpeä, että näin on. Mutta tämähän on meidän omissa käsissämme. Tähänhän voidaan kyllä puuttua.

Nythän puun osalta täytyy vielä todeta se, että ainakin minulle on asiantuntijoiden toimesta väitetty, että kun puuelementtirakentaminen saadaan tiettyyn vauhtiin, niin sen hintakilpailukyky on myöskin erinomainen, koska rakentamistoiminta voi tapahtua nopeasti ja kuljetusetäisyydet ovat pienet jnp. Esimerkiksi jos ajatellaan, että tätä boostattaisiin jonkinlaisella julkisella tuella, niin se voisi kyllä olla määräaikainen. Kun saadaan vaan tämä alkuvaihe sillä tavalla ohi, että suunnittelijat ja toisaalta rakentajat oppivat kunnolla puuta käyttämään myös muussa kuin pientalorakentamisessa, sen jälkeen puurakentaminen on kilpailukykyistä eikä julkisia tukia eikä muutakaan erityistukea sitten enää tarvita.

Nythän tässä on sikäli menty eteenpäin, että palomääräykset, rakentamismääräykset ilmeisesti ovat tulossa tämän päivän tasolle, että ne eivät enää muodosta estettä. Ymmärtääkseni myös standardointiasia on mennyt eteenpäin sillä tavalla, että suunnittelijat eivät ole enää valmistajista riippuvaisia ja kilpailutukset voidaan toteuttaa sillä tavalla, että ei olla aina yhdestä toimittajasta riippuvaisia, kun osat sopivat ristiin.

Myöskin puurakentamisen merkitys nähdään eduskunnassa tosiaan kansanedustajien piirissä hyvin laajalti, ja myöskin valtiovarainvaliokunta mietinnössään tähän kiinnittää painokasta huomiota. Olen sitä mieltä, että näillä eväillä toimeen olisi tartuttava nopeasti ja tarmokkaasti.

Sitten, arvoisa puhemies, toinen seikka, josta hiukan vaihdoimme käsityksiä, ja useat edustajatkin toivat julki käsityksiään ja keskustelimme ministeri Pekkarisen kanssa, oli tämä EU:n byrokratia ja rakennetukiin liittyvä paperisota, joka on todella merkittävä. Minulla on siitä omakohtaista kokemusta Vantaan kaupungin organisaatiosta, jossa on niihin paperivuoriin päässyt todellakin tutustumaan. Se byrokratia on todella raskas.

Tiedän, että siitä on erilaisia mielipiteitä. Toisten mielestä se on enemmän EU-painotteista ja toiset ovat sitä mieltä, että se on enemmän kotoperäistä, meidän itse aiheuttamaamme paperisotaa. Mutta luen tästä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä sitaatin: "Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on noussut voimakkaasti esille EU-rahoitteisten rakennerahastohankkeiden mittava byrokratia, joka viivästyttää päätöksiä, maksatuksia ja aiheuttaa tuntuvasti lisätyötä. - - Valiokunnan saaman selvityksen mukaan huomattava osa byrokratiasta aiheutuu kansallisen tason ratkaisuista." Edelleen jatkuu: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että rakennerahastohankkeita koskevaa byrokratiaa vähennetään ja että hankkeiden hallinnointia helpotetaan. Maksatusmenettelyä on yksinkertaistettava - -".

Minä ainakin tulkitsen näin, että tämä on eduskunnan kanta, tai ainakin äänestysten jälkeen eduskunnan kanta, ja minun mielestäni nyt ministeriön pitää tähän asiaan tarttua sillä tavalla kuin tässä edellytetään. Ministeri Pekkarinen sanoi täällä aiemmin keskustelussa, että tätä työtä tehdään ministeriössä kaiken aikaa, mutta tuloksia ei näy. Nyt tällä edellytyksellä olen sitä mieltä, että nämä paperisotatalkoot ministeriössä pitää käynnistää ja katsoa, onko se kiinni siitä EU-säätelystä, vai kuinka paljon siinä on meidän itsemme aiheuttamaa tarpeetonta työtä.

 

 

Timo Juurikkala 15.12.2010

Siirry sivun alkuun