Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

Puheenvuoro palautekeskustelussa 3.4.2011.

Arvoisa puhemies!

Ensin on todettava perussuomalaisten ed. Jääskeläisen äskeisestä julistuksesta, että sinänsä on hyvä huomata, että perussuomalaisetkin näyttävät ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat ehdottamassa siihen toimenpiteitä.

Mutta tämän toimenpidepaketin osalta, minkä ed. Jääskeläinen toi esille, näyttää, että perussuomalaisilla on jalat melko tukevasti ilmassa tämän elämänhaaran osalta. Hän muun muassa ehdotti, että Suomi ykskaks sanoutuisi irti kansainvälisestä neuvottelujärjestelmästä kansallisella päätöksellä. Kyllä aika erikoiselta tuntuu.

Toisekseen on todettava, että vaikka hän iski kovasti päästökauppaa vastaan, niin EU:n tasolla päästökauppa on kuitenkin osoittautunut aika hyvin purevaksi, ja nyt kun sitä jatkossa kehitetään, uskon, että sillä aika hyviin tuloksiin päästään ja päästökaupan normit tulevat myös jatkossa kiristymään, että entistä paremmin se tulee varmasti puremaan. Se on kuitenkin joustava konsti.

Arvoisa puhemies!

Itse asiaan. Ilmastonmuutoksesta täällä on hyvin monella suulla todettu, kuinka suuri globaali uhka tässä on kyseessä. Tämän uhkan torjuminen tietysti tarvitsee myös suuret ja vaikuttavat toimenpiteet, jos vuoteen 2050 mennessä meinataan vähintään 80 prosentilla Suomessakin päästötasoa alentaa.

Herää kyllä kysymys, kuinka tämä 80 prosentin päästövähennys nykyisellä elämäntavalla olisi mahdollista. Ainakin se on mahdottoman suuri haaste, ellei peräti ylivoimainen. Katsonkin ja olen sitä mieltä, että tämän saavuttaminen, joka sinänsä on välttämätöntä, tulee vaatimaan elintapojen, kulutustapojen, liikkumistapojen, hyvin monen asian muuttamista varsinkin länsimaisten ihmisten toiminnassa.

Arvoisa puhemies!

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että meillä on myös toinen merkittävä globaali uhka päällämme ilmastonmuutoksen lisäksi eli luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Kuten esimerkiksi Nagoyan kokouksen yhteydessä on todettu, ilmastonmuutoksen torjunnalla ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen torjunnalla on käytännön tasolla aika paljon yhtymäkohtiakin. Onkin tarpeen, että toimenpiteitä näiden kahden globaalin haasteen edessä koordinoidaan ja suunnitellaan yhteisissä pöydissä.

Esimerkiksi luonnonvarojen kestävän käytön periaate liittyy molempiin uhkiin, huolenpito hiilivarastoista ja radikaalien maankäytön muutosten, kuten metsäkadon, torjunta ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät sekä monimuotoisuuden suojaamiseen että ilmaston suojeluun.

Tässä mielessä oli kyllä hiukan huolestuttavaa, kun aikaisemmin tämän keskustelun aikana ministeri Lehtomäki totesi meidän uusiutuvan energian pakettiin liittyvästä riskinarvioinnista, jossa nimenomaan oli tarkoitus käydä läpi ne riskit, jotka liittyvät metsäenergian lisääntyvän käytön hiilitasevaikutuksiin ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksiin, että tämä on aivan alkutekijöissään, mikä ilmeisesti tarkoitti lähinnä sitä, että arviota ei ole vielä oikeastaan edes käynnistetty. Tämä oli kyllä huono uutinen ainakin minulle. Tämä arvio pitäisi ehdottomasti panna toimeen hyvin nopeassakin aikataulussa.

Sitten toiseen asiaan. Keskustelun aikana tuli esille, että ilmastopolitiikan yhteydessä olisi hyvinkin tarpeellista käydä läpi yhteiskunnan niin sanotut haitalliset tai nurinkuriset tuet, siis tuet, jotka kannustavat hiilipäästöjen lisäämiseen. Otan pari esimerkkiä.

EU-tasollahan on puhuttu kannattamattomien hiilikaivosten tukemisesta, joka sai nyt merkittävän jatkoajan, mutta onpa meillä kotimainenkin esimerkki tästä eli turvetuotanto. Ajatellaan sitä, että kun turpeella on kevennetty, alhainen verotaso, sen lisäksi turvetuotanto saa tukea, muun muassa varastointitukea, tutkimus-, investointi-, maataloustukia, nämä pitäisi kyllä katsoa huolellisesti läpi ilmaston näkökulmasta, ettei tarpeettomasti valtion tuella edistetä ilmaston muuttumista.

Arvoisa Puhemies!

Sitten lyhyesti puutuotteista, puurakentamisesta, joihin tulevaisuusvaliokunta lausumassaan kiinnittää merkittävää huomiota. Puurakentamisen osalta tämä ei tietenkään koske pientalorakentamista, koska siinä puun asema on vahva jo muutenkin, mutta kerrostalopuolta tämä koskee. Tässä on tietysti nyt hyvä asia, että nämä rakentamismääräykset ovat ilmeisesti tulossa kuntoon lähiaikoina. Mutta siitä huolimatta näyttää siltä, että asuinkerrostalojen rakentamisen osalta ei markkinaehtoisesti päästä ainakaan nopeassa tahdissa vauhtiin.

Esitänkin, että julkisesti tuetussa rakentamisessa pitäisi yhtenä konstina ottaa käyttöön esimerkiksi tietty prosenttivelvoite, jonka verran pitäisi puusta kerrostaloja tuottaa. Tällä tavalla päästäisiin alkuun.

Julkisen rakentamisen puolella tarvittaisiin esimerkkihankkeita, mutta tällä hetkellä puurakentaminen on niin paljon kalliimpaa kuin betonista pykääminen, että tarvittaisiin tässä siemenvaiheessa erityistä korvamerkittyä puurakentamisen tukea suuriin julkisiin hankkeisiin. Tämä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti liikkeelle.

Arvoisa puhemies!

Aivan lopuksi vielä energiatehokkuudesta ja säästöistä. Nythän EU:n 2020-strategiassa on tavoite 20 prosentin energiatehokkuuden paranemisesta, ja nyt näyttää siltä, että sen kummemmin Suomessa kuin oikeastaan missään muussakaan EU-maassa tätä ei tulla nykyisillä toimilla saavuttamaan.

Siinä mielessä oli iloinen uutinen puolestaan se, kun ministeri Pekkarinen totesi, että terästetty energiatehokkuusohjelma on jonkinlaisessa valmistelussa hänen ministeriössään. Tätä todella tarvitaan. Mutta toinen, mitä EU-tasolla tarvitaan, olisi se, että energiatehokkuustavoite pitäisi asettaa sitovaksi ja laittaa maakohtaiset tavoitteet sitovina, jotta tähän todella saataisiin vauhtia.

 

 

Timo Juurikkala 4.2.2011

Siirry sivun alkuun