Timo Juurikkala
Vihreät De Gröna

Vihreät De Gröna

Share

 

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta

Puheenvuoro salikeskustelussa 23.2.2011.

Tässä keskustelussa on moneen otteeseen todettu, että vastakkainasettelun aika on ohi, ja myöskin metropoliselonteossa ja sen pohjalta laaditussa hallintovaliokunnan mietinnössä tätä samaa viestiä tuodaan esiin, ja hyvä niin, että tämä vastakkainasettelu metropolialueen ja muun maan välillä on selkeästikin ohi ja nämä edut nähdään yhteisinä.

Sen sijaan keskustelusta on voinut päätellä, että vastakkainasettelua on täällä seudun sisällä jonkun verran päässyt muodostumaan, ja ehkä tämän keskustelun ja jatkotyön ohella tai avulla päästään sitten siitäkin vastakkainasettelusta sitten eteenpäin ja rakentaviin ratkaisuihin, toivotaan niin.

Keskustelussa on myös käynyt selkeästi ilmi, että metropolipolitiikkaa, jonka tämä nykyinen hallitus on nyt aloittanut, pidetään hyvänä asiana, ja myöskin, että sitä halutaan jatkaa. Eli minun mielestäni viesti tässä keskustelussa on selkeästi ollut, että tässä ollaan oikealla tiellä.

No, miksi sitten metropolipolitiikkaa tarvitaan? No, sekin on täällä tullut kovin selkeästi esille, että sitä tarvitaan segregaation eli alueellisen eriytymisen torjumiseksi ja sosiaalisen eheyden vahvistamiseksi ja maankäytön, asumisen ja liikenteen asioiden ratkaisemiseksi, ehkä joistain muistakin syistä. Mutta näillä perusteilla tai näiden asioiden paremman hoitamisen arvellaan johtavan metropolialueen parempaan kilpailukykyyn ja myöskin parempaan elämänlaatuun täällä alueen asukkaiden osalta.

No, mutta riittääkö tämä nykyinen tyyli vetää läpi metropolipolitiikkaa? Nythän tässä on käytetty työkaluina lähinnä erilaisia aiesopimuksia, joilla on keskeisiin ongelmiin pyritty puuttumaan, ja onkin saatu edistystä aikaan. Erityisesti haluan nostaa tämän maahanmuuttajan kotoutusta ja työllistymistä edistävän aiesopimuksen, jolla on vaikutuksia ollut. Mutta myöskin asumiseen ja liikenteen, asunnottomuuden torjunnan osalta, aiesopimuksillakin on edistystä saatu aikaan. Tosin on sanottava, että näitten solmiminen tässä kuntarakenteessa ja seudun rakenteessa ei ole aivan yksinkertainen harjoitus, kun kuntia on kovin monta ja niin muodoin sopimusosapuolia.

Mutta tällä nykyisellä tyylillä, jos jatketaan, tämä nyt meillä vallalla oleva hallintohimmeli jatkaa elämäänsä: että meillä on nyt HSL hoitamassa liikennettä, HSY hoitaa vesi- ja jäteasioita, HUS hoitaa sairaanhoitoa, sitten hallinnon tai poliittisen päätöksenteon tasolla on Helsingin seudun yhteistyökokousta, pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaa, koordinaatioryhmää ym. erilaisia pumppuja.

Tässä mielessä minua ihmetyttääkin kovasti kokoomuksen edustajien täällä moneen otteeseen toistama sanoma siitä, että lisää hallinnon tasoja ei pitäisi alueelle tulla. Nyt, jos me järjestettäisiin tämä asia seutuhallinnolla, silloinhan siihen tulisi yksi selkeä taso ja päästäisiin eroon näistä epämääräisistä erilaisista organisaatioista, joita alueella on. Minun mielestäni koko tämä kokoomuksen analyysi tästä hallinnon tasojen vähentämisestä on kyllä vähän puutteellinen. Nimittäin tämä nykyinen meininki on semmoinen, että meillä ei ole selkeää päätöksentekijätahoa eikä -tasoa tämän seudun asioissa, ei myöskään vastuun kantajia.

No, hallintovaliokunta mietinnössään, niin kuin täällä on tullut ilmi, ei ole päässyt yksimieliseen tulokseen siitä, miten tässä jatkuman pitäisi mennä, ja tämä kuvaa toki tätä tilannetta täällä, että erilaisia mielipiteitä on. Hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan, että pitäisi löytää seudun yhteinen näkemys ja tahtotila, jotta päästäisiin näissä rakenteellisissa asioissa eteenpäin. Näyttää siltä, että tällaista ei tule kyllä syntymään, kyllä nämä mielipiteet niin toisistaan poikkeavat, että yhteistä tahtotilaa tuskin on ainakaan lähiaikoina syntymässä.

Sitten on väläytetty näitä kuntaliitoksia, joita täällä on nimitetty pakkoliitoksiksi, koska vapaaehtoiset kuntaliitokset eivät näytä etenevän metropolialueella. Nyt pakkoliitoksia vastustetaan kovasti, mutta vaikka niihin nyt päädyttäisiinkin, on ajateltava sitä, että jos parhaassakin tapauksessa päästäisiin 4 Helsingin seudun kunnan yhdistämiseen, näitä metropolialueen liikenneongelmia, segregaatio-ongelmia, näitä keskeisiä asumisen ongelmia, ei sillä kuntarakennemuutoksella vielä ratkaista. Siinä tarvitaan laajempaa katsantoa.

Ja sen johdosta olen kyllä voimakkaasti sitä mieltä, mitä hallintovaliokunta väläyttääkin mietinnössään, että tulevasta hallitusohjelmasta neuvoteltaessa tämä asia täytyy nyt sitten vaan pyrkiä ratkaisemaan. Metropolialue on maan muista alueista niin selkeästi poikkeava alue, että on ihan perusteltua tehdä metropolilaki, jossa hallintomalliratkaisutkin poikkeavat kaikista muista maassa käytössä olevista ratkaisuista. Ja ehdottomana edellytyksenä on - tai itse pidän välttämättömänä sitä, että tämä ratkaistaan sillä tavalla - että tänne valitaan suorilla vaaleilla seutuvaltuusto, joka hoitaa näitä maankäytön, asumisen, liikenteen ja sairaanhoidon, toisen asteen koulutuksen asioita ja myöskin verotuksen osalta tasaa eri kuntien välisiä verotuseroja.

Se, mihin hallintovaliokunta myös kiinnittää huomiota paljon ja ansiokkaasti, on tämä lähidemokratian kehittäminen. Tässä mallissa sen puolen hoitaminen jäisi kyllä sitten peruskuntien vastuulle.

 

 

Timo Juurikkala 23.2.2011

Siirry sivun alkuun